Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava: Kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistämistyön keskeytyminen valitettavaa

Kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistämistä selvittäneen kolmikantaisen työryhmän työssä ei ole löydetty yhteistä näkemystä siitä, miten eläkejärjestelmien yhdistäminen voisi tapahtua kustannusneutraalisti. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut asiasta tiedotteen tänään. Akava on pettynyt siihen, että työryhmässä ei löydetty yksimielisyyttä.

Lue lisää »

Akava: Kansainvälinen arvio Suomen työeläkejärjestelmästä ei tuottanut yllätyksiä

Tuore kansainvälinen arvio Suomen työeläkejärjestelmästä vastasi Akavan mielestä odotuksia. Suomen työeläkejärjestelmä on osoittautunut toimivaksi eikä siinä ole kiireellisiä uudistuksia vaativia ongelmia. Työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyden parantamiseksi selvitetään parhaillaan keinoja. Raportti nostaa esiin huolenaiheena Suomen julkisen talouden melko suuren kestävyysongelman.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Opiskelija selailee kirjaa kirjastossa.

Akava ja Suomen Ylioppilaskuntienliitto SYL kutsuvat keskustelemaan sivistyksestä

Sivistys on jokaisen ihmisen perusoikeus ja tärkeä voimavara Suomen menestykselle.. Sivistys syntyy kohtaamisista. Me tarvitsemme muita ihmisiä sivistyäksemme. Nuorten mahdollisuudet sivistymiseen ovat heikentyneet viimeisen puolentoista vuoden aikana. Sivistyksen keskiössä ovat oppilaitokset, jotka ovat koronapandemian vuoksi joutuneet siirtymään enemmän tai vähemmän etäopetukseen. Korona-aika on osoittanut, että sivistymisen mahdollisuuksien turvaaminen on merkittävä

Lue lisää »

Eurooppa edellä -podcast tuo uusia näkökulmia EU-keskusteluun

Aiheena ovat muun muassa vihreä siirtymä, EU:n kilpailukyky, yhteisvastuu ja joustavampi talouspolitiikka sekä niiden merkitys Suomelle. Keskustelussa on myös koronan vaikutus unionin toimintaan ja sisämarkkinoiden kehittämiseen Euroopassa. Lisäksi pohditaan muun muassa, onko globaalin kauppasodan uhka väistymässä. Kauppalehden Eurooppa edellä -pod- ja vodcast julkaistaan Kauppalehden verkkosivuilla 15. syyskuuta alkaen joka toinen

Lue lisää »

Hallituksen on pidettävä lupauksensa ja puututtava raskaudesta ja perhevapaiden käytöstä johtuvaan syrjintään työelämässä

Järjestöt ovat pettyneitä siihen, että hallitusohjelmaan kirjatuissa toimissa raskaudesta ja perhevapaiden käytöstä johtuvan syrjinnän ehkäisemiseksi ei ole edistytty. Myöskään selvitystä perhevapaalta palaavien työsuhdeturvan parantamisesta ei ole tehty. Lainsäädäntöä täsmentämällä on tarkoitus ehkäistä sitä, että raskaus ja perhevapaiden käyttö vaikuttavat määräaikaisten työsuhteiden jatkamiseen. Järjestöt painottavat, että syrjintä ei katso sukupuolta ja

Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Päättäjien puututtava varhaiskasvatuksen epäkohtiin

Varhaiskasvatuksen sosionomitaustaiset opettajat ja muut varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat esittäneet huolensa työssäjaksamisesta sekä lasten turvallisuudesta ylisuurissa ryhmissä. Vaikka varhaiskasvatuksen mitoitukseen on tullut tarkennuksia, monissa päiväkodeissa on edelleen liian vähän pätevää henkilökuntaa suhteessa lasten määrään. Talentia kääntää katseensa päättäjiin: heidän on nyt puututtava epäkohtiin ja kannettava vastuu. Elokuussa tuli voimaan varhaiskasvatuksen ilmoitusvelvollisuus,

Lue lisää »

Juha Rehula Suomen Farmasialiiton toiminnanjohtajaksi

Rehulalla on vankka kokemus järjestötoiminnasta ja toiminnasta luottamushenkilöorganisaatioiden kanssa. Pitkä aiempi kokemus erilaisista tehtävistä ja rooleista antaa erinomaiset valmiudet liiton toiminnan ja talouden menestyksekkääseen hoitamiseen. Rehula omaa poikkeuksellisen vankan osaamisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimialasta. Entisenä lääkeasioista vastanneena ministerinä, hänellä on syvällinen ymmärrys farmasian ammattilaisten potentiaalista potilasturvallisuuden ja rationaalisen lääkehoidon turvaamisessa

Lue lisää »

Akavan Erityisalat: Kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön leikkaussuunnitelma peruttava

Hallitus on kohdentamassa ensi vuonna 43 miljoonan euron säästöt opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle taiteeseen ja kulttuuriin, liikuntaan ja urheiluun sekä nuorisotyöhön ja tieteeseen. Lekkaukset liittyvät rahapelituottojen vähenemään. Akavan Erityisalat vaatii, että leikkaukset on peruttava ja että hallitusohjelman rahapelituottojen vähenemän kompensaatiokirjauksesta pidetään kiinni. – On kohtuutonta rangaista hyvinvointia ja elinvoimaa turvaavaa

Lue lisää »