Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentialta lakkovaroitus Ouluun – sosiaalihuollon ammattihenkilöiden palkkaohjelma välttämätön

Kunta-alan neuvotteluissa ei ole päästy toistaiseksi sopimukseen. Työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät tuloksettomina työnantajan ilmoituksesta 28.2.2022.

15.3.2022

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenten neuvottelujärjestö JUKO on tänään jättänyt lakkovaroituksen. Työnseisaus kestää kaksi päivää. Se alkaa Oulun kaupungin palveluksessa olevien lakkona keskiviikkona 6.4.2022, jos neuvotteluratkaisuun ei päästä sitä ennen, ja päättyy torstaina 7.4.2022 klo 23.59.

Lakossa olevat työntekijät kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE), opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) tai yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin. Näitä ovat esimerkiksi sosionomit, sosiaalityöntekijät, varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö ja kuraattorit.

– Sosiaalialan korkeakoulutetut ovat avainasemassa, kun ihmiset tarvitsevat tukea kriisien ja muutosten keskellä. Juuri nyt on tällainen aika. Mutta sosiaalialan ammattilaisten palkat eivät vastaa heidän työnsä tärkeyttä ja vaativuutta. Työtaistelutoimet ovat ainoa keino vauhdittaa neuvotteluita ja päästä palkkakuopasta, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Alan palkkaongelmien lisäksi myös työhyvinvoinnissa on merkittäviä ongelmia. Talentian Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja Minna Kaltio peräänkuuluttaa Oulun kaupungilta panostuksia sosiaalialalla työskentelevien työhyvinvointiin sekä veto- ja pitovoiman vahvistamiseen.

– Henkilöstöresurssien täytyy olla sillä tasolla, että henkilöstö jaksaa työssään. Oulun kaupungissa sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on ollut vilkasta, ja tässä kärsijöinä ovat asiakkaat, Kaltio sanoo.

– Sosionomien palkkakehitys ei vastaa työn vaativuutta. Tähän tulee puuttua! Myös varhaiskasvatusala kärsii osaajapulasta, Kaltio kertoo.

Lakkoon osallistuvat kaikki kuntasektorin jukolaiset liitot, joita ovat Talentian lisäksi muun muassa Lääkäriliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Psykologiliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Akavan Erityisalat. Lakon ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen. Lisäksi työtaistelun ulkopuolella ovat kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät.

Lakko ei vaikuta Talentian valtakunnalliseen kunta-alan jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon 21.–27.3.2022.

Talentian päämääränä palkkaohjelma sosiaalialan korkeakoulutetuille

Talentia tavoittelee neuvotteluissa monivuotista palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille. Myös työn vuoksi tapahtuva matkustaminen on korvattava, ja työajalla on saatava ruokailla joutuisasti.

– Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden, eli sosionomien, sosiaalityöntekijöiden, kuntoutuksen ohjaajien ja geronomien, palkat eivät vastaa työn vaativuutta. Viimeistään nyt on satsattava sosiaalialan korkeakoulutettuihin ja maksettava heidän työstään kunnon palkka, Karsio sanoo.

Yhteyshenkilö
Jenni Karsio
Puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Puh: 044 541 5955
jenni.karsio@talentia.fi

Lue lisää aiheesta