Tiedotteet ja uutiset

Tältä sivulta löydät Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Chattibotti neuvoo jäsenasioissa ja työelämäkysymyksissä

Chattibotti on automaatti- tai tekoälypohjainen ohjelma, joka keskustelee käyttäjänsä kanssa. Chattibotteja ovat perinteisesti käyttäneet verkkokaupat sekä asiakaspalveluorganisaatiot, joiden käytössä virtuaalinen botti korvaa tai täydentää perinteistä asiakaspalvelua. – Akavan chattibotteja on kehitetty yhdessä liittojen kanssa osallistavan kehittämisen menetelmin. Kaikki osallistuvat liitot ovat olleet mukana aktiivisesti ja ottaneet uuden välineen ennakkoluulottomasti käyttöön, kehuu

Lue lisää »

Akava: Kasvua ja työllisyyttä edistävä verouudistus Suomeen

– Selvityksen tulokset ovat linjassa Akavan vero-ohjelman keskeisten tavoitteiden kanssa. Katsomme, että verotuksen pitää tukea korkeaan osaamiseen pohjautuvaa työllisyyden kasvua. Tavoitteemme on, että tuloveroja kevennetään kaikissa tuloluokissa ja rajaveroasteet laskevat, toteaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder. Selvityksessä kartoitettiin muun muassa suhtautumista rajaveroasteeseen eli lisäansioiden verotukseen kysymällä, kuinka paljon tulisi jäädä

Lue lisää »

Akava: Aika ryhtyä toimenpiteisiin kilpailukielto- ja salassapitosopimusten ongelmien korjaamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi varatuomari Jukka Ahtelan selvityksen kilpailukielto- ja salassapitosopimusten käytöstä. Ahtelan selvityksessä ehdotetaan kilpailukieltosopimusten käytön perusteiden tiukentamista nykyisestä. – Ahtelan selvitystyön jälkeen voidaan ryhtyä valmistelemaan kilpailukieltosopimusten selvää rajoittamista. Akava pitää ensisijaisena vaihtoehtona jatkotyössä kilpailukieltosopimusten kieltämistä kokonaan. Talouskasvun tukemiseksi tarvitsemme toimivammat työmarkkinat, jossa työntekijöiden liikkuvuutta ei rajoiteta nykyiseen tapaan.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Kelan sosiaalihuollon asiantuntemuksen puute vaarantaa asiakkaan oikeuksia: Myönnetty jopa 10 kuukauden toimeentulotukipäätöksiä

Tämä vaikeutti entisestään heikoimmassa asemassa olevien asiakasryhmien tilannetta. Ongelmien myötä myös valitukset ja kantelut ovat lisääntyneet. Kelan omassa sisäisessä arviossa on todettu, ettei toimeentulotukietuuden monimuotoisuuteen osattu varautua riittävässä määrin. -Varoitimme tästä vuonna 2017, kun toimeentulotuki siirtyi Kelaan. Heti alusta alkaen meillä oli huoli siitä, että sosiaalihuollon asiantuntijuus jää perustoimeentulotuen myöntämisessä

Lue lisää »

Ylemmät toimihenkilöt YTN tyytyväinen sopimussuman purkautumiseen

– Olen tyytyväinen, että ensimmäiset sopimukset on vaikealla liittokierroksella saatu ja suma lähtee vihdoin purkautumaan. Jäsenistön kannalta tärkein tavoite toteutuu, kun kiky-tunnit poistuvat sopimuksista ja ilmaisen työn tekeminen päättyy. Inflaatioennusteisiin peilaten palkankorotukset pitänevät ylempien toimihenkilöiden ostovoiman ennallaan, YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki arvioi. YTN:n osalta ensimmäisenä alana neuvottelutuloksen saavutti teknologiateollisuus. YTN:n

Lue lisää »

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO jätti Avaintan työehtosopimuksen irtisanomisilmoituksen

Työantaja esitti tavoitteitaan liittyen muun muassa paikalliseen sopimiseen, palkkausjärjestelmään, määräyksiin sairauspoissaoloista ja tapaan jakaa palkankorotukset. Palkansaajien esittämät tavoitteet ovat toistaiseksi melko kaukana työnantajan esittämistä muutostarpeista. – Yhteisesti todettiin, että uuden työaikalain aiheuttamat muutokset, kuten viittaukset pykäliin, päivitetään nykyiseen työehtosopimukseen siten, että muutosten osalta varsinaisia neuvotteluja jatketaan teknisten tarkistusten jälkeen, kertoo

Lue lisää »

Yhteenvedot Akavan hallituksen kokouksista