Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Euroopan suuret haasteet voitetaan panostamalla koulutukseen ja tutkimukseen – OAJ:llä omat eurovaalitavoitteet

Tänään 9.5. yhteistä Eurooppa-päivää juhliva maanosamme pysyy kilpailukykyisenä vain panostamalla koulutukseen, tutkimukseen, kehitystyöhön ja innovaatioihin.

9.5.2019

OAJ on laatinut omat EU-vaalitavoitteensa, joukon konkreettisia ehdotuksia, jotka nostavat maanosamme ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun edelläkävijäksi ja globaalisti vetovoimaisimmaksi osaamiskeskittymäksi.

Vaaliteema #koulutusratkaisee pätee OAJ:n mielestä koko Euroopassa. Muun muassa työn murros, digitaalisuus, työvoiman liikkuminen, ilmastonmuutos ja maahanmuutto ovat kaikki haasteita, jotka ratkaistaan investoimalla kasvatukseen, koulutukseen, tieteeseen ja tutkimukseen. Samat koko maanosalle yhteiset haasteet korostuvat myös kaikille EU-kansalaisille tehdyn Eurobarometri-kyselyn vastauksissa.

– Korostamme Ratkaisuja Euroopalle -julkaisussamme muun muassa sitä, että EU-tukia pitää kohdentaa laajemmin korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyönä tehtävän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseen sekä uusien markkinoiden luomiseen. EU:n budjettia on uudistettava niin, että tutkimus- ja innovaatiopanostukset kaksinkertaistuvat nykyisestä, sanoo OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka.

Euroopasta ilmastopolitiikan edelläkävijä

Koulutuspolitiikalla on tärkeä rooli muun muassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

– Euroopan pitää asettua vastapainoksi maailman ilmastoskeptikoille. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää ylikansallisia toimenpiteitä ja yhteistyötä, ja siksi myös EU:n on otettava siinä merkittävä edelläkävijän rooli. Koulutuksen ja tieteen avulla voidaan saada aikaan konkreettisia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi sekä kestävien elämäntapojen ja rakenteiden edistämiseksi, Heljä Misukka sanoo.

Koulutus kotouttaa tehokkaimmin

Koulutuksella voidaan vastata myös eurooppalaisten huoleen maahanmuutosta, sillä koulutuksella on ensisijainen merkitys maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä. Kaikenikäisille maahanmuuttajille pitää taata uuden maan kielen ja kulttuurin opetus välittömästi maahan saapumisen jälkeen. Sekä oman äidinkielen että kohdemaan kielen opetuksella on merkittävä vaikutus kaiken muun oppimiseen. OAJ:n mielestä Euroopan unionin pitääkin laatia kokonaisvaltainen maahanmuuttopoliittinen ohjelma, jossa koulutuksella on keskeinen asema.

Eurooppaan tarvitaan myös reilummat työmarkkinat ja paremmat työolot sekä terveelliset ja turvalliset työtilat.

– Sosiaalisten kysymysten huomioon ottaminen aiempaa paremmin esimerkiksi työlainsäädäntöön liittyvässä säätelyssä ja liikkuvuuden edistämisessä on tärkeää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta, Heljä Misukka sanoo.

OAJ:n tavoitteena on vahvistaa sellaista Eurooppaa, jonka menestys perustuu
– sivistykseen, taiteeseen ja kulttuuriin
– vahvaan osaamiseen, tutkimukseen ja tieteeseen
– suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoon sekä ihmisarvon ja -oikeuksien kunnioittamiseen.

Ratkaisuja Euroopalle -julkaisu on ruotsiksi nimellä Lösningar för Europa ja englanninkielisenä nimellä Solutions for Europe.

Katso myös uutinen suomalaisten meppiehdokkaiden paneelista OAJ:n valtuustossa 8.5. Uutisessa on myös puolueiden näkemyksiä EU:n koulutuskysymyksiin.

Yhteyshenkilö
Heljä Misukka
Koulutusjohtaja
+358 50 528 6682
helja.misukka@oaj.fi

Lue lisää aiheesta