Entä jos olettaisit, että kaikki ovat sateenkaarevia?

Vähemmistöihin kuuluvat joutuvat yhä miettimään, missä tilanteissa on turvallista olla oma itsensä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tarvitaan koko työyhteisöä.

29.6.2022

Hyvät uutiset ensin. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tilannetta kuvaavan EU:n perusoikeusvirasto FRA:n raportin (2020) mukaan 50 % suomalaisista kokee voivansa olla melko tai hyvin avoin HLBTI-identiteetistään. Lisäksi 70 % vastaajista sanoo, että ennakkoluulot ja suvaitsemattomuus ovat vähentyneet Suomessa kyselyä edeltäneiden viiden vuoden aikana. Suomen tulokset ovat hieman EU-keskiarvon paremmalla puolella.

Näkökulmaa vaihtamalla tilanne näyttää kuitenkin toisenlaiselta. Suomessa puolet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista henkilöistä eivät koe voivansa olla avoimia omasta HLBTI-identiteetistään. Kyselyä edeltäneiden 12 kuukauden aikana lähes kolmasosa, 31 %, vastaajista on kokenut syrjintää kahvilassa, ravintolassa, sairaalassa tai kaupassa ja 14 % työelämässä.

Työpaikoilla on keskeinen rooli yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä. Työnantajilla on lain perusteella velvollisuus edistää työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Lisäksi työnantajan on huolehdittava siitä, että ketään ei syrjitä työpaikalla ja puututtava syrjintään tarpeen mukaan. Työpaikoilla olevat luottamushenkilöt ovat osaltaan varmistamassa työntekijän oikeuksien toteutumista ja edistämässä jatkuvaa yhteistä vuoropuhelua.

Jokainen työyhteisön jäsen voi vaikuttaa tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen organisaatiokulttuurin syntymiseen. Yhteiskunnan normit ovat niin vahvat, että erilaisista oletuksista pääsee eroon vain harjoittelemalla. Itseään kannattaa haastaa siinä, milloin tulee normittaneeksi, että kaikissa perheissä on vaikkapa isä, äiti ja lapsia. Hyvä lähtökohta onkin päinvastoin olettaa, että työpaikalla on aina moninaisuutta.

Vaikka oman seksuaalisen tai sukupuolisen suuntautuneisuuden esilletuominen on jokaisen henkilökohtainen valinta, on työpaikoilla tärkeä puhua yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Ihmiset, perheet ja tilanteet ovat erilaisia, mutta silti moni tiedostamattomien oletusten pohjalta tehty muodollisesti neutraali ja hyvää tarkoittava ele saattaa aiheuttaa eriarvoisuutta. Avoin ja kannustava ilmapiiri ehkäisee tahattomien väärinymmärrysten syntymistä, lisää työssä jaksamista ja hyödyttää näin ollen kaikkia työpaikalla.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuloksellinen edistäminen vaatii mukaansa koko työyhteisön. Tässä johdon tuki ja esimerkki ovat korvaamattomia. Henkilöstön osallistaminen lakisääteiseen työpaikkasuunnitteluun on erinomainen tapa saada yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon eteen tehtävää työtä näkyväksi. Esimerkiksi yhdessä laaditut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat lisäävät ymmärrystä vähemmistöasioista. Parhaimmillaan erilaisuuden arvostaminen näkyy myös ulospäin hyvänä palveluna ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisenä – voivathan hekin olla sateenkaarevia.

 

Linkki EU:n perusoikeusvirasto FRA:n raporttiin >>

 

 

Kolme askelta kohti sateenkaariystävällistä työpaikkaa

  1. Älä oleta
  2. Puhu avoimesti
  3. Lisää osallisuutta

Lisätietoja:

Miika Sahamies

johtava asiantuntija

+358 50 530 5366

Lue lisää aiheesta