Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Palkkaohjelmalla parannusta opetusalan palkkakehitykseen

OAJ on tyytyväinen tänään hyväksyttyyn kunta-alan virka- ja työehtosopimukseen, jossa toteutui useita järjestön pitkäaikaisia tavoitteita. Erityisen tyytyväinen OAJ on monivuotisen palkkaohjelman mahdollistamaan palkkakehitykseen. Nyt tehty sopimus tuo opetusalalle vähintään 11,8 % lisää rahaa palkkoihin ja sopimusten parantamiseen.

8.6.2022

Kolme kunta-alan neuvottelujärjestöä ovat tänään sopineet uusista virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2022–2025. Nyt hyväksytty sopimus on vaikean neuvottelukierroksen tulos ja monien kompromissien summa. Se pohjautuu pääosiltaan sovittelulautakunnan toukokuussa antamaan sovintoehdotukseen.
Sopimus on kolmivuotinen, ja se sisältää viisi vuotta kestävän palkkaohjelman, jolla kunnan palkkojen jälkeenjääneisyyttä pystytään kuromaan lähemmäs mm. vientisektorin palkkakehitystä.

– Palkkaus vastaa jatkossa paremmin työn vaativuutta ja koulutustasoa. Eri vuosien yleiskorotukset, paikalliset erät ja palkkaohjelma tuovat opettajien palkkoihin ja työehtojen parantamiseen vähintään 11,8 % lisää rahaa viiden vuoden kuluessa. Se on hyvä saavutus tässä talous- ja inflaatiotilanteessa. Lakoilla ja neuvottelemalla saatiin ratkaisu ja se osoittaa kunta-alan järjestelmän toimivuuden, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo.

Pitkä sopimus tuo myös vakautta epävarmoissa talousnäkymissä. Ensimmäisenä vuonna palkkoja korotetaan 2,0 %:n yleiskorotuksella. Sen lisäksi syksyllä tulee 0,5 %:n korotus, jonka kohdentamisesta sovitaan keskustasolla.

Palkankorotusten lisäksi sopimukseen saatiin useita OAJ:n pitkään ajamia rakenteellisia parannuksia.

– Jatkossa myös varhaiskasvatuksen opettajilla kelpoisuus vaikuttaa palkkaukseen. Aiemmin ei-kelpoinen opettaja sai saman palkan kuin kelpoisuusehdot täyttävä opettaja, Murto sanoo.

Nyt sovitulla palkkaohjelmalla parannetaan opetusalan palkkatasoa asteittain ja päivitetään sopimuksen yksityiskohtia vastaamaan nykyistä paremmin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä.

Paikallisella tasolla voidaan sopia työn vaativuuteen, työsuoritukseen ja rekrytointiin liittyvästä palkkauksesta, mutta työehtosopimuksia kehitetään keskustasolla.

– OAJ:n hallitus keskustelee ja päättää myöhemmin tavoitteista, miten palkkaohjelma kohdennetaan, Katarina Murto sanoo.

Yksi ratkaisun kynnyskysymyksistä erityisesti OAJ:lle oli se, että opetushenkilöstön etu turvataan mahdollisissa myöhemmissä kunta- ja hyvinvointialueiden sopimusratkaisuissa. Jos sopimuksen ulkopuolelle jääneet osapuolet sopivat nyt saavutettua ratkaisua paremmista palvelussuhteen ehdoista myöhemmin, on sovittu menettelyistä, joilla vastaavat parannukset neuvotellaan myös sopimuksen tänään tehneille.

OAJ:n jäsenistä yhä vailla uusia työehtosopimuksia on yli 10 000 yksityisten työnantajien palveluksessa olevaa opetusalan työntekijää.
Lue lisää kunta-alan sopimuksen syntymisestä
Lue lisää OVTES-sopimuksesta
Lue lisää Jukon tiedotteesta

Yhteyshenkilöt

Katarina Murto
Puheenjohtaja
OAJ
Puh: +358 50 568 9188

katarina.murto@oaj.fi

Petri Lindroos
Neuvottelujohtaja
OAJ
Puh: +358 40 821 3711

petri.lindroos@oaj.fi

Lue lisää aiheesta