Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentialta lakkovaroitus Kuopioon vauhdittamaan kunta-alan sopimusneuvotteluja

Kunta-alan neuvotteluissa ei toistaiseksi ole päästy sopimukseen. Työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät tuloksettomina työnantajan ilmoituksesta 28.2.2022.

11.3.2022

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenten neuvottelujärjestö JUKO on tänään jättänyt lakkovaroituksen. Työnseisauksen on tarkoitus alkaa Kuopion kaupungin palveluksessa olevien lakkona tiistaina 29.3.2022, jos neuvotteluratkaisuun ei päästä tätä ennen. Lakko päättyisi keskiviikkona 30.3.2022 klo 23.59.

Lakko olisi toteutuessaan laaja, sillä sen piiriin kuuluvat muun muassa sosionomit, sosiaalityöntekijät, varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö ja kuraattorit. Lakon ulkopuolelle rajataan vain työtehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen. Lisäksi työtaistelun ulkopuolella ovat kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät.

– Sosiaalialan korkeakoulutetut huolehtivat tukea tarvitsevista, myös näinä vaikeina aikoina. Nyt on näytettävä konkreettisesti, että heidän työtään arvostetaan. Sosiaalialan palkat on saatava vastaamaan työn vastuuta. Koska neuvottelut eivät ole edenneet, työtaistelutoimenpiteet ovat ainoa keino vauhdittaa niitä, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Alan palkkaongelmien lisäksi työhyvinvoinnissa on syvälle juurtuneita ongelmia ja työntekijöiden vaihtuvuus on huomattavan suurta. Lisäksi Kuopiossa ja Pohjois-Savossa palkat ovat alemmalla tasolla kuin muualla Suomessa. Erityisen haastava tilanne on varhaiskasvatuksessa ja lastensuojelussa, jossa uusia työntekijöitä ei matalan palkan vuoksi saada rekrytoitua.

Talentian Pohjois-Savon alueyhdistyksen puheenjohtaja Reetta Turusen mukaan työtaistelutoimiin on varauduttu ja lakkovalmius on Kuopiossa hyvä.

– Kuopiossa lakkovalmiuden aistitaan olevan hyvä ja me JUKO:laiset puhalletaan yhteen hiileen. Nyt on tositoimien aika, jotta tilanne saadaan vielä käännettyä paremmaksi kaikkien pohjoissavolaisten kannalta, Turunen sanoo.

Lakkoon osallistuvat kaikki kuntasektorin jukolaiset liitot, Talentian lisäksi muun muassa Lääkäriliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Psykologiliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Akavan Erityisalat.

Talentia vaatii palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille

Talentia tavoittelee neuvotteluissa monivuotista palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille. Myös työn vuoksi tapahtuva matkustaminen on korvattava eikä työaikaa saa pidentää.

– On ehdottoman tärkeää saada tulevaan sopimukseen monivuotinen palkkaohjelma, jotta osaajat eivät karkaa tältä alalta. Palkkaohjelmaan sisältyvien korotusten avulla saataisiin palkat vastaamaan työn vaativuutta ja työhön vaadittavaa korkeaa osaamista, Karsio toteaa.

Yhteyshenkilö
Jenni Karsio
Puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Puh: 044 541 5955
jenni.karsio@talentia.fi

Lue lisää aiheesta