Yritykset ja järjestöt TEM:n selvityksestä: Kansalliselle yritysvastuulaille on laaja tuki ja sen valmistelua tulee jatkaa

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään julkaissut hallitusohjelman mukaisen oikeudellisen selvityksen Suomen kansallisesta yritysvastuulaista. Yli 60 yritystä ja järjestöä kiittää selvityksestä ja kannustaa pääministeri Sanna Marinin hallitusta etenemään yritysvastuulain valmistelussa. – Tänään julkaistu selvitys kertoo, että erilaisia yritysvastuulakeja on viety läpi jo monissa muissa maissa, ja että laki voidaan toteuttaa myös...

30.6.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään julkaissut hallitusohjelman mukaisen oikeudellisen selvityksen Suomen kansallisesta yritysvastuulaista.

Yli 60 yritystä ja järjestöä kiittää selvityksestä ja kannustaa pääministeri Sanna Marinin hallitusta etenemään yritysvastuulain valmistelussa.

– Tänään julkaistu selvitys kertoo, että erilaisia yritysvastuulakeja on viety läpi jo monissa muissa maissa, ja että laki voidaan toteuttaa myös Suomessa. Toivomme, että yritysvastuulain valmistelussa kuullaan laajasti sidosryhmiä ja se tuodaan eduskuntaan, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér sanoo.

Yritysvastuulain puolesta on kampanjoitu Suomessa jo pitkään. Tänään julkaistun kannanoton allekirjoittaneet yritykset ja järjestöt toivovat lain toteuttamiseen kunnianhimoa. Lain tulisi perustua YK:n yritysvastuuperiaatteisiin. Yrityksiä tulee edellyttää selvittämään niiden toimintaan liittyvät ihmisoikeusriskit, ryhtymään selvitysten pohjalta toimenpiteisiin riskien ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi, seuraamaan toimenpiteiden vaikutuksia ja tiedottamaan niistä.

Yritysvastuulain tulee myös sisältää sanktiot ja tehokkaat toimeenpanokeinot.

– Yritysvastuulain tulee myös sisältää sanktiot ja tehokkaat toimeenpanokeinot. Ihmisoikeuksien loukkauksien uhreilla on oltava pääsy korjaavien toimenpiteiden piiriin. Toivomme, että yrityksille tullaan tarjoamaan myös tukea ja neuvontaa huolellisuusvelvoitteen täyttämiseksi, Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti toteaa.

Yritysvastuusääntely on etenemässä myös EU-tasolla, jossa oikeuskomissaari Didier Reynders on luvannut komissiolta oman esityksen sääntelystä. Mallia yhteiseurooppalaiseen sääntelyyn ollaan Reyndersin mukaan hakemassa kansallisista lakihankkeista.

– Suomen tulee valmistella yritysvastuulaki, joka korjaa muissa maissa käytössä olevien lakien puutteita ja luo mallin EU-tason sääntelylle. Hallitusohjelmassa Suomi on sitoutunut edelläkävijyyteen yritysten yhteiskuntavastuussa, Finér muistuttaa.

Koronakriisi on entisestään alleviivannut monimutkaisten kansainvälisten arvoketjujen haasteita. Yritysvastuulaki kannustaa yrityksiä selvittämään arvoketjunsa ja tasaa pelikenttää erilaisten yritysten välillä.

– Moni Suomessa toimiva yritys tekee jo nyt paljon töitä hallitakseen arvoketjujaan ja huolehtiakseen ihmisoikeusvaikutuksistaan. Kaikki eivät kuitenkaan näin tee, ja tutkimuksissa on ilmennyt ihmisoikeusloukkauksia yritysten arvoketjuissa, Kultalahti summaa.

Yritysten ja järjestöjen yhteisen kannanoton yritysvastuulain puolesta voi lukea täältä (PDF). Akava on mukana kannanoton allekirjoittaneissa.

Lue lisää aiheesta