Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Pääkaupunkiseudulle opettajien laaja lakkovaroitus

Opettajia koskevat lakkovaroitukset laajenevat pääkaupunkiseudulle. Tuorein lakkovaroitus koskee 11 400 opettajaa. Opettajien lakon tavoitteena on saada kuntien palveluksessa oleville opettajille oikeudenmukainen palkka ja turvata Suomelle elintärkeän laadukkaan koulutuksen elinvoimaa.

21.3.2022

Neuvottelujärjestö JUKOn ja OAJ:n 21.3. antama lakkovaroitus koskee Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien palveluksessa olevia opettajia. Viikon kestävä lakko alkaa 19.4. ja päättyy 25.4., ellei ratkaisua synny sitä ennen.

Lakkovaroitus on jo neljäs Jukon antama kunta-alan opettajia koskeva varoitus. Aiemmin on varoitettu lakoista Jyväskylässä, Rovaniemellä, Tampereella, Kuopiossa, Turussa ja Oulussa. Jos kaikki lakot toteutuvat, ne koskevat yli 22 000 OAJ:n jäsentä. Lakot alkavat porrastetusti, ensimmäinen 6. huhtikuuta.

Pelissä palkkaohjelma ja suuremmat arvot

Kunta-alan kiistaa ratkotaan valtakunnansovittelijan johdolla lähes päivittäin. Sopimukset päättyivät 28.2.2022, eikä uusista sopimuksista ole syntynyt yhteisymmärrystä. OAJ:tä neuvotteluissa edustaa Juko, jonka jäsenjärjestö OAJ on.

Kuntasektorin erityisenä haasteena on muista aloista jälkeenjäänyt palkkakehitys, johon työntekijäpuoli on tarjonnut ratkaisuksi monivuotista palkkaohjelmaa.

– Palkkaohjelma on keino korjata vuosien varrella syntynyttä epäoikeudenmukaisuutta. Julkisen sektorin palkat jäävät koko ajan jälkeen yksityisen sektorin palkoista. Jos näin jatkuu, julkinen sektori ei ole enää houkutteleva työnantaja. Vuosikymmenestä toiseen maailman parasta osaamista tuottavien opettajien oikeudenmukaiset palkan korjaukset on aloitettava nyt, perustelee Jukon ja OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Jumiutuneita työehtosopimuksia vauhditetaan nyt lakkovaroituksella, joka koskee OVTES- ja KVTES-sopimuksiin kuuluvia OAJ:n jäseniä, joiden työnantaja on kunta. Myös päiväkodin johtajat ja rehtorit kuuluvat lakon piiriin. Lakko ei koske koulutuskuntayhtymiä eikä yksityisiä kouluja ja päiväkoteja.

Lakon aikana Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien palveluksessa olevat opettajat eivät mene työpaikalleen, eivät anna etäopetusta eivätkä hoida muitakaan työtehtäviään. Työnantaja pidättää palkan lakon ajalta, mutta OAJ maksaa jäsenilleen lakkoavustusta 180 euroa jokaista lakkopäivää kohti. Lakon piirissä olevat saavat OAJ:ltä erilliset ohjeet.

Lakon ulkopuolelle on rajattu myös ne jäsenet, jotka ovat järjestäytyneet Opetusalan Ammattijärjestöön KEA ry:n (Koulutuksen esimiehet ja asiantuntijat) tai Opsia ry:n (Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat) kautta.

Valtakunnansovittelija on käyttänyt oikeuttaan pyytää työministeriltä lakkojen siirtoa yhteiskunnallisesti painavista syistä. Ministeri siirsi Jyväskylän, Rovaniemen, Tampereen ja Kuopion lakkoja ylioppilaskirjoitusten perusteella kaksi viikkoa. Sen sijaan ylioppilaskirjoitusten ulkopuolelle sijoittuvia Oulun ja Turun lakkopäiviä ei ole siirretty.

Lakon murtaminen laitonta

OAJ on saanut jäseniltä runsaasti viestejä siitä, että työnantaja koettaa murtaa lakon. Useissa kunnissa työnantaja muun muassa kokoaa listaa esihenkilöistä, jotka työnantaja haluaa rajata lakon ulkopuolelle.

Kyselyt ay-jäsenyyksistä ovat kuitenkin laissa kiellettyjä toimia. Lakko on laillinen toimenpide ja ammattijärjestö kantaa siitä vastuun. Työnantaja ei saa kohdistaa lakkoon osallistuviin painostusta, eikä se saa kysyä, onko työntekijä ammattijärjestön jäsen tai onko tämä osallistumassa lakkoon.

Toinen ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi

Tänään 21.3. alkoi myös järjestyksessä toinen ylityö- ja vuorovaihtokielto, joka koskee kaikkia kunta-alalla työskenteleviä suomalaisopettajia. Käytännössä kielto koskee erityisesti varhaiskasvatuksen opettajia, jotka ovat työsuhteisia. Viranhaltijat eivät saa lain mukaan osallistua muihin järjestöllisiin toimiin kuin lakkoon.

Yhteyshenkilöt
Olli Luukkainen
Puheenjohtaja
OAJ
Puh: +358 500 652 872
olli.luukkainen@oaj.fi

Pasi Pesonen
Järjestöjohtaja
OAJ
Puh: +358 40 593 4378
pasi.pesonen@oaj.fi

Lue lisää aiheesta