Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 7/2019: keskustelussa maan hallituksen asettamat työryhmät ja budjettiriihen kannanotto

Akavan hallituksen kokous 7/2019 pidettiin 22. elokuuta 2019 Akavatalolla. Kokouksessa käytiin läpi maan hallituksen työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän ja sen alatyöryhmien asettaminen ja neuvottelukierrokseen valmistautuminen. Lisäksi esillä oli budjettiriiheen liittyvät asioita ja nimitysasioita.

28.8.2019

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder käsitteli ajankohtaiskatsauksessaan maan hallituksen asettamia työryhmiä, joiden tehtävänä on löytää keinoja 60 000 henkilön työllistymiseen. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN kertoivat katsauksissaan valmistautumisesta tulevaan neuvottelukierrokseen.

Eläketurvakeskuksen toiminnanjohtaja Mikko Kautto vieraili hallituksen kokouksessa ja hallitus kävi keskustelun eläkepolitiikkaan liittyvistä asioista.

Maan hallituksen budjettiriihi pidetään 17.–18.9.2019. Akavan hallitus päätti kokouksessaan Akavan viestit budjettiriiheen.

Akavan hallitus päätti esittää Työllisyysrahastolle rahaston hallituksen jäseniksi vuodeksi 2020 edelleen puheenjohtaja Sture Fjäderiä ja johtava asiantuntija Ida Mielityistä.

Hallitus päätti esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, että Akavan edustaja perhevapaiden uudistusta valmistelevassa työryhmässä on työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko.

Hallitus päätti esittää Akavaa edustavaksi Elon hallintoneuvoston jäseneksi Tradenomiliiton vt. toiminnanjohtaja Ville-Veikko Rantamaulaa huhtikuussa 2020 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Edellisessä kokouksessaan hallitus antoi toimistolle tehtäväksi tuoda hallitukselle vaihtoehtoja sääntöuudistukselle, jolla opiskelijat olisivat äänivaltaisesti edustettuna Akavan hallituksessa. Hallitus päätti, että asian valmistelua jatketaan puheenjohtajistossa.

Akavan hallitus hyväksyi Akavan ja Journalistiliiton yhteistyösopimuksen, joka on päivitys aiempaan sopimukseen.

Tiedoksi olevat asiat

Akavan työllisyyttä ja maahanmuuttoa koskevia linjauksia valmistellaan parhaillaan. Niissä kuvataan työllisyystilannetta, Akavan tavoitteita työllisyys- ja maahanmuuttokysymyksissä ja Akavan ehdottamia keinoja työllisyyden parantamiseksi. Linjauksia on valmisteltu liittojen asiantuntijoiden kesken työpajoissa ja niistä on keskusteltu Akavan toimikuntien kokouksissa. Linjausten toinen käsittely on 15.10.2019.

Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n esityksestä päätettiin nimittää Akavan tasa-arvotyöryhmään varsinaiseksi jäseneksi Olavi Arran tilalle Janniina Heinänen ja Tekniikan akateemisten esityksestä nimittää elinkeinopoliittiseen toimikuntaan jäseneksi Pekka Pellisen tilalle Juhani Nokela.

Suomen Terveydenhoitajaliiton esityksestä päätettiin nimittää järjestötoimikuntaan jäseneksi Tarja Leinosen tilalle Kirsi Grym ja Suomen Ekonomien esityksestä nimittää järjestötoimikuntaan varajäseneksi Krista Karusalmen tilalle Katri Markkanen.

Seuraava Akavan hallituksen kokous pidetään tiistaina 17.9.2019 kello 13 Akavatalon Valopihalla.

Lue lisää aiheesta