Ulkomailla

Työvoima voi liikkua vapaasti Euroopan unionin alueella, joten Suomesta voi lähteä työnhakuun johonkin toiseen EU-maahan. Työtä voi hakea toisesta EU-maasta menettämättä kotimaan työttömyyskorvausta. Työttömyyspäivärahan saamisen edellytys on, että henkilö on ollut työttömänä työnhakijana kotimaan työvoimatoimistossa vähintään neljän viikon ajan ennen siirtymistään ulkomaille.

27.5.2019

Työskentely ulkomailla

Työvoima voi liikkua vapaasti Euroopan unionin alueella, joten Suomesta voi lähteä työnhakuun johonkin toiseen EU-maahan. Työtä voi hakea toisesta EU-maasta menettämättä kotimaan työttömyyskorvausta. Työttömyyspäivärahan saamisen edellytys on, että henkilö on ollut työttömänä työnhakijana kotimaan työvoimatoimistossa vähintään neljän viikon ajan ennen siirtymistään ulkomaille.

Kun työpaikka löytyy, henkilö siirtyy työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin ja oikeus Suomen sosiaaliturvaan lakkaa. Kun työskentely toisessa EU-maassa lakkaa ja henkilö palaa takaisin kotimaahansa, hän siirtyy jälleen suomalaisen sosiaaliturvan piiriin. Oleskelulupa myönnetään työskentelymaassa hakemuksesta vähintään viideksi vuodeksi, jos työsopimus on tehty toistaiseksi. Tämän jälkeen oleskelulupaa pidennetään tarvittaessa. Jos työsopimus on määräaikainen, oleskelulupa myönnetään vastaavaksi ajaksi. Oleskeluluvan saamiseksi tarvitaan työnantajan vahvistus työsuhteesta.

Lähetetty työntekijä (ulkomaankomennus)

Suomessa toimiva yritys voi lähettää työntekijänsä työskentelemään määräajaksi ulkomaille. Ulkomaan komennukselle lähetetyt työntekijät pysyvät tietyn ajan suomalaisen sosiaaliturvan piirissä. Lähetetyn työntekijän kannattaa tehdä työnantajansa kanssa kirjallinen työsopimus huolellisesti. Siinä kannattaa huomioida ainakin:

  • työtehtävät ja työaika
  • palkka ja ylityökorvaukset
  • vuosiloma
  • matkakulut ja päivärahat
  • asumiskustannukset
  • työ- ja asumisjärjestelyt komennukselta palattaessa

Kansainvälisluonteiset työsopimukset

Jos työsopimuksella on liittymä useampaan kuin yhteen valtioon, sovelletaan Rooman yleissopimusta, joka tuli Suomessa voimaan 1.4.1999. Tämä tarkoittaa sitä, että työsopimukseen on pääsääntöisesti sovellettava sen valtion lakia, jossa työntekijä tavallisesti työskentelee, vaikka hänet on väliaikaisesti lähetetty toiseen valtioon. Jos työntekijä ei tavallisesti työskentele ainoastaan yhdessä valtiossa, häneen sovelletaan sen toimipaikan sijaintivaltion lakia, joka on ottanut työntekijän työhön.

Jos suomalainen työnantaja lähettää työntekijän tilapäisesti Saksaan, sovelletaan työsuhteeseen Suomen lakia myös Saksassa työskentelyn ajan, koska työntekijä tavallisesti työskentelee Suomessa. Jos suomalainen työnantaja palkkaa työntekijän työskentelemään nimenomaan Saksassa, sovelletaan Saksan lakeja, koska Saksa on nyt tavanomainen työskentelymaa. Sovellettavasta laista voidaan myös sopia, kunhan työntekomaan pakottavia lainsäännöksiä ei aliteta.

Muualla verkossa

Tarvitsetko tietoa työpaikoista ja koulutuksesta Euroopassa? Tutustu seuraaviin tietolähteisiin

EURES-portaali

Euroopan komissio työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Sinun Pohjolasi – Haloo Pohjola -neuvontapalvelu

Nordjobb

Lue lisää aiheesta