Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 4/2021: ajankohtainen yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittinen tilanne, liittokokouksen esityslista ja sääntömuutokset liittokokouksen etäosallistumisen mahdollistamiseksi

Akavan hallitus sai ajankohtaiskatsauksen yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittiseen tilanteeseen, päätti nimityksistä Akavan edustajiksi ulkopuolisiin toimielimiin, valmisteli kevätliittokokousasioita sekä vahvisti Akavan opiskelijoiden valtuuskunnan kokoonpanoon. Akavan hallituksen kokous 4/2021 pidettiin 23. maaliskuuta.

8.4.2021

Yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittiset ajankohtaiskatsaukset

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder käsitteli katsauksessaan ajankohtaista yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittisen tilannetta. Lisäksi katsauksen pitivät Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki, AKY – Akavalaiset yrittäjät puheenjohtaja Timo Saranpää sekä Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Veera Nyfors.

Päätösasiat

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas on pyytänyt Akavaa tekemään ehdotuksen erovuorossa olevan hallintoneuvoston jäsenen tilalle. Päätettiin esittää erovuorossa ollutta tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta Savinkoa Veritaksen hallintoneuvoston jäseneksi kolmivuotiskaudeksi 2021–2024. Toimikausi alkaa 10.5.2021 pidettävän yhtiökokouksen jälkeen.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen hallitus

Palkansaajien tutkimuslaitos PT:n kannatusyhdistyksen vuosikokous pidetään 8.4.2021. Vuosikokouksessa valitaan muun muassa yhdistyksen hallituksen jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Päätettiin esittää Akavan edustajiksi PT:n hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 2021–2023 tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta Savinko henkilökohtaisena varajäsenenään pääekonomisti Pasi Sorjonen, molemmat Akavan toimistosta sekä ekonomisti Mika Väisänen (Opetusalan Ammattijärjestö, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO) henkilökohtaisena varajäsenenään neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen (Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA, Ylemmät Toimihenkilöt YTN).

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman seurantaryhmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Akavaa tekemään esityksen lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman seurantaryhmän jäseneksi. Päätettiin esittää Akavaa edustavaksi seurantaryhmän jäseneksi ensisijaisesti johtava asiantuntija Miika Sahamies ja toissijaisesti johtava asiantuntija Emmi Venäläinen, molemmat Akavan toimistosta. Seurantaryhmän toimikausi on 1.4.2021–31.12.2022.

Työturvallisuuskeskuksen hallitus

Työturvallisuuskeskuksen vuosikokouksessa 15.4.2021 valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Akavaa hallituksessa edustaa toiminnanjohtaja Maria Löfgren (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO) varajäsenenään palvelujohtaja Mika Leppinen (Insinööriliitto IL). Päätettiin esittää Akavaa edustavaksi jäseneksi Työturvallisuuskeskuksen hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 2021–2023 tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta Savinko Akavan toimistosta ja hänen varajäsenekseen palvelujohtaja Mika Leppinen (Insinööriliitto IL).

Pohjola Vakuutus -tutkimusstipendi 2021

Akavan hallitus päätti vuoden 2021 Pohjola Vakuutus -tutkimusstipendin saajasta. Stipendi jaetaan ja siitä viestitään syksyllä.

Kevään liittokokouksen valmistelut

Akavan kevään liittokokous pidetään tiistaina 18. toukokuuta 2021. Kokousjärjestelyissä otetaan huomioon koronapandemiaan liittyvät ohjeistukset ja turvatoimet. Hallitus hyväksyi liittokokouksen ennakkokutsun.

Akavan syysliittokokouksessa marraskuussa 2020 päätetiin, että Akavan sääntöjä muutetaan niin, että Akavan liittokokoukseen mahdollistetaan etäosallistuminen. Sääntömuutosta ja liittokokouksen työ- ja vaalijärjestyksen muutosta on valmisteltu taustaryhmässä, jossa on ollut mukana Akavan jäsenjärjestöjen edustajia. Sääntöjen lisäksi myös liittokokouksen työ- ja vaalijärjestyksen muutoksesta on päätettävä liittokokouksessa.

