Näin Akava haluaa auttaa yksinyrittäjää – 8 kohtaa

Asiakkaiden puute, toiminnan keskeytyminen ja maksuvalmiuden katoaminen. Lomautusten suuri määrä kertoo koronakriisin valtavasta vaikutuksesta yksinyrittäjiin. Joka päivä huoli kasvaa ja ongelmat arjessa kasaantuvat. Nostamme esiin kahdeksan tapaa, joiden avulla me Akavassa pyrimme olemaan avuksi.

25.3.2020

1. Yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa. Haluamme väliaikaisen työttömyysturvan. Yrittäjällä on oltava järkevä toimeentulo. On luotava ratkaisu, joka yhdistelee ansioturvaa ja perusturvaa.

2. Haluamme pidentää yrittäjien YEL-vakuutusmaksujen maksuaikaa sekä lisätä tietoa osin jo olemassa olevista joustomahdollisuuksista.

3. Uskomme, että verojen ja työttömyysturvan maksuaikojen pidentäminen auttaa yrittäjän pääsemään akuuteimman tilanteen yli.

”Akavalle on erittäin tärkeää, että yksinyrittäjiin panostetaan nyt vahvasti. Toimeen on ryhdyttävä välittömästi. Meillä ei ole varaa odottaa. Yksinyrittäjien toiminta on ensiarvoisen tärkeää maan työllisyydelle.”

Sture Fjäder, Akavan puheenjohtaja

4. Teemme Verohallinnon kanssa töitä, jotta arvonlisäveroa ja muita maksuja voi korottomasti lykätä jo ennen eräpäivää.

5. Kuntoutus- ja hoitopalvelut on turvattava. On varmistettava, että asiakkaat saavat terveydentilansa kannalta välttämättömät palvelut. Tahdomme myös, että etäkuntoutuksen kehittämiseen suunnataan taloudellista tukea. Tuki tulee kohdentaa korkealaatuisen, tiukat määräykset täyttävän laitteiston tai alustan hankintaan.

6. Haluamme laajentaa kotitalousvähennystä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä mahdollisuuksiin ja tukeen esimerkiksi ikääntyneiden ihmisten kotipalveluihin ja -hoitoon.

7. Haluamme helpottaa yksinyrittäjän lainan saamista Finnveran takausjärjestelmän avulla.

8. Kannustamme vuokranantajia tukemaan yrittäjiä antamalla helpotusta vuokriin kriisin ajaksi.

Lisätietoja:

Sture Fjäder

puheenjohtaja

+358400609717

Lue lisää aiheesta