Yhteenveto hallituksen kokouksesta 6/2019 ja 5/2019: hallitusohjelman sisältö keskustelussa ja ilmastolinjaukset hyväksyttiin

Akavan hallitus kuuli kokouksessaan 6/2019 analyysin hallitusohjelman sisällöstä ja keskusteli Akavan tavoitteiden saavuttamisesta. Kokous pidettiin 10. kesäkuuta. Akavan hallitus hyväksyi kokouksessaan 5/2019 Akavan ilmastolinjaukset. Kokous oli 28. toukokuuta.

11.6.2019

Kokous 6/2019

Hallitusohjelmassa hallitus sitoutuu 75 prosentin työllisyystavoitteeseen. Tämä merkitsee vähintään 60 000 lisätyöllistä. Tämän saavuttamiseksi hallitus aloittaa kolmikantaisen valmistelutyön, jossa laaditaan esityksiä, jotka tukevat työllisyystavoitteen saavuttamista. Valmistelun ensimmäisen osan on tarkoitus olla valmiina syksyn 2019 budjettiriiheen mennessä ja toisen osan kevään 2020 kehysriihessä.

Akavan hallitus päätti Akavan tavoitteista käydyn keskustelun perusteella.Tavoitteet liittyvät erityisesti työttömyysturvaan ja työvoimapalveluihin.

Akavan hallitus sai eläkeneuvottelujen tilanteesta ajankohtaiset tiedot. Hallitus kuuli lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n, Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n, AKY – Akavalaiset yrittäjien ja Akavan opiskelijoiden ajankohtaiskatsaukset.

Akavan hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 22.8.2019 kello 13.

****

Kokous 5/2019

Akavan hallituksen kokous 5/2019 pidettiin 28. toukokuuta Akavatalolla. Puheenjohtaja Sture Fjäder kertoi katsauksessaan muun muassa hallitusohjelmaneuvottelujen tilanteesta. Akavan hallitus hyväksyi kokouksessaan Akavan ilmastolinjaukset.

Akavan hallitus hyväksyi ilmastolinjaukset, joissa kuvataan Akavan näkemyksiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Linjaukset on valmisteltu liittojen asiantuntijoiden kanssa.

Vuoden 2017 eläkeuudistuksen yhteydessä on sovittu, että mahdollisista muutoksista perhe-eläketurvaan neuvotellaan perhe-eläkeselvityksen valmistuttua ja työttömyysturvan lisäpäiväoikeutta koskevien muutosten vaikutuksista. Hallitus päätti Akavan tavoitteista käydyn keskustelun perusteella.

Tiedoksi-asiat

Syksyn 2018 liittokokouksessa esitettiin, että Akavan opiskelijoiden edustaja olisi varsinainen jäsen Akavan hallituksessa.

Akavan hallitus käsitteli toimiston tekemää kyselyä jäsenliitoille, jossa kartoitettiin opiskelijoiden asemaa jäsenjärjestöissä ja keskusjärjestössä. Toimisto valmistelee syksyllä 2019 malleja opiskelijoiden osallistumisesta päätöksentekoon ja syksyn liittokokous päättää asiasta.

Hallitus kuuli lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n, Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n, AKY – Akavalaiset yrittäjät ry:n ja Akavan opiskelijoiden ajankohtaiskatsaukset.

Lue lisää aiheesta