Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 14/2020

Hallituksen kokouksessa pidettiin ajankohtaiskatsaukset yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittisesta tilanteesta. Esillä olivat puheenjohtaja Sture Fjäderin, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen, Ylemmät Toimihenkilöt puheenjohtaja Teemu Hankamäen, AKY – Akavalaiset yrittäjät AKY:n puheenjohtaja Timo Saranpään sekä Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokisen selvitykset.

21.12.2020

Akavan hallitus päätti kutsua Akavan syysliittokokouksen koolle tiistaina 24.11.2020 ja hyväksyä liittokokouskutsun ja liittokokouksen esityslistan. Suosituksena on, että ainoastaan yksi edustaja jäsenjärjestöä kohden osallistuisi fyysisesti kokoukseen. Etäosallistumista varten liittokokous lähetetään verkkolähetyksenä.

Akavan hallitus päätti kokouksessaan toiminnan päälinjojen ja talousarvion 2021 esittämistä hyväksyttäväksi liittokokoukselle.

Akavan hallitus päätti esittää strategian vuosille 2021–25 hyväksyttäväksi liittokokoukselle.

Tiedoksi olevat asiat

Pääekonomisti Pasi Sorjonen esitteli hallitukselle tuoreen talous- ja työllisyyskatsauksen. Akava Works -talousennuste julkaistaan 9. joulukuuta.

Ajankohtaiskatsauksen työllisyyspoliittisista toimenpiteistä pitivät johtava asiantuntija Katri Ojala ja ekonomisti Heikki Taulu. Katri Ojala kertoi työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteluista, jotka koskevat yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostamista. Heikki Taulu kertoi sosiaali- ja terveysministeriön asettamasta työttömyysturvan kehittämistyöryhmästä sekä työ- ja elinkeinoministeriön asettamista työllisyyden edistämisen työryhmistä, mukaan lukien pohjoismaisen työvoimapalveluiden mallin valmistelu.

Nimitykset

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Akavaa nimeämään ehdokkaansa jäseneksi kulukorvausasiain neuvottelukuntaan. Hallitus päätti nimetä Akavan ehdokkaaksi kulukorvausasiain neuvottelukuntaan pääekonomisti Pasi Sorjosen. Neuvottelukunnan kolmivuotinen toimikausi alkaa 19.11.2020.

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on pyytänyt Akavaa tekemään ehdotuksen erovuorossa olevan hallintoneuvoston jäsenen tilalle. Akavaa edustavista jäsenistä erovuorossa vuonna 2021 on toiminnanjohtaja Jari Jokinen (Tekniikan akateemiset TEK). Hallitus päätti esittää toiminnanjohtaja Jari Jokista valittavaksi uudelleen Ilmarisen hallintoneuvoston jäseneksi. Kolmivuotinen toimikausi alkaa välittömästi vuonna 2021 pidettävän yhtiökokouksen jälkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Akavaa tekemään esityksen Työsuojelurahaston valtuuston varsinaisesta jäsenestä ja varajäsenestä. Tällä hetkellä Akavan edustajana valtuustossa on Anja Uljas (Suomen Ekonomit) ja varajäsenenä tutkija Joonas Miettinen Akavan toimistosta. Toimikauden pituus on kolme vuotta. Hallitus päätti esittää Työsuojelurahaston valtuustoon varsinaiseksi jäseneksi työelämäasiantuntija Sirkku Pohjaa (Tekniikan akateemiset TEK) ja varajäseneksi tutkija Joonas Miettistä Akavan toimistosta. Toimikausi on 1.1.2021 – 31.12.2023.

Muutokset toimielimissä

Akavan hallitus päätti Esimiehet ja Asiantuntijat YTY:n esityksestä nimittää työelämä ja työllisyys -toimikuntaan jäseneksi Karoliina Huovilan tilalle Sirpa Leppäluoto. Hallitus päätti täydentää Akavan opiskelijoiden valtuuskuntaa seuraavasti:

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ esittää uusiksi jäseniksi Saana Ylikruuvia, Markus Heliniä ja Petro Pitkästä Sanni Salmenojan, Laura Lahinin ja Waltteri Immosen tilalle sekä varajäseneksi Aino Ylipiessaa Nea Hakalan tilalle.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA esittää Akavan opiskelijoiden valtuuskunnan varajäseneksi Emma Savelan tilalle Aino Hautalaa.

Suomen Terveydenhoitajaliitto esittää Akavan opiskelijoiden jäseneksi Wilhelmiina Hännistä ja varajäseneksi Minna Häkkistä.

Akavan hallituksen iltakoulussa T-Media raportoi Akavan maineselvityksestä. Hallitus keskusteli myös Akava Worksin, järjestäytymisen ja viestinnän suunnitelluista toimenpiteistä vuonna 2021.

Seuraava kokous

Akavan hallituksen ylimääräinen kokous päätettiin pitää tiistaina 24.11.2020 klo 11–12.30.

Joulukuun kokous päätettiin pitää tiistaina 15.12.2020 klo 10–14 Akavatalon Valopihalla.

Lue lisää aiheesta