Suomen Farmasialiitto: Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus päättyy, mutta neuvottelut jatkuvat

Apteekkien farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus päättyy 31.10.2019. Sopimuksen uudistamisesta on neuvoteltu lokakuun alusta alkaen, ja neuvottelut jatkuvat edelleen.

6.11.2019

Kun työehtosopimus päättyy, alkaa niin sanottu sopimukseton tila. Tällöin noudatetaan vanhan työehtosopimuksen määräyksiä niin kauan kunnes uusi sopimus on solmittu.

– Tilanne ei ole mitenkään uusi ja täysin ihmeellinen, että neuvotteluja jatketaan työehtosopimuskauden loppumisen jälkeen. Myös edellisellä neuvottelukerralla vuonna 2017 päädyttiin uuteen sopimukseen vasta vanhan tessin päättymisen jälkeen, puheenjohtaja Antti Kataja sanoo.

Farmasialiitto on vienyt tes-neuvotteluihin omat tavoitteensa. Apteekkien työnantajaliitto on julkisesti kertonut tavoittelevansa muun muassa vuosityöajan pidennyksen eli kilpailukykysopimuksen (kikyn) jatkoa. Farmasialiitto irtisanoi kiky-sopimuksen elokuussa eikä halua sitä jatkossakaan.

– Työehtosopimusneuvotteluissa ei ole vielä edetty meidän kannaltamme keskeisimpänä pitämäämme palkka-asiaan. Neuvotteluja on käyty työehtosopimuksen tekstikysymyksiin liittyvistä sisällöistä, Kataja tarkentaa.

Uuden työehtosopimuksen sisältö ja palkankorotukset riippuvat ensisijaisesti neuvotteluista.

– Tämä ei ole yksinsanelua, vaan haetaan molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua.

Jos neuvotteluissa ei jostain syystä päästä eteenpäin tai jäsenistön kannalta ei saavuteta kelvollista tulosta, voi edessä olla tilanne, jossa sopimuksen syntymistä vauhditetaan muilla toimenpiteillä, kuten erilaisilla työtaistelutoimenpiteillä.

– Korostan, että työtaistelutoimiin turvautuminen ei ole koskaan Farmasialiiton ensisijainen keino tai tavoite. Tällaiseen tilanteeseen joudutaan ainoastaan silloin, jos perustavaa laatua olevat työehdot ovat uhattuina tai palkkojen kehitys uhkaa painua liian alas. Ensisijaisesti ratkaisu pyritään aina löytämään neuvottelemalla.

Opiskelijajäsenet aloittavat pian harjoittelunsa apteekeissa, ja tessin päättyminen herättää varmasti kysymyksiä.

– Tiedotamme neuvottelujen etenemisestä liiton verkkosivuilla sekä ylimääräisillä uutiskirjeillä, Kataja sanoo.

Fimnet-tunnukset ja sähköpostiosoitteet on tämän takia tärkeää pitää ajan tasalla.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 31.10.2019.

Lue lisää aiheesta