Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Kunta-alan lakko alkoi Jyväskylässä – palkat saatava vastaamaan työn vaativuutta  

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenten neuvottelujärjestö JUKOn lakko on alkanut Jyväskylässä tänään 6.4. Työnseisaus kestää kaksi vuorokautta ja päättyy torstaina 7.4.2022 klo 23.59.

6.4.2022

Lakossa olevat työntekijät kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE), opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) tai yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin. Näitä ovat esimerkiksi sosionomit, sosiaalityöntekijät, varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö ja kuraattorit.

– Sosiaalialan korkeakoulutetut tekevät äärimmäisen vaativaa ja vastuullista työtä. He huolehtivat suojelua tarvitsevista lapsista, vammaisista sekä ikääntyneistä ja varmistavat, että meillä on turvallinen ja hyvinvoiva yhteiskunta. Työ on hyvin vaativaa ja vastuullista, mutta palkassa se ei näy. Vaadimme, että epäkohta korjataan. Lakko on nyt ainoa keino saada neuvotteluita eteenpäin, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Kunta-alan neuvottelut alkoivat toden teolla jo tammikuussa, mutta ne keskeytyivät tuloksettomina työnantajan ilmoituksesta 28.2.2022. Työriita siirtyi valtakunnansovittelijalle, jonka sovitteluesitys ei vastannut millään tasolla työntekijöiden vaatimuksia, joten sitä ei voitu hyväksyä.

Lakkoon osallistuvat kaikki kuntasektorin jukolaiset liitot, Talentian lisäksi muun muassa Lääkäriliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Psykologiliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Akavan Erityisalat. Lakon ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen.

Sosiaalialalla kärsitään työntekijäpulasta

Jyväskylän kaupungilla Jukon päätoimisena pääluottamushenkilönä toimivan Heljä Siitarin mukaan tehtävien vaativuus on noussut koko ajan, mutta palkkakehitys ei ole seurannut vaativuuden mukana. Pelkkien matalien yleiskorotusten varassa kuilu kasvaa jatkuvasti. Työnantaja ei ole Jyväskylässä käyttänyt niin sanottua omaa rahaa palkankorotuksiin yleiskorotusten lisäksi.

– Työntekijäpula on monilla Talentian jäsenten edustamilla aloilla krooninen. Sosiaalityöntekijöiden vakituisiin paikkoihin ei ole välttämättä yhtään hakijaa, ja sosiaaliohjaajien sijaisuuksiin on vaikea rekrytoida työntekijöitä, Siitari sanoo.

Myös lakkoon osallistuva Talentian jäsen Sonja Essel nostaa esille työn vaativuuden ja sen, ettei palkka vastaa monimutkaista ja haastavaa työtä. Essel työskentelee Keski-Suomen digitaalisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa OmaKS:ssä sosiaaliohjaajana ja hänellä on vakituinen toimi perhetyöntekijänä Jyväskylän kaupungilla.

– Työssäni sosiaaliohjaajana näkyy huonovointisuus ja se, että apua ei osata hakea tai sitä ei saada riittävän ajoissa. Apua hakevat joutuvat odottamaan peruspalveluihin pääsyä pitkiä aikoja, jolloin tilanteet kärjistyvät ja ovat vaikeammin ratkottavia. Asiakkaiden ongelmat ovat monisyisiä ja näin ollen ongelmia auki purkamaan tarvitaan ammattilaisia, joille työstä maksetaan kunnon palkka!, Essel sanoo.

Esselin mukaan moni sosiaalialan ammattilainen uupuu ja osa vaihtaa sen vuoksi alaa.

– Pitkien sairauslomien tai irtisanoutumisten vuoksi sijaisten jatkuva haku on työllistänyt osaa Jyväskylän peruspalveluista varsin paljon, sillä sijaisia on ollut vaikea saada. Työolot, johtaminen, jolle ei jää aikaa, ja matala palkka eivät houkuttele. Veto- ja pitovoima on kadoksissa. Ammattilaiset tekevät parhaansa, mutta moni uupuu ja osa vaihtaa alaa. Se on surullista, sillä jokainen meistä tarvitsee jossain elämänsä vaiheessa sosiaalipalveluita. Toivottavasti Sinua on silloin ammattilainen auttamassa, Essel painottaa.

Mielenilmaus 6.4. oikeudenmukaisemman palkkauksen puolesta

JUKOn Jyväskylän paikallisryhmä järjestää 6.4. klo 12–14 mielenilmauksen kunta-alan ammattilaisten oikeudenmukaisen palkkauksen puolesta. Mielenilmauksen kulkue lähtee noin klo 12.00 Kolmikulman edestä ja päättyy Paraatiaukiolle. Tapahtumassa esiintyy mm. jyväskyläläinen Steve ’n’ Seagulls -yhtye.

Talentia tavoittelee palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille

Talentia tavoittelee neuvotteluissa monivuotista palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille. Myös työn vuoksi tapahtuva matkustaminen on korvattava, ja työajalla on saatava ruokailla joutuisasti.

– Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden eli sosionomien, sosiaalityöntekijöiden, kuntoutuksen ohjaajien ja geronomien palkat eivät vastaa työn yhä lisääntyvää vaativuutta. Työstä on maksettava kunnon palkka, jos halutaan, että ala ei ajaudu kriisiin, Karsio sanoo.

Lisätietoja:
Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio, puh. 044 541 5955
Pääluottamushenkilö Heljä Siitari, puh. 040 8342709
Sosiaaliohjaaja Sonja Essel, puh. 040 7351643

Lue lisää aiheesta