Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentialta lakkovaroitus Rovaniemelle – sosiaalihuollon ammattihenkilöille on saatava palkkaohjelma

Kunta-alan neuvotteluissa ei ole päästy sopimukseen. Työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät tuloksettomina työnantajan ilmoituksesta 28.2.2022.

7.3.2022

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenten neuvottelujärjestö JUKO on tänään jättänyt lakkovaroituksen. Työnseisaus alkaa Rovaniemen kaupungin palveluksessa olevien lakkona keskiviikkona 23.3.2022, jos neuvotteluratkaisuun ei päästä tiistaihin 22.3.2022 klo 23.59 mennessä. Työnseisaus kestää kaksi vuorokautta ja päättyy torstaina 24.3.2022 klo 23.59.

Lakossa olevat työntekijät kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE), opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) tai yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin. Näitä ovat esimerkiksi sosionomit, sosiaalityöntekijät, varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö ja kuraattorit.

– Sosiaalialan korkeakoulutetut pitävät huolta siitä, että meillä on turvallinen ja hyvinvoiva yhteiskunta. Myös näistä osaajista on pidettävä huolta. Siksi taistelemme paremman palkkauksen ja työehtojen eteen. Työtaistelutoimenpiteet ovat nyt ainoa keino saada neuvotteluita eteenpäin, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Alan palkkaongelmien lisäksi myös työhyvinvoinnissa on merkittäviä ongelmia.

Talentian alueyhdistys Talentia Lappi ry selvitti maaliskuussa 2021 toteutetussa kyselyssä Rovaniemen kaupungilla työskentelevien näkemyksiä työskentelyolosuhteista ja työhyvinvoinnista. Kyselyn tuloksista merkittävimpänä korostuvat jälkeenjäänyt palkkataso, vähäiset resurssit ja liiallinen kuormittuminen sekä useat työn organisointiin liittyvät seikat.

– Olemme vaatineet, että Rovaniemen kaupunki hyödyntäisi tuloksia sosiaalipalveluiden henkilöstön työhyvinvoinnin ja palkkauksen kehittämisessä. On tärkeää, että henkilöstön työhyvinnoista huolehditaan, sanoo Talentia Lappi ry:n puheenjohtaja Mari Louste.

Lakkoon osallistuvat kaikki kuntasektorin jukolaiset liitot, Talentian lisäksi muun muassa Lääkäriliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Psykologiliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Akavan Erityisalat. Lakon ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen.

Talentia tavoittelee palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille

Talentia tavoittelee neuvotteluissa monivuotista palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille. Myös työn vuoksi tapahtuva matkustaminen on korvattava, ja työajalla on saatava ruokailla joutuisasti.

– Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden eli sosionomien, sosiaalityöntekijöiden, kuntoutuksen ohjaajien ja geronomien palkat eivät vastaa työn yhä lisääntyvää vaativuutta. Työstä on maksettava kunnon palkka, jos halutaan, että ala ei ajaudu kriisiin, Karsio sanoo.

Yhteyshenkilö
Jenni Karsio
Puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Puh: 044 541 5955
jenni.karsio@talentia.fi

Lue lisää aiheesta