Ylemmät toimihenkilöt YTN aloittaa painostustoimet kahdella teollisuuden alalla

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on asettanut ylityö- ja vapaa-ajalla matkustamisen kiellon teknologiateollisuudessa sekä konsultti- ja suunnittelualalla työskenteleville ylemmille toimihenkilöille. Toimenpiteet alkavat keskiviikkona ja jatkuvat 20. joulukuuta saakka, mikäli sitä ennen toimialoilla ei saavuteta sopimusta. Kyseisellä kahdella alalla työskentelee Teknologiateollisuus ry:n mukaan noin 100 000 ylempää toimihenkilöä.

20.11.2019

YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksan mukaan painostustoimenpiteillä halutaan vauhdittaa sopimusalojen verkkaisesti edenneitä työehtosopimusneuvotteluja. Neuvottelut ovat jatkuneet jo useita viikkoja, ja sopimusten voimassaolo on päättynyt.

– Teknologiateollisuus ry:n vaatimukset ovat olleet monilta osin hankalia eikä liikkumista ole mainittavasti tapahtunut. YTN tavoittelee ostovoiman turvaavaa palkkaratkaisua, joka kuroo umpeen asiantuntijoiden palkkojen kansainvälisistä jälkeenjääneisyyttä. Haluamme myös eroon kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomasta palkattomasta työajan pidennyksestä, hän sanoo.

Oksan mukaan ylityökielto tarkoittaa pitäytymistä työsopimuksen mukaisessa päivittäisessä työajassa, joka ylemmällä toimihenkilöllä on 7,5 tai 8 tuntia. Hän painottaa, että ylitöistä kieltäytymiseen ei vaadita erityistä syytä.

– Vapaa-ajalla ei myöskään työasioissa matkusteta seuraavan kuukauden aikana. Tämä tarkoittaa, että työmatkalle lähdetään ja sieltä palataan säännöllisen työajan puitteissa, Oksa kertoo.

Hänen mielestään työnantajat ovat neuvotteluissa jumiutuneet sekä työajan pidennyksen jatkamiseen sekä laskennallisen kustannuskilpailukyvyn tuijottamiseen. Oksan mukaan kilpailukyvyn perusta on ammattitaitoinen, osaava henkilöstö, joka ansaitsee asianmukaisen palkan panoksestaan.

– Etenkin olemme huolisamme asiantuntijoiden palkkojen tasosta, joka on jäänyt jälkeen kilpailijamaista. Nyt jos koskaan on korkea aika kuroa umpeen tätä kuoppaa. Jos näin ei tapahdu, kovimmat osaajat alkavat hakeutua kiihtyvällä tahdilla ulkomaille. Ja se jos mikä on kilpailukyvyn kannalta turmiollista, Oksa sanoo.

Toimenpiteiden ulkopuolella ovat tehtävät, joiden laiminlyönti voi uhata kansalaisten henkeä tai terveyttä tai joiden hoitamatta jättäminen voi aiheuttaa merkittävän ympäristöonnettomuuden riskin.

Lisätietoja:
YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa, 040 577 0644
YTN teknologiateollisuuden vastuullinen asiamies Hannu Takala, 0201 801 809
YTN suunnittelu- ja konsulttialan vastuullinen asiamies Tuula Aaltola, 09 2291 2280

Lisätietoa neuvottelutilanteesta sekä toimintaohjeita kieltojen osalta ytn.fi/neuvottelut.

***
Ylemmät toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. Vastaamme Akavan kentässä ylempien toimihenkilöiden sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä palvelualoilla. YTN:n jäseninä on 20 akavalaista liittoa, joiden kautta edustamme 170 000 asiantuntijaa ja esimiestä eri toimialoilla.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 19.11.2019.

Lue lisää aiheesta