Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava kannattaa jatkovalmistelua työehtosopimusten rajariita -kysymyksessä

Työministeri Tuula Haatainen asetti helmikuussa Minna Etu-Seppälän ja Simo Zittingin selvityshenkilöiksi työehtosopimuksiin liittyvistä rajariitojen ratkaisumekanismeista ja sovittelujärjestelmän toimivuudesta. Selvitys julkaistiin tänään. Akava kiittää selvityshenkilöitä työstä ja kannattaa kolmikantaisen valmistelun aloittamista. Samassa yhteydessä tulisi aloittaa laajempi sovittelujärjestelmän ja työriitalain uudistaminen, Akava huomauttaa.

Lue lisää »

Akava esittää etätyötä koskevia muutoksia lainsäädäntöön: työntekijälle oikeus osittaiseen etätyöhön

Etätyön yleistyminen korona-aikana on muuttanut työn tekemisen tapoja nopeasti ja etätyö on jatkossakin tärkeää työelämässämme, samoin sen yhdistäminen lähityöhön. Akava tekee ehdotuksia etätyötä koskevan lainsäädännön muutoksiksi ja painottaa niissä yhdessä sopimista, selkeitä toimintaohjeita, työergonomiaa ja työturvallisuutta sekä vakuutusten tärkeyttä.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Järjestöt: Budjettiriihestä lisää tehoja Maahanmuuttoviraston lupakäsittelyyn

Suomen hallitus on sitoutunut kolminkertaistamaan kansainvälisten opiskelijoiden määrän sekä kaksinkertaistamaan työperäisen maahanmuuton. Tämä tarkoittaa vastaavaa kasvua myös oleskelulupahakemusten käsittelymääriin. On selvää, että Maahanmuuttoviraston käsittelyaikoja on lyhennettävä ja toimintatehoa parannettava. Osaajapulan ratkaisemiseksi on vältettävä viimeiseen asti tilannetta, että Suomeen saapuvien ammattilaisten ja opiskelijoiden oleskelulupahakemukset jumiutuvat käsittelyjonoihin. Akava, EK, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat

Lue lisää »

Akava on mukana Osaaminen näkyviin -viikoilla

Mukana viikoilla on jo lähes 200 toimijaa: yrityksiä, oppilaitoksia, työmarkkinatoimijoita, järjestöjä ja kansalais- ja työväenopistoja. Viikot ovat paikka viestiä osaamisen huomaamisen merkityksestä, nostaa esiin hyviä osaamisen tunnistamisen käytäntöjä ja innostaa ihmisiä oman osaamisen tunnistamiseen. Kannustamme tulemaan mukaan.   Viikkoihin voi osallistua isommin tai pienemmin, esimerkiksi seuraavin tavoin: • Tarjoamalla työkaluja,

Lue lisää »

Määräaikainen rahoitus ei korvaa pitkäjänteisiä panostuksia tutkimukseen

Toteutuessaan tämä merkitsisi Suomen tieteen korvaamatonta alasajoa. Tuloksekasta, vaikuttavaa tutkimusta ei voi suunnitella eikä toteuttaa vuoden aikajänteellä, suunniteltujen rahoitusleikkausten vaikutus on hyvin lamauttava. Pelkät lupaukset ratkaisujen etsimiseksi eivät riitä. Tarvitaan nykyisen hallituksen päätökset rahoituksen saamiseksi TKI-tiekartan mukaiselle kasvu-uralle. Tutkimus ei ole ylellisyystuote, johon on varaa vain hyvinä vuosina vaan investointi,

Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Akavan Erityisalojen kysely: Osa henkilöstöstä kipuilee pahoin työllisyyden kuntakokeilussa

Jopa 60 % TE-toimistoista siirtyneistä kertoo, että kokemukset kuntakokeiluissa työskentelystä ovat olleet erittäin tai melko huonoja. Myös kunnista kokeiluihin siirtyneissä on tyytymättömiä. Sen sijaan suoraan kuntakokeiluun palkatuilla enemmistön (66 %) ensikokemukset uudesta työstä ovat melko tai erittäin hyviä. TE-toimistosta siirtyneistä 44 % ja kunnasta siirtyneistä 38 % arvioi työssä jaksamisensa

Lue lisää »

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n Luukkainen vaatii päättäjiltä ja vanhemmilta tukea opettajan työhön

OAJ on saanut huolestunutta palautetta jäseniltään enemmän kuin yhtenäkään aiempana syksynä. Koulujen käytössä olevien resurssien ja opettajiin kohdistuvien odotusten välinen ristiriita on ollut esillä aiemminkin, mutta nyt äänenpainot ovat äärimmäisen vakavat. Opettajien ja esihenkilöiden jaksaminen on koetuksella, kun kurotaan kiinni poikkeusolojen aiheuttamia vajeita oppimisessa ja lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. –

Lue lisää »

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Toimeentulotukiasiakkaiden pallottelun loputtava

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on antanut lausuntonsa työryhmän mietintöön. Talentia pitää tärkeänä työryhmän esitystä, että toimeentulotukea tulee tarkastella vielä uudelleen sosiaaliturvan uudistamisen yhteydessä. Yhteistyö ja vastuut selkiytettävä Kelan ja sosiaalitoimen toimintakulttuureissa on eroja, joista on aiheutunut käytännön työssä aikataulullisia ja sisällöllisiä paineita. Perustoimeentulotuen päätös ja ohjaus kuuluu Kelalle. Sosiaalitoimelle kuuluu

Lue lisää »