Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian lakkovaroitus Tampereelle vauhdittaa kunta-alan sopimusneuvotteluja

Kunta-alan neuvotteluissa ei toistaiseksi ole päästy sopimukseen. Työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät tuloksettomina työnantajan ilmoituksesta 28.2.2022.

11.3.2022

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenten neuvottelujärjestö JUKO on tänään jättänyt lakkovaroituksen. Työnseisauksen on tarkoitus alkaa Tampereen kaupungin palveluksessa olevien lakkona tiistaina 29.3.2022, jos neuvotteluratkaisuun ei päästä tätä ennen. Lakko päättyisi keskiviikkona 30.3.2022 klo 23.59.

Lakko olisi toteutuessaan laaja, sillä sen piiriin kuuluvat muun muassa sosionomit, sosiaalityöntekijät, varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö ja kuraattorit. Lakon ulkopuolelle rajataan vain työtehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen. Lisäksi työtaistelun ulkopuolella ovat kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät.

– Sosiaalialan korkeakoulutetut huolehtivat tukea tarvitsevista, myös näinä vaikeina aikoina. Nyt on näytettävä konkreettisesti, että heidän työtään arvostetaan. Sosiaalialan palkat on saatava vastaamaan työn vastuuta. Koska neuvottelut eivät ole edenneet, työtaistelutoimenpiteet ovat ainoa keino vauhdittaa niitä, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Tampereella sosiaalialan korkeakoulutettujen palkat eivät vastaa työn vaativuutta. Alan palkkaongelmien lisäksi työhyvinvoinnissa on merkittäviä puutteita. Muun muassa lastensuojelun asiakasmitoitusta ei ole pystytty kaikin osin toteuttamaan, kun vuoden alusta lähtien sosiaalityöntekijän vastuulla saa olla enää enintään 35 lasta.

– Työhyvinvointiin, henkilöstöresursointiin ja palkkaukseen tulee panostaa. Sosiaalialan palkat ovat Tampereella alhaisimpia verrattuna kymmeneen suurimpaan kaupunkiin, sanoo Pirkanmaan Talentian puheenjohtaja Ida Kilpeläinen.

Lakkoon osallistuvat kaikki kuntasektorin jukolaiset liitot, Talentian lisäksi muun muassa Lääkäriliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Psykologiliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Akavan Erityisalat.

Talentia vaatii palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille

Talentia tavoittelee neuvotteluissa monivuotista palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille. Myös työn vuoksi tapahtuva matkustaminen on korvattava eikä työaikaa saa pidentää.

– On ehdottoman tärkeää saada tulevaan sopimukseen monivuotinen palkkaohjelma, jotta osaajat eivät karkaa alalta. Palkkaohjelman avulla palkat saadaan vastaamaan työn yhä lisääntyvää vaativuutta, Karsio toteaa.

Yhteyshenkilö
Jenni Karsio
Puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Puh: 044 541 5955
jenni.karsio@talentia.fi

Lue lisää aiheesta