Osaamisen tarve ei vähene, vaikka ikäluokat pienenevät

Koulutus on paras suoja työllisyyden ja osallisuuden turvaamiseksi. Olemme kuitenkin uudenlaisen haasteen edessä 2030- ja 2040-luvuilla: ikäluokat pienenevät ja etenkin korkeasti koulutettu väestö keskittyy voimakkaasti suurten kaupunkiseutujen ympärille. Tämä käy ilmi Sitran väestörakennetta ja koulutusta koskevasta selvityksestä.

18.9.2020

Koulutusjärjestelmämme rakenteita ravistellaan, kun väki koulujen ja oppilaitosten penkeillä vähentyy. Toisaalta tarve korkealle osaamiselle ei katoa. Työmarkkinat ja yhteiskunta tarvitsevat korkeasti koulutettuja kansalaisia – tiedolla tekijöitä.

Suomessa on sitouduttu laajasti edistämään Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 tavoitetta, jonka mukaan 50 prosenttia nuorista ikäluokista suorittaisi korkeakoulututkinnon vuoteen 2030 mennessä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen osuus bruttokansantuotteesta halutaan nostaa kunnianhimoiseen 4 prosentin tasoon. Nämä ovat tärkeitä tavoitteita, joista on syytä pitää kiinni, vaikka koronavirus jyllää, rahoitus on kiven takana ja ikäluokat pienenevät.

Rahan lisäksi tarvitsemme uudenlaisia toimintatapoja. Vuosi 2020 on osoittautunut nopeiden, epämukavienkin muutosten vuodeksi. Tästä kaikesta on otettava myös oppia.

Meillä on suuria kysymyksiä ratkaistavana jo lähitulevaisuudessa: onko korkeakoulutus Suomessa laajasti saavutettavissa? Miten ratkaisemme koulutukseen hakeutumiseen liittyviä pullonkauloja? Entä miten luomme puitteet ja kannusteet sujuvalle ja joustavalle jatkuvalle oppimiselle? Miten Suomi pärjää kilpailussa, jos avoin, kansainvälinen koulutuksen tarjonta lisääntyy?

Korkeakoulutuksen tarjontaa ja tuottamista koskeva logiikka muuttuu silmiemme edessä. Koronavirus ja vuosi 2020 vei maailman korkeakoulut laajamittaiseen etäopetukseen. Suomessa korkeakoulut avasivat avointen korkeakoulujen kautta sisältöjä kaikkien opiskelijoiden ja työttömien saataville. Yhä enemmän aineistoa on saataville maksutta. Jatkossa ei ole itsestään selvää, että koulutuksen sisältöjä hankittaisiin ensisijaisesti vain omasta lähikorkeakoulusta.

Hankalia kysymyksiä on edessä. Onneksemme suomalainen koulutusjärjestelmä on yksi maailman vahvimmista. Meillä on kaikki edellytykset pärjätä ja kääntää voitoksemme sekä väestöön että kansainväliseen kilpailuun liittyvät rakenteelliset muutokset. Onnistumme siinä lisäämällä avoimuutta ja yhteistyötä sekä vaalimalla rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta.

Tutustu Sitran Mille väestölle -selvitykseen.

Lisätietoja:

Emmi Venäläinen

johtava asiantuntija

+358442811234

Lue lisää aiheesta