Tiedotteet ja uutiset

Tältä sivulta löydät Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava: Omatoimisen työnhaun mallin tuomien velvoitteiden oltava suhteessa työllistymisedellytyksiin

Valmistelussa olevan lakimuutosehdotuksen tavoitteena on velvoittaa työtöntä työnhakijaa nykyistä omatoimisemmin sekä hakemaan työtä että raportoimaan työnhaun toteutumisesta. Velvoitetta tehostettaisiin asteittain kiristyvän sanktioinnin eli työttömyysturvan karenssin uhalla. Akavan mielestä lähivuosien tavoitteena pitää olla työllisyysasteen nostaminen vähintään 75 prosenttiin. – Katsomme, että työttömiä työnhakijoita voidaan velvoittaa hakeutumaan aktiivisesti takaisin työmarkkinoille.

Lue lisää »

Chattibotti neuvoo jäsenasioissa ja työelämäkysymyksissä

Chattibotti on automaatti- tai tekoälypohjainen ohjelma, joka keskustelee käyttäjänsä kanssa. Chattibotteja ovat perinteisesti käyttäneet verkkokaupat sekä asiakaspalveluorganisaatiot, joiden käytössä virtuaalinen botti korvaa tai täydentää perinteistä asiakaspalvelua. – Akavan chattibotteja on kehitetty yhdessä liittojen kanssa osallistavan kehittämisen menetelmin. Kaikki osallistuvat liitot ovat olleet mukana aktiivisesti ja ottaneet uuden välineen ennakkoluulottomasti käyttöön, kehuu

Lue lisää »

Akava: Kasvua ja työllisyyttä edistävä verouudistus Suomeen

– Selvityksen tulokset ovat linjassa Akavan vero-ohjelman keskeisten tavoitteiden kanssa. Katsomme, että verotuksen pitää tukea korkeaan osaamiseen pohjautuvaa työllisyyden kasvua. Tavoitteemme on, että tuloveroja kevennetään kaikissa tuloluokissa ja rajaveroasteet laskevat, toteaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder. Selvityksessä kartoitettiin muun muassa suhtautumista rajaveroasteeseen eli lisäansioiden verotukseen kysymällä, kuinka paljon tulisi jäädä

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Kirkon sopimusneuvottelut alkoivat keskiviikkona

Kirkon neuvottelut virka- ja työehtosopimuksista käynnistyivät keskiviikkona 15. tammikuuta. JUKOn sopimusten piirissä on kirkossa noin 20 000 palkansaajaa. JUKOa kirkon neuvotteluissa edustavat JUKOn neuvottelupäällikkö Anne Kaitainen ja kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni. Neuvottelujen aloituspäivänä osapuolet keskustelivat yleisestä työmarkkinatilanteesta ja hahmottelivat neuvottelujen organisointia. Tapaamisessa syntyi myös neuvottelutulos, kun järjestöt sopivat uudesta

Lue lisää »

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Valtion sopimusneuvottelut polkaistiin käyntiin

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät keskiviikkona 15. tammikuuta. JUKOn sopimusten piirissä on valtiolla yli 74 000 palkansaajaa. Neuvotteluissa JUKOa edustavat valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jonne Rinne (SPJL) ja neuvottelupäällikkö Markku Nieminen (JUKO). Valtion neuvottelut alkoivat kaksituntisella kokouksella ja yleisluontoisella keskustelulla neuvottelupöytään tuotavien asioiden käsittelyjärjestyksestä. Neuvottelut jatkuvat 7. helmikuuta, jolloin neuvotteluosapuolet antavat

Lue lisää »

Akavan Erityisalat: Kuntien kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisotoimen asiantuntijoiden alipalkkaus korjattava palkkaohjelmalla

– Voidakseen hyvin kuntalaiset tarvitsevat monenlaisia laadukkaasti tuotettuja palveluita, myös kirjastoja, kulttuuria, nuoriso- ja liikuntapalveluja. Laadukkaat palvelut edellyttävät korkeakoulutettuja asiantuntijoita, joiden palkan tulee vastata työn vaativuutta ja sen edellyttämää koulutusta, sanoo Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki. – Kunnan palkkalistalla olevan korkeakoulutetun kirjastonhoitajan tai museoamanuenssin kokonaisansio on 2 700 euroa kuukaudessa,

Lue lisää »

Yhteenvedot Akavan hallituksen kokouksista