Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava ehdottaa opintotukeen väliaikaisia muutoksia opiskelijoiden jaksamisen tukemiseksi

Akava esittää, että opintotuen opintopisterajat poistetaan väliaikaisesti koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Korkeakouluopiskelijoiden jaksaminen on koetuksella eikä opintojen suorittaminen tavanomaisella tavalla ole välttämättä mahdollista. Akavan mielestä on tärkeää helpottaa opiskelijoiden toimeentulohuolia ja tukea näin heidän jaksamistaan. Lisäksi opintoaikoja pitäisi voida tarvittaessa pidentää ilman erillistä selvitystä.

Lue lisää »

Sote-uudistuksen pitää ottaa huomioon yrittäjien ja ammatinharjoittajien merkitys palvelutuotannossa

Akava sote-alan liittoineen nostaa esiin, että hallituksen sote-esitys voi heikentää sote-yrittäjien ja ammatinharjoittajien toimintaedellytyksiä sekä vaatii esityksen muokkaamista. Esitys ei tunnista pienten ja keskisuurten yrittäjien ja ammatinharjoittajien merkitystä sote-palveluiden tuottajina ja alihankkijoina. Hyvinvointialueilla pitää olla itsenäinen oikeus päättää palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta alueelliset tarpeet huomioiden.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Laaja kannanotto: Kuntien päättäjät tukemaan elinikäistä oppimista  

Kuntavaaleissa huhtikuussa asukkaat valitsevat uudet valtuutetut päättämään kuntansa suunnasta. Kunnan elinvoima pohjaa sen yritysten, oppilaitosten ja yhteisöjen kykyyn hyödyntää osaamista. Panostukset osaamiseen ja elinikäiseen oppimiseen luovat pohjan sivistykselle, uudistuskyvylle, osallisuudelle ja hyvinvoinnille sekä kilpailukyvylle ja taloudelliselle kestävyydelle. Väestökehityksen seurauksena alueet erilaistuvat rajusti. Tulevan päättäjän tulee tuntea hyvin alueensa haasteet, sillä

Lue lisää »

Opiskelijajärjestöjen yhteinen kuntavaalikampanja: parempi opiskelijakaupunki tehdään yhdessä

Suomen viisi korkeakouluopiskelijoita edustavaa järjestöä lyövät hynttyyt yhteen opiskelijoiden äänestysaktiivisuuden nostattamiseksi. Suomen ylioppilaskuntien liiton, Suomen opiskelijakuntien liiton ja Opiskelijoiden Liikuntaliiton sekä STTK-opiskelijoiden ja Akavan opiskelijoiden yhteinen kuntavaalikampanja muistuttaa, että parempi opiskelijakaupunki tehdään yhdessä. “Korkeakouluopiskelijoilla on omanlaisensa toiveet ja tarpeet kuntien päätöksentekoa kohtaan. Heille tärkeitä vaaliteemoja ovat esimerkiksi julkinen liikenne, asuminen

Lue lisää »

Työmarkkinakeskusjärjestöt: Työ- ja opiskeluperusteinen maahanmuutto tukemaan Suomen kestävää kasvua

Suomi ikääntyy, kuten valtaosa kehittyneistä maista. Suomen mahdollisuuksia ylläpitää Pohjoismaista hyvinvointivaltiota voidaan parantaa lisäämällä työllisten määrää. Sitä tuetaan kehittämällä nuorten koulutusta sekä lisäämällä työikäisten mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen. Työllisyysasteen nostamisen lisäksi tarvitsemme osaamisperusteista maahanmuuttoa: työntekijöitä sekä opiskelijoita, jotka kiinnittyvät Suomen työelämään täydentämään suomalaisia työmarkkinoita. Maahanmuuton tulee lähtökohtaisesti kohdistua työvoimapulasta kärsiviin aloihin

Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Toimintaterapeuttiliitto etsii viestinnän ammattilaista joukkoonsa

Tarvitsemme yhteistyökykyisen ja monialaisen kollegan, joka toteuttaa ja kehittää ammattimaisesti liittomme sisäistä ja ulkoista viestintää. Tehtävä on uusi ja sitä voidaan muokata valittavan henkilön osaamisen perusteella. Etsimämme osaaja liikkuu sujuvasti paitsi jäsenviestinnän myös yhteiskunnallisen viestinnän alueilla. Tehtäviin kuuluu jäsen- ja sidosryhmäviestinnän suunnittelua, sisällöntuotantoa eri kanaviin ja eri kohderyhmille. Tehtävässä onnistuminen edellyttää

Lue lisää »

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: Palkkatutkimus 2020: Myyntialan merkitys näkyy palkkapussissa

MMA:n teettämän ja Taloustutkimuksen toteuttaman tutkimuksen keskiössä ovat myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten palkat. Tutkimuksen otosta haluttiin tänä vuonna laajentaa, jotta tulokset edustaisivat entistä kattavammin sekä myynti- että markkinointialaa. Siksi palkkatutkimukseen vastasi MMA:n jäsenten lisäksi nyt ensimmäistä kertaa MarkkinointiKollektiivin ja MARKin jäseniä. Koska aiempina vuosina kysely on toteutettu vain MMA:n jäsenistölle,

Lue lisää »

Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY hakee viestinnän asiantuntijaa vakinaiseen työsuhteeseen

YTY on 11 000 jäsenen puoluepoliittisesti sitoutumaton akavalainen liitto. Jäsenemme toimivat esimiehinä ja asiantuntijoina muun muassa teknologiateollisuudessa, kaupan alalla, tietotekniikan palvelualalla sekä finanssi-, urheilu- ja ilmailualalla. Haemme viestinnän asiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen. Haemme sinua, joka hallitset monet viestinnän kanavat printtilehdestä sähköisiin työkaluihin ja jolla on kiinnostusta koulutus- ja markkinointiasioihin. Tarjoamme monipuolisen

Lue lisää »