Työmatkat eivät akavalaisillakaan palaa entiselleen

Koronapandemia romahdutti työmatkailun. Korona-aikana työmatkailu on yhä enemmän polarisoitunut, Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n neuvottelupäällikkö Oksa toteaa. Matkojen tarvetta punnitaan tarkkaan uusien työtapojen yleistyttyä, mutta myös terveyden ja työturvallisuuden takia sekä ympäristösyistä.

24.3.2021

– Kun koronapandemia iski Suomeen toden teolla viime maaliskuussa, valtionhallinnon työmatkoista katosi 90 prosenttia. Rahassa mitattuna säästöä on tullut noin 100 miljoonaa euroa, valtiovarainministeriön ylijohtaja Juha Sarkio kertoo.

 

Kuvassa valtiovarainministeriön ylijohtaja Juha Sarkio

Valtiovarainministeriön ylijohtaja Juha Sarkio huomauttaa, että kaikkea työtä ei voi tehdä valtiolla etänä tai matkustamatta. Esimerkiksi kun aluehallintovirasto tarkistaa palvelutaloa tai päiväkotia, on mentävä paikalle.

 

Kaikki eivät valtionhallinnossakaan voi tehdä töitään etänä verkon kautta.

– Kun aluehallintovirasto tarkistaa palvelutaloa tai päiväkotia, on mentävä paikalle. Perinteiset kokoukset, seminaarit ja työryhmät ovat pääasiassa jääneet pois, Sarkio toteaa.

Valtionhallinnossa on valmistumassa uusi valtion matkustusstrategia, jossa luodaan suuntaviittoja tulevaisuuden työmatkustamiselle. Sarkio arvelee, että työmatkailu ei palaa entiselleen.

– Uuden matkustusstrategian mukaan työmatkojen välttämättömyyttä on harkittava entistä tarkemmin. Lisäksi työmatkat ohjataan tekemään ympäristöystävällisillä tavoilla.

Työelämän muutoksiin oli valtionhallinnossa alettu valmistautua jo hyvissä ajoin ennen kuin korona yllätti. Sarkio kertoo, että lähes kaikilla työntekijöillä on valtiolla työkännykkä ja läppäri sekä nettiyhteys.

– Kokousten pitäminen on onnistunut hyvin etänä. Päivittäiset työmatkatkin vähenevät jatkossa, kun entistä enemmän työ voidaan tehdä työntekijän itsensä valitsemassa paikassa, Sarkio toteaa.

 

Valmetilla matkoja vain välttämättömien asiakasvastuiden hoitamiseksi

Valmet on suomalainen yhtiö, jolla on liiketoimia ympäri maailmaa. Tämä on tarkoittanut suomalaisillekin insinööreille paljon matkustamista ja pitkiä lentoreissuja.

Ennen koronapandemiaa Valmetin kestävän kehityksen johtaja Laura Puustjärvi kertoi, että yhtiön lentomatkojen määrä oli pysynyt viime vuodet suurin piirtein samana. Valmet tosin oli samaan aikaan kasvanut yritysostojen myötä.

Puustjärven mukaan lentomatkailun vähentäminen on osa yrityksen kehittämistä ympäristöystävällisemmäksi. Lentomatkojen merkitys Valmetin kokonaispäästöissä on kuitenkin hänen mukaansa ollut mitättömän pieni.

 

Ulkoisen viestinnän johtaja Antti Ylitalo Valmetilta toteaa, että työmatkoja tehdään korona-aikana erittäin harkiten ja vain välttämättömistä syistä. Ennen matkaa tehdään tarkka riskiarviointi ja matka vaatii esimiehen hyväksynnän.

 

– Koronapandemia on Valmetillakin romahduttanut työmatkustamisen, kun maat ovat laittaneet voimaan matkustusrajoituksia ja asiakkaat ovat rajoittaneet pääsyä tiloihinsa, Valmetin ulkoisen viestinnän johtaja Antti Ylitalo kertoo.

– Työmatkoja on pyritty tekemään vain välttämättömien asiakasvastuiden hoitamiseksi, ja silloinkin matkustus on vaatinut tarkan riskiarvioinnin ja esimiehen hyväksynnän.

– Koronakriisin aikana Valmetilta on menty mahdollisuuksien mukaan paikan päälle tekemään asiakkaiden tehtaisiin ja laitoksiin huoltotöitä. Osa näistä töistä on luokiteltu yhteiskunnan kannalta kriittisiksi, Ylitalo kertoo.

– Vaativammat myynti- ja muut asiakasneuvottelut edellyttävät myös asiakkaan tapaamista henkilökohtaisesti, varsinkin jos kyseessä on uusi asiakkuus.

Lisäksi Ylitalo toteaa, että useista suunnittelupalavereista saadaan kasvokkain enemmän irti kuin etänä, jos vain koronarajoitukset mahdollistavat tapaamisen. Sisäisiä kokouksiakin halutaan mahdollisuuksien mukaan järjestää kasvokkain sitouttamisen vuoksi.

Tuskin Valmetillakaan palataan enää entisiin matkustusmääriin.

– Pandemian aikana on opittu uusia toimintatapoja, joista moni jää käyttöön myös pandemian jälkeen, Ylitalo sanoo.

Valmet on pandemian aikana esimerkiksi saanut lähes pelkästään etäyhteyksien avulla käyntiin pehmopaperikoneen Pohjois-Amerikassa. Tämän lisäksi etäyhteyksillä on järjestetty asiakkaille pilottilaitosten testiajoja ja mahdollisuuksia tehdä vierailukäyntejä toisten asiakkaiden tehtailla.

 

Kahtiajakoa matkustamisessa ylemmillä toimihenkilöillä

Kuvassa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa nostaa esiin, että työmatkustaminen ylemmillä toimihenkilöillä on kahtiajakautunutta. He, jotka matkustavat, matkustavat hyvin paljon.

 

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa kertoi ennen koronapandemiaa, että työmatkojen teko oli ylemmillä toimihenkilöillä polarisoitunut. Kahtiajako on koronan aikana vain vahvistunut.

– He, jotka matkustavat, matkustavat vielä enemmän. Jos jotain pitää huoltaa, niin on matkustettava. Kauppaa pitää joskus kulttuurisista tai teknisistä syistä tehdä paikan päällä, Oksa kertoo.

Koronapandemian aikana matkoja on pitkään siirretty ja on tehty vain välttämättömimmät. Kun pandemia on venynyt, huolto- ja asennustöiden tarve on kasvanut.

– Korona-aikana turhia työmatkoja ei varmastikaan tehdä, Oksa toteaa.

– Matkustamisen kuormitukseen on tullut lisänä vielä huoli terveydestä. Työnantaja ei huoletta lennätä työntekijöitä, kun nämä voivat joutua karanteeniin.

Oksa uskoo, että pandemiankin jälkeen työmatkojen tekeminen on edelleen vahvasti polarisoitunutta. Alakohtaisiakin eroja näkyy selvästi. Työmatkoista tulee myös aikaisempaa merkityksellisempiä.

– Metsäalalla on varmasti enemmän pitkiä matkoja, kun siellä on työtä Etelä-Amerikassa ja Kiinassa asti. Palvelu -ja finanssialoilla varmaan on vähemmän matkoja, Oksa sanoo.

 

Teksti Anssi Koskinen

Kuvat  Lehtikuva, Juha Tuomi (kuvituskuva), valtiovarainministeriö (Juha Sarkio), Valmet (Antti Ylitalo), Markus Sommers (Petteri Oksa)

Lue lisää aiheesta