Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Taloustutkimus selvitti: OAJ kakkossijalle ammattiliittojen mielikuvavertailussa

Opetusalan Ammattijärjestö sijoittui toiseksi Taloustutkimuksen tekemässä ammattiliittojen mielikuvavertailussa. OAJ:sta piirtyy kuva kansalaisten hyvin tuntemana edunvalvojana. Suomalaiset mainitsevat tutkitut mielikuvatekijät OAJ:n vahvuudeksi keskimäärin useammin kuin tutkituilla ammattiliitoilla keskimäärin.

31.5.2019

Ammattiliittojen tunnettuutta ja mielikuvia ammattijärjestöistä selvitettiin osana Taloustutkimuksen laajaa Suomi tänään -kyselyä. OAJ sijoittui 22 ammattiliiton joukossa kakkossijalle vertailun kaikilla mittareilla. OAJ oli vertailujoukosta toiseksi tunnetuin, mielikuva siitä oli toiseksi positiivisin ja myös mielikuvatekijöiden yhteisvaikutus oli toiseksi myönteisin.

Yhteistyöhön, vaikuttamiseen ja neuvottelutoimintaan uskotaan yhä

Vastaajia pyydettiin arvioimaan muun muassa ammattiliittojen käytössä olevien edunvalvontakeinojen tuloksellisuutta. Tuloksekkaiksi keinoiksi nähdään oikeiden liittolaisten löytäminen asioiden edistämiseksi, neuvottelutoiminta keskusjärjestö- ja liittotasolla, päättäjiin vaikuttaminen sekä näkyminen mediassa. Lakkoihin ryhtymistä ja niillä uhkaamista, mielenilmauksia ja hakusaartoja pidetään taas vähiten tuloksellisina edunvalvonnan keinoina.

OAJ:n jäsenet katsovat, että ammattiliiton tulee edistää oman alan vetovoimaisuutta. Iso osa toivoo myös, että ammattijärjestö toimii pätkätyöläisten aseman parantamiseksi. OAJ:n jäsenet luottavat yhä liittotason sopimiseen ja muita vastaajia vähemmän paikalliseen sopimiseen.

Sekä vastaajina olleet OAJ:n jäsenet että muut vastaajat katsoivat, että OAJ on onnistunut erityisen hyvin yhteiskunnallisessa vastuunotossa sekä jäsenpalveluissa ja -eduissa. Kyselyyn helmi-huhtikuussa 2019 vastasi 2 817 suomalaista. Vastaajat olivat 15–79-vuotiaita. Vastaajajoukkoon osui reilut sata OAJ:n jäsentä.

Mietittävää ammattiliitoille

– OAJ sijoittui vertailujoukossa hyvin. Tulokset antavat silti paljon mietittävää niin OAJ:lle kuin muillekin ammattiliitoille, sillä ammattiliittojen arvostus ja niihin liittyvät mielikuvat ovat laskussa, samaten jäsenmäärät.

– Valtaosa ammattiliittojen jäsenistä aikoo kuitenkin pysyä jäsenenä. Tämä osoittaa osaltaan, että ammattijärjestöjen neuvottelutoiminnalle ja vaikuttamistyölle on yhä vahva tilaus. Liittojen perustehtävää pidetään edelleen tärkeänä, vaikka niiden arvostus on laskenut ja mielikuvat ovat aiempaa kriittisempiä. Jäsenyydestä haetaan turvaa työelämässä. Ammattiliiton halutaan vastakin neuvottelevan palvelussuhteen ehdoista ja ajavan oman ammattikunnan asiaa, OAJ:n järjestöjohtaja Pasi Pesonen tiivistää.

OAJ seuraa omissa tutkimuksissaan tarkemmin jäsenten tyytyväisyyttä järjestöön sekä sen edunvalvontaan ja muihin palveluihin. Laajan otannan järjestökuvatutkimus toteutetaan muutamien vuosien välein.

Lisätiedot:
järjestöjohtaja Pasi Pesonen, OAJ, puh. 040 593 4378

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 29.5.2019 klo 16.50.

Lue lisää aiheesta