Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.2.2024

Uusimmat tiedotteet

Työmarkkinoiden keskusjärjestöiltä ehdotuksia valtiovallalle eläkejärjestelmän uudistamisesta ja työurien pidentämisestä

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ehdottavat valtiovallalle muun muassa työeläkejärjestelmän perhe-eläkkeiden nykyaikaistamista, työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden tarkistamista ja eräitä työelämän lainsäädännön säädösmuutoksia.   Järjestöjen ehdotukset perustuvat vuoden 2017 eläkeuudistuksessa sovittuihin jatkoneuvotteluihin. Lapsen eläkkeen maksamisaikaa pidennetään 2 vuodella 20 ikävuoteen. Leskeneläke muutetaan määräaikaiseksi ja sitä saavat jatkossa myös avolesket tietyin edellytyksin. Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikäraja nostetaan 1
Lue lisää »

Akava: Suomesta maailman ilmastoälykkäin maa

Akava ehdottaa, että Suomesta tehdään maailman ilmastoälykkäin maa ja johtava ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien ratkaisujen kehittäjä. Uusi hallitusohjelma on asettanut Suomelle tiukat päästötavoitteet, joiden toteuttamiseen Akava toivoo kansalaisten osallistuvan jatkossa aktiivisemmin. Akava on laatinut yhdessä jäsenliittojensa kanssa ilmastolinjaukset.
Lue lisää »

Akava: Hallitusohjelman kirjaukset osaamisesta oikeansuuntaisia – tulevaisuuspanostukset jäävät riittämättömiksi

Akava pitää hyvänä, että tutkimus- kehitys- ja innovaatiopanostuksia lisätään. Akava kuitenkin katsoo, että hallitusohjelman kirjaukset eivät riitä korjaamaan täysin kahden edellisen hallituskauden aikana tehtyjä leikkauksia koulutukseen, osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatioihin. Perhevapaauudistuksen toteuttaminen on tärkeää, mutta uudistus on Akavan mielestä jäämässä puolitiehen. Nykyisenkaltaisesta kotihoidontuesta olisi pitänyt luopua.
Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Akavan sairaanhoitajat ja Taja, Suomen Terveydenhoitajaliitto ja Suomen Työterveyshoitajaliitto: Sosiaali- ja terveydenhuolto vaatii monipuolista kehittämistä ja toimintojen tehostamista

Suomessa hoitajia on liian vähän ja henkilöstön vaihtuvuus niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon palveluissa on suurta. Tähän on syynä matalan palkan lisäksi työn fyysinen, psyykkinen ja kognitiivinen kuormitus, työn vastuullisuus ja vaatimukset, johtamisongelmat, vuorotyön raskaus, kiire ja työn keskeytykset. Julkisuudessa on esitetty hoitotyöstä kovin negatiivinen kuva, mutta näistä todellisista haasteista huolimatta hoitotyö on merkityksellistä ja antoisaa työtä.
Lue lisää »