Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Työterveyshuoltoon pätevöitymisen kustannukset osaksi koulutusjärjestelmän kustannuksia

Allekirjoittaneet järjestöt esittävät yhdessä, että työterveyshuoltoon pätevöittävän koulutuksen kustannusten maksurasitus tulee siirtää työnantajalta ja opintojen suorittajalta osaksi koulutusjärjestelmän kustannuksia. Työterveyshuoltolaki edellyttää työterveyshuollon ammattihenkilöiltä ja asiantuntijalta vähintään 15 opintopisteen laajuista työterveyshuoltoon pätevöittävää koulutusta kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin.

Lue lisää »

Opiskelija- ja nuorisojärjestöt vaativat: Työuupuneen toimeentulo on turvattava sairausloman aikana myös ilman mielenterveysdiagnoosia

Työuupumus ja mielenterveyden oireilu yleistyvät yhä niin että niistä voidaan puhua lähes kansantautina. Työuupumuksesta toipuminen ja paluu työelämään on pitkä ja vaikea prosessi. Toimeentulon turvaaminen aiheuttaa monilla huolia toipumisen aikana. Ehdotamme sairauspäivärahakäytäntöihin muutosta, jolla turvataan toimeentulo työuupumuksesta aiheutuvan sairausloman aikana.

Lue lisää »

Akava, Upseeriliitto ja Päällystöliitto: Sotilaiden työssäjaksamisen ongelmat korjattava Puolustusvoimissa

Akava, Upseeriliitto ja Päällystöliitto nostavat esille tuoreen kyselyn tulokset, jotka kertovat palautumisen riittämättömyydestä Puolustusvoimien henkilökunnan joukossa. Upseeriliiton ja Päällystöliiton jäsenkyselyn tulokset osoittavat, että mahdollisuudet palautua erityisesti sotilaallisen harjoituksen tai meripalvelun jälkeen ovat puutteelliset ja pitkät työsidonnaisuusjaksot ovat kuormittavia.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Akavan ja Danske Bankin yhteistyö jatkuu: Uusi työkalu auttaa arvioimaan kodin ympäristökestävyyttä

Suomalaisista 54 prosenttia pitää tärkeänä oman kodin ympäristöystävällisyyttä, selviää Danske Bankin teettämästä Kestävä koti -tutkimuksesta. Suomalaiset arvioivat ympäristöystävällisyyden vaikuttavan asunnon hintakehitykseen voimakkaasti. Danske Bankin teettämä kysely perustuu kestävän liiketoiminnan konsulttiyritys Gaia Consultingin tekemään työkaluun, jota Danske Bank sponsoroi. Palvelu auttaa hahmottamaan, mistä ja miten asunnon ympäristövaikutukset syntyvät, miten vaikutuksia voi

Lue lisää »

Yhdistelmävakuutus välttämätön yrittäjien työttömyysturvan varmistamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työttömyysturvan kehittämistä pohtinut työryhmä on esittänyt työttömyysturvan työssäoloehdon muuttamista niin, että tehtyjen työtuntien sijaan seurattaisiin kertyneitä ansioita. – Työssäoloehdon euroistaminen on kannatettavaa ja se helpottaisi yhdistelmävakuutuksen toimeenpanoa. Yhdistelmävakuutuksessa laskettaisiin yhteen palkansaajan ja yrittäjän työssäoloehtoa ja seurattaisiin niiden kertymistä yhdessä. Euroistaminen helpottaa tätä yhteenlaskua, koska sen avulla

Lue lisää »

Opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kannanotto: Työuupuneen toimeentulo on turvattava sairausloman aikana myös ilman mielenterveysdiagnoosia

Järjestöt esittävät, että Kelan sairauspäivärahaan oikeuttavaksi diagnoosiksi otetaan käyttöön työuupumus. Se mahdollistaisi, että työuupumuksen esiintyvyyttä voitaisiin tilastoida ja seurata sekä kohdistaa toimia sen ennaltaehkäisyyn. Kannanoton teksti kokonaisuudessaan: Opiskelija- ja nuorisojärjestöt vaativat: Työuupuneen toimeentulo on turvattava sairausloman aikana myös ilman mielenterveysdiagnoosia Työuupumus ja mielenterveyden oireilu yleistyvät yhä niin, että niistä voidaan

Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Suomen Hammaslääkäriliitto: Suunterveyden eriarvoisuus pitää ratkaista

Vaikka nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä takaa tarvittavan hoidon koko väestölle tasa-arvoisesti, suun terveydenhuolto on jäänyt osittain tämän mallin ulkopuolelle. Aikuisväestölle ei edelleenkään ole tarjolla kattavia ja riittäviä suun terveydenhuollon palveluita. Seuraukset näkyvät suomalaisten suista. Vaikka suunterveys on väestötasolla parantunut, suun sairaudet ovat kasautuneet sosioekonomisesti heikoimmassa asemassa oleville. Suunterveydessä ja sen hoidossa on

Lue lisää »

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO hyväksyi kunta-alan sopimusmuutokset: SOTE-sopimus ja opettajasopimuksen laajennus voimaan syyskuussa

Kyse on teknisistä ratkaisuista, jotka eivät sisällä varsinaisia muutoksia työehtoihin. SOTE-sopimuksen lopullinen hyväksyminen edellyttää, että kaikki kunta-alan pääsopijajärjestöt hyväksyvät saman kokonaisuuden. Yhteensä muutokset koskevat lähes 200 000:ta kuntien palkansaajaa: heistä noin 170 000 työskentelee sosiaali- ja terveysalalla. JUKOn edustamat kuntien lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit pysyvät jatkossakin omassa Lääkärisopimuksessaan. JUKOn hallituksen

Lue lisää »

Suomen Hammaslääkäriliitto: Koronakriisin kasvattama hoitovelka ja työpaine kuormittavat hammaslääkäreitä

Suun terveydenhuolto on toiminut epidemian aiheuttamassa lisäpaineessa ja suunterveyden jo ennestään iso hoitovelka on pelkästään yhden vuoden aikana kasvanut noin 1,3 miljoonan potilaskäynnin verran. Hammaslääkäriliiton mukaan tilanne alkaa olla monilla suun terveydenhuollon työpaikoilla jo kestämätön ja ongelmat vaativat nopeaa ratkaisua. – Korona-aikana hammaslääkärien huoli potilas- ja työturvallisuudesta on ollut jatkuvaa.

Lue lisää »