Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Sosiaaliturvan uudistamista pohtiva komitea esittää perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä pitkällä aikavälillä. SAK, Akava ja STTK kannattavat asian selvittämistä, mutta muistuttavat, että etuuksien yhdistäminen ei saa johtaa väliinputoamisiin tai turvan tason heikkenemiseen. Järjestöt korostavat, että ansioturvaa on jatkossakin kehitettävä kolmikantaisesti.
Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Akavan opiskelijat -logo, neliötaustalla

Akavan opiskelijat mukana kannanotossa: Suomalaisten nuorten opiskelu- ja työkyky on turvattava 

Akavan opiskelijat ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ yhdessä nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa haluavat tarjota ratkaisuja nuorten työ- ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. Korona-aika syvensi nuorten kokemaa kuormitusta ja pahensi mielenterveyden haasteita etenkin jo ennestään vaikeassa asemassa olevien nuorten keskuudessa. Haasteet heijastuvat myös kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevien opettajien työoloihin.
Lue lisää »

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt: THL:n esitykset ruuhkauttaisivat terveyspalvelut ja lisäisivät eriarvoisuutta palveluiden saatavuudessa

Työterveyshuollolla on ainutlaatuinen rooli työikäisten terveyspalvelujen turvaamisessa ja työkyvyn edistämisessä. Työterveyshuollon palvelut turvaavat osaltaan, että hyvinvointialueiden terveyspalvelut eivät ruuhkaudu entisestään. Työterveyttä koskevassa THL:n selvityksessä ei oteta huomioon, että työnantajat jatkaisivat vapaaehtoisen sairaanhoidon tarjoamista työntekijöilleen ilman nykyisiä rajoitteita, jolloin eriarvoisuus lisääntyisi myös työssä olevien kesken, painottavat työmarkkinoiden keskusjärjestöt EK, KT, SAK, Akava ja STTK.
Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Hajautunut työmarkkinajärjestelmä edellyttää ratkaisuja

Kuluva sopimuskierros on viimeistään osoittanut työmarkkinajärjestelmän uudistustarpeen. Hajautunut työmarkkinajärjestelmä tarvitsee ratkaisuja, jotka vastaavat muuttuneeseen toimintaympäristöön. Erityisesti sovittelujärjestelmä ja työriitalaki on aikoinaan säädetty aivan toisenlaiseen toimintaympäristöön. Yhteisen työmarkkinamallin puuttuminen ja sovittelujärjestelmän ongelmat ovat omiaan aiheuttamaan yhä lisääntyviä työmarkkinahäiriöitä.
Lue lisää »

Akavan Erityisalat: Suomi tarvitsee humanististrategian

Ihmistieteiden näkökulmaa päätöksenteossa ja työelämässä on vahvistettava kansallisella strategialla, joka turvaa humanististen alojen koulutuksen, Akavan Erityisalat vaatii. ”Juuri humanistiopinnot valmentavat kriittisyyteen, monitahoiseen ongelmanratkaisuun ja empatiakykyyn, joita Suomi kriisien ratkaisussa nyt tarvitsee”, sanoo liiton puheenjohtaja Pasi Hario.
Lue lisää »

Akavan Erityisalat: Kysely: Suomalaisista 76 % pitää kulttuuria kansalaisen peruspalveluna

Suomalaiset ottavat voimakkaasti kantaa kulttuurin puolesta kansalaiskyselyssä. Kulttuuri koetaan peruspalveluna. Suurin yksimielisyys on siitä, että kulttuuripalveluja tulee tarjota kaikenlaisille ihmisille. Kulttuuria arvostavat eniten nuorimmat ja toisaalta iäkkäimmät. Perussuomalaiset erottuvat vähiten kulttuurimyönteisinä. Tutkimuksen toteutti Kantar Public Akavan Erityisalojen toimeksiannosta.
Lue lisää »