Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava kannattaa tiedonsaantioikeuksien lisäämistä lainsäädännöllä palkkatasa-arvon parantamiseksi

Palkka-avoimuuden lisäämistä selvittäneen sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän tuoreessa raportissa esitetään, että tasa-arvolaissa lisättäisiin henkilöstön, henkilöstön edustajien ja palkkasyrjintää epäilevien työntekijöiden oikeuksia saada tietoja palkoista. Akava painottaa, että palkka-avoimuutta pitää lisätä lainsäädännöllä, jotta erityisesti palkkasyrjinnän ja perusteettomien palkkaerojen vähentämiseksi ja poistamiseksi on käytettävissä tehokkaammat keinot.

Lue lisää »

Akava kannattaa koronapassin käytön laajentamista työpaikoille määräaikaisesti

Maan hallitus on linjannut eilen koronatilanteen edellyttämistä toimista. Hallitus haluaa edistää koronapassin käytön laajentamista itsenäiseksi rajoituskeinoksi ja selvittää mahdollisuutta koronapassin käyttöön työpaikoilla. Akavan mielestä koronapassin käytön laajentaminen kaikille työpaikoille määräajaksi on perusteltua ja tarkoituksenmukaista ottaen huomioon koronatilanne ja rokotuskattavuus. Akava pitää tärkeänä, että valmistelu tehdään kolmikantaisesti yhdessä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Akavan liittokokous valitsi hallituksen kaudelle 2022–2023

Akavan syysliittokokous pidettiin Akavatalossa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ilkka Pekkala Agronomiliitosta. Kokouksessa oli edustettuna 35 Akavan jäsenliittoa. Liittokokous valitsi Akavan hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä toimikaudelle 2022–2023. Valinta tapahtui vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti (lueteltuna vaalivaliokunnan esityksen mukaan): Jari Jokinen, Tekniikan akateemiset TEK, varajäsen Juhani Nokela, Tekniikan akateemiset, TEK Teemu Hankamäki, Tekniikan

Lue lisää »

Suositus sukupuolivaikutusten arvioinnista päivitettiin

Sukupuolivaikutusten arviointi tarkoittaa ehdotusten, toimenpiteiden, hankkeiden, määräysten ja käytäntöjen arviointia siltä kannalta, miten ne vaikuttavat tai tulevat vaikuttamaan eri sukupuoliin. Työ- ja virkaehtosopimusten laadullisilla määräyksillä ja palkkaratkaisuilla sekä niiden toteuttamistavalla on merkitystä samapalkkaisuuden toteutumisessa. Kuhunkin ympäristöön parhaiten sopivalla tavalla voidaan edistää sukupuolten tasa-arvoa ja kaventaa naisten ja miesten välistä palkkaeroa.

Lue lisää »

SAK, Akava ja STTK: Työntekijöille oikeudenmukainen siirtymä mukana ilmastokokouksen päätöksissä

Työntekijäjärjestöjen edustajat vaativat Glasgow’n ilmastokokouksessa nopeita toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi muiden kansalaisyhteiskuntatoimijoiden kanssa. Oikeudenmukainen siirtymä vilahteli totuttua useammin neuvottelijoiden ja tarkkailijoiden puheissa. Tosin tulkinnat käsitteen sisällöstä olivat välillä kaukana YK:n Pariisin sopimuksen määritelmästä. Afrikan maat liittävät sen lisärahoitusvaatimuksiin ja rikkaat öljymaat fossiilisista tuotteista luopumisen kompensointiin. Ammattiyhdistysliike joutui tekemään paljon töitä muistuttaakseen

Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Perusteettomasta kilpailukiellosta 18 000 euron korvaukset Talentian jäsenelle

– Tämä on merkityksellinen tuomio, joka toivottavasti suitsii jatkossa perusteettomia kilpailukieltosopimuksia, sanoo Talentian neuvottelupäällikkö Tiina Kinnunen. Tiina Arffman työskenteli yksityisessä sosiaalialan yrityksessä. Hän ilmoitti työnantajalleen irtisanoutuvansa sekä suorittavansa jatko-opintoihin liittyvän opinnäytetyön ja työllistyvänsä toisessa yrityksessä. Työnantaja kuitenkin kielsi opintojen loppuun saattamisen sekä toiseen yritykseen siirtymisen vedoten työsuhteen aikana tehtyyn kilpailukieltosopimukseen.

Lue lisää »

Tradenomit: Juha Hämäläinen opiskelija-asiantuntijaksi

Hämäläinen vastaa tehtävässään muun muassa opiskelija- ja nuorisotoimintamme kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, sidosryhmäyhteistyöstä, opiskelija-aktiiviemme kouluttamisesta sekä jäsenhankinnasta. Lisäksi toiminnanjohtajan roolissa hän huolehtii Tradenomiopiskelijoiden hallinnon ja talouden sujuvuudesta. Hämäläinen valmistui tradenomiksi Savonia-ammattikorkeakoulusta vuonna 2021. Hän on aiemmin työskennellyt palkkahallinnon, rahoitusalan sekä toimisto- ja asiakaspalvelutehtävissä. Jatkossa hänet tavoittaa sähköpostitse osoitteesta juha.hamalainen@tradenomi.fi ja puhelimitse numerosta

Lue lisää »

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Valtion virka- ja työehtoneuvottelut käynnistyivät

JUKO on tänään yhdessä muiden valtion palkansaajajärjestöjen kanssa irtisanonut voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset päättymään 28. helmikuuta. – Ensimmäisessä tapaamisessa kuultiin valtiovarainministeriön asiantuntijaa kansantalouden tilasta nyt ja ennusteita tulevasta. Samalla sovittiin neuvottelujen käytännön järjestelyistä, ja myös seuraava istunto pidetään etäyhteydellä. Neuvottelujen käymisessä noudatetaan suurta varovaisuutta niin, ettei neuvottelukokoonpanossa tapahdu sairastumisia,

Lue lisää »