Tasa-arvolla ja koulutuksella torjutaan ilmastonmuutosta

Tänään 11.10. vietetään YK:n kansainvälistä tyttöjen päivää. Tänä vuonna erityinen painopiste on ilmastonmuutoksessa ja siinä, kuinka se vaikuttaa kehitysmaiden tyttöihin. Ilmastonmuutos kohtelee sukupuolia eri tavoin ja kehitysmaiden tytöille se voi olla kohtalonkysymys. Suomessa sukupuoli vaikuttaa kouluttautumiseen ammatinvalinnan osalta.

11.10.2019

Tänään 11.10. vietetään YK:n kansainvälistä tyttöjen päivää. Tänä vuonna erityinen painopiste on ilmastonmuutoksessa ja siinä, kuinka se vaikuttaa kehitysmaiden tyttöihin. Ilmastonmuutos kohtelee sukupuolia eri tavoin ja kehitysmaiden tytöille se voi olla kohtalonkysymys. Kehitysmaiden tyttöjen oikeudet ja asema ovat heikkoja epätasa-arvoisten rakenteiden ja kulttuurin normien vuoksi jo nyt. Ilmastonmuutos saattaa entisestään heikentää tilannetta. Koulutus on kuitenkin keino torjua tätä kehitystä.

Maailmassa on yli 130 miljoonaa 6-17 -vuotiasta tyttöä, jotka eivät pääse kouluun. Syinä ovat yleensä köyhyys ja syrjintä. Nämä tytöt ovat niitä, joiden elämää ilmastonmuutos ja sen mukanaan tuomat katastrofit kurjistavat todennäköisesti voimakkaimmin. Tyttöjen mahdollisuus päästä kouluun ja kouluttautua parantaa tasa-arvoa, vähentää köyhyyttä, vaikuttaa yhteiskunnan kehittymiseen ja torjuu ilmastonmuutosta. Kaikkia, myös tyttöjä ja naisia, tarvitaan ratkaisemaan ilmastomuutosta.

Akavan ilmastopoliittinen tavoite on, että kehitysmaiden koulutusjärjestelmiä on vahvistettava ja erityisesti tyttöjen osallistumista koulutukseen on entisestään lisättävä. Kehitysyhteistyössä on vahvistettava toimia, joilla parannetaan laajemmin kehitysmaiden ihmisten olosuhteita.

Sukupuoli vaikuttaa kouluttautumiseen Suomessakin

Suomessa olemme onnellisessa asemassa, sillä kaikki lapset saavat käydä koulua. Meillä sukupuoli vaikuttaa kouluttautumiseen ammatinvalinnan osalta. Koulutuksen segregaatio eli eriytyminen on vuodesta vuoteen lähes yhtä voimakasta. Eriytyminen on Suomessa Pohjoismaiden voimakkainta ja se on voimakasta kaikilla koulutusasteilla. Jo peruskoulussa tyttöjen ainevalinnat eroavat poikien valinnoista ja lukiossa tytöillä painottuvat kieliopinnot, pojilla pitkä matematiikka.

Eräänlainen kohtalonkysymys kotimaassa on se, kuinka tyttöjen kouluttautuminen kohdistuu uusiin ja niin sanottuihin tulevaisuuden aloihin ja ammatteihin.  Asenteet ja kulttuuri vaikuttavat ympärillämme ja meidän aikuisten tulee tukea lapsia ja nuoria heidän valinnoissaan ilman, että sukupuoli asettaa rajoituksia tai vaatimuksia. Rohkaistaan nuoria ja tuetaan heitä kokeilemaan omannäköisiä ratkaisuja.

Tyttöjen päivä muistuttaa meitä tasa-arvon edistämisen merkityksestä. Ollaan tyttöjen puolella. Se kannattaa.

#tyttöjenpäivä #tyttöjenpuolella

 

Akavan ilmastolinjaukset

Lisätietoja:

Lotta Savinko

tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö

+358 40 5044356

Lue lisää aiheesta