Kestävien sijoitusten ohjelma tukemaan talouden muutosta

EU-maat Puolaa lukuun ottamatta sitoutuivat joulukuun neuvoston huippukokouksessa hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamiseen vuosisadan puoliväliin mennessä.

3.2.2020

Yhdysvalloissa yli 180 yritysjohtajaa sitoutui viime vuonna lausumaan, jossa yritysten päätehtäväksi määritettiin osakkeenomistajien hyödyn rinnalle ensimmäistä kertaa myös yhteiskunta ja ympäristö laajemmin. Kansainvälinen talouslehti The Financial Times peräänkuulutti myös talouden päätavoitteeksi ”vastuullista kapitalismia”.

Muutamassa vuodessa Euroopassa on tapahtunut merkittävä käänne kohti vihreämpää ja kestävämpää taloutta. Talouden ja ympäristön ymmärretään nyt tukevan toisiaan. Kestävä ympäristö ja oikeudenmukainen yhteiskunta ovat kestävän talouden perusta.

Muutos on tapahtunut niin poliittisen päättäjien, kansalaisten kuin yritysmaailman keskuudessa. Kevään eurovaaleissa kansalaiset osoittivat, että ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen koskettavat yhä useampaa.

Kiire toimiin alkaakin jo olla. Voidaan puhua ilmastokriisistä ja luonnon monimuotoisuuden katastrofista. Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC varoitti vuosi sitten vakavista seurauksista, ellei ilmaston lämpenemistä saada pysäytettyä 1,5 asteeseen. Australian metsäpalot koko laajuudessaan osoittavat, että ilmastonmuutos on saamassa aikaan peruuttamattomia muutoksia merivirtojen suunnissa ja veden kiertokulussa.

Rahaa myös tarvitaan ripeästi. Komissio on nostanut arviotaan vuosittain tarvittavien investointien määrästä 180 miljardista 260 miljardiin vuoteen 2030 mennessä. Puhutaan jo 1,5 prosentin osuudesta Euroopan maiden bruttokansantuotteesta.

Onneksi resurssit, teknologia ja osaaminen meillä on jo. Kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla liikkuu noin 90 000 miljardia dollaria. Kun yksityiset ja julkiset rahavirrat saadaan oikaistua kestävämpiin kohteisiin, ollaan lähellä ratkaisua.

Joulukuussa uusi Euroopan komissio esitti vihreän kehityksen ohjelmansa, Green Dealin, joka esittää tiekartan Euroopan kestävän siirtymän toteuttamiseksi läpi sektoreiden liikenteestä energiasektoriin ja maatalouteen.

Tammikuussa julkaistiin paketin ensimmäiset konkreettiset ehdotukset, Euroopan kestävä investointiohjelma ja oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Jälkimmäisellä tuetaan alueita ja aloja, joilla siirtymä vähähiiliseen yhteiskuntaan aiheuttaa haasteita. Esimerkiksi käyvät alat, jotka saavat toimeentulonsa kivihiilestä tai vaikkapa turpeesta.

Uudella rahastolla voidaan rahoittaa teollisuuden toimintatapojen muutosta kestävämmäksi ja sitä kautta tukea olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä tai uusien syntymistä ja uudelleen kouluttautumista. Rahastosta voisi saada tukea esimerkiksi energiatehokkuusremontteihin, sähköverkkojen niin sanottuihin superverkkoihin, joilla uusiutuvista energianlähteistä tuotettua sähköä voidaan jakaa tai investointeihin joukko- ja raideliikenteeseen.

Kestävä investointiohjelma rahastoineen ovat tervetulleita aloitteita sekä työpaikkojen että uuden teknologian osalta. Siirtymärahastolla ei saa kompensoida vanhan teknologian ja fossiilisten tuotantomuotojen tukemista. Rahastojen on aidosti tuettava uusien työpaikkojen ja innovaatioiden luomista.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi tarvitaan kokonaisvaltaista talouden muutosta. Ympäristöperiaatteet pitää ulottaa koko rahoitussektorille, mutta myös EU:n julkiseen rahoitukseen. Investointipäätöksiin, budjettiin, julkishankintoihin ja lainsäädäntöaloitteisiin tarvitaan ympäristövaikutusten seurantamekanismi ja vaikutusarviointi.

Tärkeässä osassa tulee olemaan EU:n kestävän rahoituksen lakipaketin jatko, jonka ensimmäisessä osassa toimin Euroopan parlamentin pääneuvottelijana viime vaalikaudella.

Kestävän siirtymän onnistumisen ratkaisee rahoitus sekä laaja yhteiskunnallinen tuki – ihmisten kokemus, että siirtymä toteutetaan oikeudenmukaisesti. Tätä varten tarvitaan yhteiskunnallista keskustelua vaihtoehdoista ja ratkaisuista.

 

Teksti: Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen

Kuva: Euroopan parlamentti, kuva Fred Marvaux, Copyright © European Union 2019

Lue lisää aiheesta