Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 4/2019: ilmastonmuutoslinjaukset, sosiaaliturvauudistusta koskevat tavoitteet ja tasa-arvo-ohjelma käsittelyssä

Akavan hallituksen kokouksen 4/2019 aluksi käsiteltiin ilmastonmuutokseen liittyvää tutkimustietoa: Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski esitteli ilmastonmuutokseen liittyviä kehityskulkuja ja Climate Leadership Coalition -verkoston toiminnanjohtaja Jouni Keronen kertoi verkoston toiminnasta, muun muassa laajasta vetoomuksesta EU:lle ilmastonmuutostoimien vauhdittamiseksi. Kokous pidettiin 23. huhtikuuta Akavatalossa

25.4.2019

Päätösasiat

Akavan hallitus käsitteli Akavan ilmastonmuutoslinjaukset, joita on valmisteltu liittojen asiantuntijoiden kanssa työryhmissä, elinkeinopoliittisessa toimikunnassa ja Akavan työvaliokunnassa. Linjauksissa kuvataan Akavan näkemyksiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja otetaan kantaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Akavan ilmastonmuutoslinjaukset käsitellään toista kertaa toukokuun hallituksen kokouksessa ja julkaistaan keväällä.

Akavan hallitus hyväksyi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman, joka määrittää Akavan tavoitteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ohjelma on valmisteltu yhdessä liittojen kanssa toimikunnissa ja työryhmissä. Ohjelmallaan Akava-yhteisö osaltaan sitoutuu nollatoleranssiin kaiken häirintään, syrjintään, väkivaltaan ja kiusaamiseen sekä edistää ohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Akavan hallitus hyväksyi sosiaaliturvalinjaukset Kohti työtä, joissa kuvataan Akavan sosiaaliturvauudistusta koskevat näkemykset. Ohjelmaa on valmisteltu Akavan sosiaali- ja terveyspoliittisessa toimikunnassa ja työvaliokunnassa. Sosiaaliturvan uudistaminen on Suomen uuden hallituksen yksi isoimmista hankkeista seuraavan hallituskauden aikana.

Akavan hallitus hyväksyi esteellisyyttä koskevilta osiltaan päivitetyn hallituksen työjärjestyksen. Hallitus hyväksyi myös kutsun ja esityslistan liittokokoukseen.

Tiedoksi-asiat

Akavan johtaja Pekka Piispanen esitteli analyysin eduskuntavaalituloksesta. Ajankohtaiskatsauksissa käsiteltiin vaalitulosta ja Akavan käynnissä olevaa hallitusohjelmavaikuttamista.

Akavan johtava asiantuntija Miia Kannisto päivitti yhteistoimintalain uudistuksen tilanteen.

Nimitykset

Tekniikan akateemiset TEKin esityksestä hallitus nimitti koulutuspoliittiseen toimikuntaan varajäseneksi Sanja Mursun tilalle Tapio Heiskarin.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n esityksestä hallitus nimitti järjestötoimikuntaan varsinaiseksi jäseneksi Aki Reinimäen tilalle Marjo-Rita Juntusen.

Akavan Erityisalat saa lisäpaikan Akavan opiskelijoiden valtuuskuntaan liiton opiskelijajäsenmäärän kasvun vuoksi. Päätettiin Akavan Erityisalojen esityksestä nimittää Rosa Frauenknecht Akavan opiskelijoiden valtuuskuntaan.

Seuraava Akavan hallituksen kokous pidetään tiistaina 28.5.2019 kello 13 Akavatalon Valopihalla.

Lue lisää aiheesta