Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Rahoitusalalle työehtosopimus

Rahoitusalan työehtosopimuksen kaikki sopijaosapuolet ovat hyväksyneet hallinnoissaan viime viikolla saavutetun neuvottelutuloksen. Uusi rahoitusalan työehtosopimus astuu voimaan välittömästi. Sopimuskausi on 25 kuukautta ja se päättyy 28.2.2022.

1.4.2020

Palkankorotukset noudattavat ns. yleistä linjaa. Vuonna 2020 palkkoja korotetaan 1.5.2020 lukien 1,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Toinen korotus 1.5.2021 maksetaan 1,65 prosentin suuruisella palkkakeskusteluerällä sekä 0,45 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Palkkakeskusteluerän ajankohdasta on mahdollista sopia paikallisesti toisin.

Uuden työehtosopimuksen myötä kilpailukykysopimuksen mukaiset palkattomat kiky-tunnit korvataan kokonaisuudessaan osaamisen kehittämiseen käytettävillä palkallisilla tunneilla.

Jatkossa työnantaja voi osoittaa henkilölle säännöllisen työajan lisäksi työn suorittamiseen, ammatilliseen kehittymisen ja työtehtävien muuttumisen kannalta tarpeellista osaamisen kehittämistä tai kouluttautumista enintään 24 tuntia kalenterivuodessa. Tämä aika on säännöllistä työaikaa ja siltä maksetaan perustuntipalkka. Kiky-tunnit poistuvat 1.7.2020 lukien. Tästä johtuen osaamisen kehittämiseen on tänä vuonna käytettävissä 12 tuntia ja siihen voi käyttää enintään yhden lauantain, jollei toimihenkilön kanssa toisin sovita.

Työehtosopimukseen sisältyy Hyvinvoiva Finanssiala-hankkeen jatkaminen. Sen myötä sopijaosapuolet jatkavat keskustelua alan yritysten ja henkilöstön kanssa uusien toimintamallien kehittämistä mm. osaamisen kehittämiseen, digitalisaatioon ja uusien työnteon muotojen edistämiseksi.

Osaamistarpeiden ja työnteon tapojen muuttuessa on tärkeää, että henkilöstön osaamiseen panostetaan. Osaamistarpeiden ennakoinnilla ja huolehtimalla henkilöstön osaamisesta, pystytään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Sopimukseen sisältyy myös ns. jatkuvan neuvottelun periaate. Sen mukaisesti osapuolille tärkeitä asioita voidaan nostaa keskusteluun läpi koko sopimuskauden ajan. Sitä kautta haetaan yhteisiä näkemyksiä muuttuviin tilanteisiin myös varsinaisten työehtosopimusneuvottelujen ulkopuolella.

Rahoitusalan työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat YTN:n lisäksi palkansaajia edustavat Ammattiliitto Pro ja Ammattiliitto Unio sekä työnantajaa edustava Palvelualojen työnantajat PALTA. Sopimus on yleissitova ja sen piiriin kuuluu noin 20 000 rahoitusalan ammattilaista.

Sopimuksen sisällöstä viestimme tarkemmin YTN-liittojen jäsenille uutiskirjeessämme. Työehtosopimus kokonaisuudessaan lisätään verkkosivuillemme heti, kun se on julkaisukunnossa.

Kysymyksiä voit lähettää myös osoitteeseen finanssi@ytn.fi ja sinua neuvovat myös oman yrityksesi YTN-yhteyshenkilöt.

Lisätiedot:
Riikka Sipilä, finanssialan vastuullinen asiamies
riikka.sipila@ytn.fi

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. Se vastaa ylempien toimihenkilöiden sopimustoiminnasta teollisuudessa, palvelualoilla ja kolmannella sektorilla. YTN:n jäseninä on 20 akavalaista liittoa, joiden kautta se edustaa 170 000 asiantuntijaa ja esimiestä eri toimialoilla. ytn.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 31.3.2020.

Lue lisää aiheesta