SAK, Akava ja STTK: Työntekijöiden osaamista vahvistettava reilun vihreän siirtymän varmistamiseksi

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK vaativat Suomen pysyvän tavoitteessaan olla hiilineutraali vuonna 2035. Samalla on varmistettava, että siirtymä toteutuu oikeudenmukaisesti ja työntekijöiden ääni kuuluu ilmastotoimista päätettäessä.

15.2.2023

Järjestöt painottavat, että vihreä siirtymä on mahdollisuus Suomelle ja Euroopalle, kunhan se tehdään oikeudenmukaisesti ja siten, että kaikki kokevat hyötyvänsä siitä. Jotta hiilinegatiivisuuteen pyrkiviä ratkaisuja syntyy riittävän nopeasti, tarvitaan uuden teknologian käyttöönotto-osaamista.

Onnistuneessa vihreässä siirtymässä avainasemassa on työntekijöiden osaamisen päivittäminen. Yhteiskuntamme on kyettävä ennakoimaan vihreän siirtymän työllisyysvaikutukset ja viimeistään nyt kartoitettava toimialakohtaisesti osaamistarpeet. Mahdollisiin osaamisvajeisiin on reagoitava ajoissa, mikä varmistaa parhaiten siirtymisen työstä työhön ilman työttömyysjaksoja, järjestöt korostavat.

Seuraavan hallituksen kiireellisimpiä tehtäviä on aloittaa valmistelu, jolla määritellään toimet työvoiman osaamisen varmistamiseksi. Yhdessä koulutuksen järjestäjien, työntekijöiden ja työnantajien kanssa on selvitettävä, millainen yhteiskunnallinen tilaus on erilaisille koulutuskokonaisuuksille otettaessa käyttöön vihreään siirtymään liittyvää teknologiaa. Samalla on varmistettava, että Suomessa jatkuvan oppimisen kokonaisuudet tarjoavat riittävää koulutusta, jolla haasteeseen voidaan vastata.

YK:lla on selkeät periaatteet oikeudenmukaiseen siirtymään. Keskeistä on kansallisesti vahvistaa velvollisuuttaa noudattaa niitä ilmastopoliittisessa päätöksenteossa. Tämä luo selkeät puitteet sille, että vihreässä siirtymässä kaikki pysyvät mukana.

Palkansaajakeskusjärjestöjen vaalipaneelissa tänään keskiviikkona pureudutaan muun muassa osaavan työvoiman saatavuuteen, jotta vihreän siirtymän tuomia uusia teknologioita voidaan ottaa käyttöön sekä siihen, miten varmistamme työpaikkojen säilymisen. Paneelikeskusteluun osallistuvat Helsingin kaupunginvaltuutettu Elisa Gebhard (SDP), parlamentaarisen ilmastopolitiikan seurantaryhmän jäsenet Lulu Ranne (PS), Saara-Sofia Sirén (Kokoomus), Inka Hopsu (Vihreät) ja Mai Kivelä (Vasemmistoliitto) sekä kansanedustaja Mikko Kärnä (Keskusta). Keskustelun juontaa toimittaja Kirsi Alm-Siira ja sitä kommentoi Suomen Ilmastopaneelin jäsen Annukka Vainio.

Paneeli välitetään myös verkossa osoitteessa https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/webcast?playerId=99487739&eventId=221649008.

Lisätietoja

Pia Björkbacka, SAK, puhelin 050 464 5342

Piia Rekilä, Akava, puhelin 044 300 9484

Jaakko Haikonen, STTK, puhelin 0400 273 385

Lue lisää aiheesta