Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Piia Rekilä Akavaan yhteiskunta-asioiden päälliköksi

Hallintotieteiden maisteri Piia Rekilä aloittaa Akavassa yhteiskunta-asioiden päällikkönä 1. kesäkuuta 2021. Hän toimii uudessa tehtävässään kasvu- ja osaamisasioiden tiiminvetäjänä Akavan vaikuttamisen toiminnossa. Rekilä siirtyy Akavaan työministeri Tuula Haataisen erityisavustajan tehtävästä.

Lue lisää »

Akava: Osaamisen ja koulutustason nostaminen vaatii vahvaa tieteen ja tutkimuksen rahoitusta

Akava vaatii hallitukselta sitoutumista tavoitteeseen nostaa suomalaisten osaamis- ja koulutustasoa, jonka mukaan vuonna 2030 vähintään puolet nuorista ikäluokista suorittaa korkeakoulututkinnon. Se edellyttää vahvaa tieteen ja tutkimuksen rahoitusta. Akava painottaa tuoreessa osaamisohjelmassaan koulutustason nostamista, riittävien resurssien varmistamista, jatkuvan oppimisen tärkeyttä sekä koulutusjärjestelmän kansainvälisyyttä.

Lue lisää »

SAK, Akava ja STTK: Suomen on syytä tukea EU:n elvytyspakettia

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK korostavat, että EU:n elvytyspaketin kaataminen Suomessa voisi johtaa vakaviin seurauksiin. Paketin hylkäämisestä seuraisi todennäköisesti markkinamyllerrys, joka johtaisi työpaikkojen katoamiseen ja lamauttaisi tärkeintä vientialuettamme eli unionin sisämarkkinoita. Jo itse paketin syntyminen rauhoitti markkinoita ja on luonut toivoa koronan runtelemaan maanosaan, järjestöt huomauttavat.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Akava, SAK, STTK ja EK: Terveyspalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja kustannusten hallinta edellyttävät monikanavaista rahoitusta

Järjestöjen mielestä terveydenhuollon rahoituksen monikanavaisuutta tarvitaan jatkossakin. Monikanavaisuus vahvistaa palvelujen rahoitusta ja turvaa perustuslaissa todettuja oikeuksia saada riittäviä terveyspalveluja. Monikanavaisen rahoituksen purkaminen pahentaisi julkisten terveyspalvelujen saatavuusongelmia ja voi olla siksi perustuslain vastainen. Palvelujen kysyntä kasvaisi selvästi enemmän kuin rahoitus vahvistuisi. Tämä johtuu siitä, että yksityisissä palveluissa asiakkaiden rahoitusosuus on selvästi

Lue lisää »

Järjestöt odottavat parlamentaariselta TKI-työltä tuloksia – ”Näillä viidellä keinolla Suomen tutkimus- ja innovaatiotoiminta vahvistuu”

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Akava, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Professoriliitto, Tieteentekijät, Tekniikan akateemiset TEK, Lääkäriliitto ja Sivistystyönantajat vaativat, että nykyisen hallituksen tulee tehdä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvattamista tukevat päätökset mahdollisimman pian. Kaikkien eduskuntapuolueiden on tärkeää linjata yhdessä syyskuun loppuun mennessä, miten julkiset TKI-panostukset nostetaan kohti 4 prosentin tavoitetta.

Lue lisää »

Akavan liitot työllistävät 4H:n Taimiteossa 11 nuorta, jotka istuttavat metsää vanhalle turvesuolle

  Kesäkuussa 2021 Akavan liitoille istutettiin yhteensä 4,1 hehtaaria eli 8 000 taimea vanhalle turvesuolle Pehkeensuolle. Istutuspaikka sijaitsee Utajärvellä Pohjois-Pohjanmaalla. Taimiteon tarkoituksena on istuttaa uutta metsää alueille, jotka eivät ole aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Istuttajina toimivat suomalaiset nuoret. Akavan liittoja oli Taimiteossa mukana jo viime vuonna, jolloin Akava-metsää istutettiin

Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Sote-uudistus on hyväksytty

Hyvinvointialueet tuottavat jatkossa järjestämisvastuulleen kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut pääosin julkisina palveluina ja yksityinen ja kolmas sektori täydentävät niitä. Talentian näkökulmasta tärkeä saavutus on, ettei sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointia annettu sote-uudistuksessa yksityisen palveluntuottajan tehtäväksi hankittaessa ostopalveluja. – Sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnilla on ratkaiseva merkitys sille, millaisia palveluja ihminen saa tai ei saa. Palvelutarpeen arviointi vaikuttaakin

Lue lisää »

Suomen Psykologiliitto: Sote-uudistus hyväksyttiin eduskunnassa – suuri osa psykologeista siirtyy hyvinvointialueiden palvelukseen

Eduskunta hyväksyi sote-uudistuksen 23.6.2021 äänestyksessä. Päätös varmistaa sen, että jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä vastaavat Suomessa uudistuksen yhteydessä perustettavat 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki. Hyväksytyt lait tulevat porrastetusti voimaan 1.7.2021 ja 1.1.2023 välillä. Suomen Psykologiliitto pitää sote-uudistusta kokonaisuutena erittäin tarpeellisena ja on tärkeää, että uudistus nyt etenee. Psykologiliitto

Lue lisää »

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Kuraattorin pitää olla sosiaalihuollon ammattihenkilö asiakasturvallisuuden vuoksi

– Kuraattori on oppilaitoksessa ainoa sosiaalihuollon asiantuntija. Siksikin on tärkeää, että hänellä on laillistetun sosiaalihuollon ammattihenkilön kelpoisuus, sanoo Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto. Kuraattorin on oltava vähintään sosionomi AMK. Jokaisella oppilaitoksella pitää olla käytettävissään vastaavan kuraattorin palveluja. Vastaavana kuraattorina voi toimia vain sosiaalityöntekijä. – Kuraattorin täytyy tuntea muun muassa sosiaalihuoltolaki oppilas-

Lue lisää »