Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Sosiaalialan korkeakoulutetut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon

Kunta-alan sopimusneuvotteluissa ei ole päästy sopimukseen, ja sopimukset ovat päättyneet. Kunta-alalle on nyt päätetty ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. Kiellot tulevat voimaan kunta-alalla 7.3. 2022 klo 0.01 alkaen ja ovat voimassa 13.3.2022 klo 23.59 asti. Kunta-alan sopimuksiin kuuluvat mm. SOTE-sopimus, KVTES- ja OVTES-sopimukset.

3.3.2022

– Talentia katsoo, että järjestölliset toimet työ- ja virkaehtosopimusneuvottelujen vauhdittamiseksi ovat välttämättömiä, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Talentia tavoittelee neuvotteluissa monivuotista palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille. Myös työn vuoksi tapahtuva matkustaminen on korvattava, ja työajalla on saatava ruokailla joutuisasti.

– Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden eli sosionomien, sosiaalityöntekijöiden, kuntoutuksen ohjaajien ja geronomien palkat eivät vastaa työn yhä lisääntyvää vaativuutta. Työstä on maksettava kunnon palkka, jos halutaan, että ala ei ajaudu kriisiin, Jenni Karsio sanoo.

Kunta-alan päätös on Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn yhteinen ja koskee siten kaikkien JUKOn jäsenliittojen työsuhteisia työntekijöitä. Virkasuhteiset on rajattu kiellon ulkopuolelle.

Yhteyshenkilö
Jenni Karsio
Puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
Puh. 044 541 5955
jenni.karsio@talentia.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 2.3.2022.

Lue lisää aiheesta