Hallitus päätti esittää liittokokoukselle Akavan sääntöjen ja liittokokouksen työ- ja vaalijärjestyksen muuttamista etäosallistumisen mahdollistamiseksi.

Akavan hallitus päätti hyväksyä tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen sähköisesti. Päätettiin esittää tilinpäätös hyväksyttäväksi Akavan liittokokoukselle. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään toimintapääomaan.

Vakuutuskumppanuushanke

Vakuutuskumppanuushankkeessa päätettiin valita jatkoneuvotteluihin kolme vakuutusyhtiötä. Hankkeessa tavoitellaan pitkäaikaisella kumppanuudella nykyisiä liittokohtaisia sopimuksia parempia vakuutusehtoja ja uusien vakuutustuotteiden kehittämistä Akavan liitoille ja niiden jäsenille.

Tiedoksi olevat asiat

Hallitus kuuli esityksen Akavan toiminnasta vuonna 2020. Poikkeuksellisena vuonna Akava on ollut aloitteellinen määräaikaisen työ- ja sosiaaliturvalainsäädännön aikaansaamiseksi. Hallitus kävi lähetekeskustelun toimintakertomuksesta.

Akavan osaamisohjelma

Hallitus kuuli esityksen Akavan osaamisohjelmasta ja kävi siitä lähetekeskustelun. Ohjelmasta päätetään Akavan hallituksen huhtikuun seuraavassa kokouksessa.

Ansiomerkit

Akavan puheenjohtajisto on kokouksessaan 11.3.2021 päättänyt Akavan hopeisten ansiomerkkien saajat, yhteensä 32 henkilöä. Akavan järjestötoimikunta päättää myöhemmin Akavan ansiomerkkikäytännön mukaisesti pronssisista ansiomerkeistä ja pronssisista ansiomerkeistä hopeisin lehvin.

Merkittiin tiedoksi Akavan hopeisten ansiomerkkien saajat.

Muutokset toimielimissä

Päätettiin Suomen Lääkäriliiton esityksestä nimittää varajäseneksi osaaminen ja koulutus -toimikuntaan Hannu Halilan tilalle Ulla Anttila.

Päätettiin Suomen Hammaslääkäriliiton esityksestä nimittää varajäseneksi sosiaali- ja terveyspolitiikka -toimikuntaan Anja Eerolan tilalle Henna Virtomaa.

Päätettiin Suomen Ekonomien esityksestä nimittää varajäseneksi innovaatiot ja kasvu -toimikuntaan Salla Grönholmin tilalle Veera Hellman.

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta

Todettiin Akavan opiskelijoiden valtuuskunnan täydentäminen ja jäsenmuutokset jäsenjärjestöjen esityksestä sekä työjaoston kokoonpano seuraavasti:
– Agronomiliitto ry: varajäseneksi Sini Kokkolan tilalle Anniina Lehto
– Akavan Erityisalat: varajäsen Timo Kalliokoski
– AKI-liitot: varsinainen jäsen Saara Laakkonen, varajäsen Maria Aaltonen
– Kasvatuksen ja Nuorisotyön Asiantuntijat KNT: varsinainen jäsen Mila Kotala, varajäsen Julia Lahtinen
– Suomen Ekonomit: varsinaiset jäsenet Jenna Rautionaho ja Valtteri Vapola.

Akavan opiskelijoiden työjaosto:

Veera Nyfors, puheenjohtaja, Tradenomiliitto TRAL
Elina Viitaniemi, 1. varapuheenjohtaja, Akavan Erityisalat
Roosa Huttunen, 2. varapuheenjohtaja, Insinööriliitto
Kalle Liuski, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Mika Parkkari, Suomen Ekonomit
Eemeli Rajala, Tradenomiliitto TRAL
Ilkka Rautio, Insinööriliitto IL
Matti Vähä-Heikkilä, Tekniikan akateemiset TEK

Seuraava kokous

Seuraava kokous ja iltakoulu pidetään tiistaina 20. huhtikuuta 2021 kello 12–19.

Lue lisää aiheesta