Akavan opiskelijat: Opiskelijoiden mielenterveyspalvelut on turvattava

Akavan opiskelijat ovat huolissaan nuorten ja erityisesti opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden saatavuudesta.

12.7.2022

Vuoden 2021 Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT):n mukaan joka kolmas korkeakouluopiskelija oli psyykkisesti kuormittunut. Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevista naisista jopa 40 prosenttia kertoi psyykkisestä kuormittuneisuudesta.

YTHS on vastannut vuoden 2021 alusta kaikkien korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta. Vuoteen 2019 verrattuna mielenterveyspalveluiden tarve on lähes YTHS:n tietojen mukaan kaksinkertaistunut.

Nuorten aikuisten oikein resursoidut mielenterveyspalvelut ovat koko yhteiskunnan etu. Mielenterveys- ja päihdehäiriöt aiheuttavat pääosan opiskelijoiden terveyshaitoista ja ovat merkittävä syrjäytymisen ja pitkäaikaisen työkyvyttömyyden riskitekijä. Riittävillä resursseilla varmistetaan hyvinvoivien opiskelijoiden siirtyminen työelämään.

Tällä hetkellä korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyspalveluiden saatavuus hankaloittaa myös jo olemassa olevan hoitosuhteen jatkoa. Toisen asteen opintojen aikana mielenterveyspalveluista huolehtii usein oman kotipaikkakunnan nuorten mielenterveysyksikkö. Toisen asteen koulutuksesta juuri korkeakouluun siirtymässä oleva opiskelija on voinut jatkaa hoitoaan katkeamatta julkisen terveydenhuollon piirissä. Kun opiskelija siirtyy YTHS:n palveluiden piiriin, hoidon jatkuvuudesta ei välttämättä ole takeita.

Opiskelijoiden mielenterveyshuollolla täytyy olla oikein mitoitetut resurssit ja sen tulee huomioida opiskelijoiden yksilölliset tarpeet.  Korkeakoulutetuista työelämän tulevaisuuden osaajista ei ole varaa luopua.

Akavan opiskelijat painottavat, että opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden resurssit on turvattava ja  opiskelijan on päästävä palveluiden piiriin ilman kohtuutonta jonottamista. Mikäli YTHS:n palveluilla ei ole mahdollista turvata kaikkien korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia, on opiskelijalla oltava realistinen mahdollisuus hakeutua myös julkisen terveydenhuollon piiriin ilman palauttamista opiskeluterveydenhuoltoon.

Opiskelijoiden hyvinvoinnista on pidettävä huolta.

Lisätietoja

Veera Nyfors

Puheenjohtaja, Akavan opiskelijat
veera.nyfors@akava.fi
0405119370

Siiri Sillanpää

Neuvoston jäsen, Akavan opiskelijat
siiri.sillanpaa@akavanet.fi
0400345269