Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Yleiskorotus turvaa ylempien toimihenkilöiden ansiokehityksen

Viime vuonna palkka nousi 73 prosentilla ylemmistä toimihenkilöistä. Suurin syy nousuun oli yleiskorotus, jonka sai 52 prosenttia ylemmistä toimihenkilöstä. Keskiarvopalkka nousi keskimäärin 1,6 prosenttia, mikä vastaa tarkalleen työehtosopimusten kustannustasoa.

6.6.2019

– Meriittikorotuksia maksettiin ainoastaan joka viidennelle, joten työehtosopimukset ovat edelleenkin tärkeä mekanismi koko ylempien toimihenkilöiden kentän ansiotason parantamisessa, sanoo YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki. – Yleiskorotusten merkitys myös kasvaa työuran edetessä, sillä tutkimuksemme mukaan viimeistään noin 40 vuotiailla meriittikorotusten määrä alkaa laskea, jatkaa Hankamäki.

Ylempien toimihenkilöiden mediaanipalkka on 4350 euroa kuukaudessa, mutta palkoissa on suuria alakohtaisia eroja. Teollisuudessa mediaanipalkka on 4500 euroa kuukaudessa ja palvelualoilla vastaavasti 4293 euroa kuukaudessa. Yleisimmin meriittikorotuksia maksettiin tilintarkastus- ja konsultointi-, vakuutus- ja tietoalalla.

– Korotuksia sai viime vuonna aiempaa suurempi joukko, mikä on odotettu tulos huomioiden positiivinen talouskehitys. Vielä kuitenkin ollaan merkittävästi jäljessä kymmenen vuoden takaista tilannetta, jolloin korotuksia sai 90 prosenttia jäsenistämme, muistuttaa työmarkkinatutkija Varpu Multisilta.

Alakohtaisten erojen lisäksi myös sukupuolten välisessä palkkatasossa on eroja. Naisten keskiarvopalkat jäävät keskimäärin 15 prosenttia pienemmäksi kuin miesten.

– Sukupuolten välisiä palkkaeroja selittää osin erilainen sijoittuminen työelämässä, mutta selittämätön palkkaero on naisten ja miesten keskipalkkojen välillä noin seitsemän prosenttia, Multisilta sanoo. – Perhevapaauudistuksen toteuttaminen on yksi lääke kaventaa tätä palkkaeroa, sillä tiedämme perhevapaiden jakautuvan yhä epätasaisesti äitien ja isien kesken. Uudistuksen toteutuminen olisi paitsi perheiden hyvinvoinnin myös naisten palkkakehityksen kannalta erittäin tärkeää, summaa Multisilta.

Lisätiedot:

Varpu Multisilta, työmarkkinatutkija
p. 044 552 1111

Teemu Hankamäki, puheenjohtaja
p. 040 709 6681

Tiedot perustuvat YTN-dataan, joka on YTN:n jäsenliittojen työmarkkinatutkimuksista koottu yksityisen sektorin tietoaineisto. Aineistot on kerätty loppusyksystä 2018. Raporttin voi tutustua verkkosivuillamme (LINKKI: https://ytn.fi/tutkittua-tietoa/)

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. Vastaamme ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä palvelualoilla. Jäseninämme on 20 akavalaista liittoa, joiden kautta edustamme noin 170 000 asiantuntijaa ja esimiestä eri toimialoilla. ytn.fi

Lue lisää aiheesta