Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL: Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtajalla ja Poliisiylijohtajalla yhteinen huoli: Suomeen on saatava lisää poliiseja – seuraa vaalipaneelia perjantaina 5.4. klo 9-12

Poliisin riittämätön vaste, erityisesti harva-alueilla. Tutkinta-aikojen piteneminen ja rikosvastuun toteutuminen. Työhyvinvointi ja jaksaminen työssä. Näihin kolmeen teemaan on kiteytynyt tänä keväänä keskustelu poliisin tehtävien ja voimavarojen epätasapainosta.

5.4.2019

Puheenjohtaja Jonne Rinne ja poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen ovat huolissaan tilanteesta. Toimintaympäristö on muuttunut vaativammaksi ja poliisille on tullut hoidettavaksi uusia tehtäviä. Rahoitus ja henkilöstön määrä eivät ole pysyneet kehityksen perässä.

– Suomen turvallisuus on yksi tärkeimmistä menestystekijöistämme kansainvälisessä kilpailussa. Mikäli haluamme, että Suomi on tulevaisuudessakin yksi maailman turvallisimmista maista, resurssivaje on saatava kuntoon, Kolehmainen ja Rinne korostavat.

– Me haluamme pyrkiä siihen, että yksikään avunpyyntö ei jää kuulematta ja että yksikään rikos ei jää tutkimatta.

Miten varmistaa turvallisuus kaikille, ja luottamus polisiin?

SPJL ja Poliisihallitus ovat kutsuneet puolueiden edustajat Turvallisuus kuuluu kaikille -vaalipaneeliin keskustelemaan siitä, miten poliisin suorituskykyä voidaan parantaa. Yhteisenä tavoitteena on poliisin pitkän aikavälin kehysrahoituksen turvaaminen yli hallituskauden ulottuvalla ratkaisulla.

Poliisien määrä on laskenut merkittävästi 2010-luvun alusta ja lähes kaikkea poliisitoimintaa on jouduttu sopeuttamaan. Resursseja on siirretty hengen ja terveyden turvaamiseen sekä vakavampien rikosten tutkintaan. Samaan aikaan on jouduttu tinkimään muun muassa ennalta estävästä toiminnasta, valvonnasta ja pienten omaisuusrikosten tutkinnasta.

Kansalaisen näkökulmasta tilanne on huolestuttavaa: poliisia ei näy katukuvassa, eikä omalle kohdalle osuneen rikoksen tutkinta välttämättä etene. Elinkeinoelämän valtuuskunnan tuoreen tutkimuksen mukaan poliisiin luotetaan edelleen vahvasti. Korkea luottamus poliisiin syntyy päivittäisistä kohtaamisista.

– Jos apua ei kiireellisissä tilanteessa pystytä tarjoamaan ja jos yhä suurempi määrä kansalaisen arkiturvallisuutta horjuttavista rikoksista jää tutkimatta, luottamus poliisiin on vaarassa laskea. Kerran menetettyä luottamusta olisi erittäin vaikea saada takaisin, Rinne ja Kolehmainen muistuttavat.

Molemmat pitävät hyvänä ja realistisena tavoitteena poliisien määrän nostamista vähintään 7850:aan seuraavan hallituskauden aikana, jotta lakisääteisistä tehtävistä selviydytään nykyistä paremmin.

Miten ala säilytetään houkuttelevana myös tulevaisuudessa?

Kova työmäärä ja muuttuva työympäristö ovat asettaneet myös poliisien jaksamisen koetukselle. Suomen Poliisijärjestöjen Liitossa seurataan jäsenistön tuntoja kyselyillä. Loppu vuodesta 2018 toteutetun kyselyn tulokset ovat hurjaa luettavaa.

– Jäsenistöstä nousee vahvasti viesti, että nyt ollaan äärirajoilla. Alalle hakeutuvat ovat motivoituneita ja innostuneita. Moni kokee olevansa kutsumusammatissa. Heidän intoaan ei saisi tappaa kohtuuttomalla työmäärällä. Uupumus ja koveneva työympäristö saattavat lisätä halukkuutta alanvaihtoon, kiteyttää Rinne.

– Meidän tulee nostaa poliisien määrää, mutta samalla on huolehdittava, että työolosuhteet ovat kunnossa. Panostamalla työhyvinvointiin ja palkkaukseen varmistamme, että nykyiset ja alalle kouluttautuvat ammattilaiset pysyvät ja viihtyvät työssä.

Paneelikeskustelua voi seurata suorana YouTubesta

Tilaisuuden ohjelma:

9:00  Tervetulosanat: Kentän avunhuuto on otettava vakavasti

Jonne Rinne, puheenjohtaja, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto

9:10  Suomen poliisi muuttuvassa toimintaympäristössä

Seppo Kolehmainen, poliisiylijohtaja, Poliisihallitus

9:20  Keynote: Meanwhile in Europe
Calum Steele, varapuheenjohtaja, Euroopan poliisijärjestöjen keskusliitto EuroCOP

9:40  Turvallisuudesta kilpailuetua
Mika Susi, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto

10:00 Paneelikeskustelu
Eduskuntapuolueiden edustajat: Kari Tolvanen (kok), Joona Räsänen (sdp), Olli-Poika Parviainen (vihreät), Heli Lehtilä (keskusta), Mika Raatikainen (PS), Kenneth Eriksson (RKP), Asmo Maanselkä (KD), Saara Lång (siniset), Suldaan Said Ahmed (VAS)

Lopuksi yleisön kysymyksiä

11:45 Lounas ja vapaata keskustelua

Tilaisuuden juontaa Annamaija Manninen

Lisätiedot:
Jonne Rinne
puheenjohtaja
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto
puh. 050 399 8795

tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 5.4.2019 klo 9:00

Seppo Kolehmainen
poliisiylijohtaja
Poliisihallitus

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto on  maan suurin poliisin ja oikeushallinnon ammattilaisten etuja ajava järjestö. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu 11 000 jäsentä: poliiseja ja poliisin siviilihenkilöstöä sekä oikeushallinnossa, Suojelupoliisissa, hätäkeskuksissa ja Maahanmuuttovirastossa työskenteleviä ammattilaisia. SPJL on osa akavalaista jäsenperhettä.
www.spjl.fi

Lue lisää aiheesta