Työmarkkinajärjestöt: Koronapandemia kuormittaa jatkossakin työpaikkoja

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt EK, KT ja KiT, SAK, Akava ja STTK ehdottavat, että hallitus antaa pikaisesti eduskunnalle lakiesityksen, jossa jatketaan koronapandemian perusteella säädetyn kolmen säädöksen voimassaoloa vuoden 2022 loppuun saakka. Nämä säädökset ovat koronatestauksen korvaustaksa, koronarokotuksen korvaustaksa ja tartuntatautipäivärahan saamisen helpottaminen.  

4.4.2022

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt EK, KT ja KiT, SAK, Akava ja STTK ehdottavat valtiovallalle, että hallitus antaa pikaisesti eduskunnalle lakiesityksen koronapandemian perusteella säädettyjen seuraavien säädösten voimassaolon jatkamisesta vuoden 2022 loppuun saakka:

  • koronatestauksen korvaustaksa
  • koronarokotuksen korvaustaksa
  • tartuntatautipäivärahan saamisen helpottaminen.

Järjestöjen käsityksen mukaan koronapandemia ei ole vielä ohi näiden säädösten voimassaolon päättyessä 30.6.2022. Uusia tartuntoja on useita tuhansia päivittäin eikä niiden leviämisen loppu ole näkyvissä.

Yksityistä terveydenhuoltoa, mukaan lukien työterveyshuollon kapasiteetti, on tarkoituksenmukaista hyödyntää koronatestauksessa ja –rokottamisessa myös kuluvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Tällä edistetään mahdollisimman laajan koronatestauksen ja rokotuskattavuuden saavuttamista. Julkisen terveydenhuollon lisäkuormitusta on järkevää vähentää tilanteessa, jossa koronapandemia on aiheuttanut merkittävää hoito- ja palveluvajetta ja neljännet rokotukset ovat alkaneet.

Kansalaisten ja työnantajien oikeus saada laissa säädetty tartuntatautipäiväraha edellyttää 30.6.2022 jälkeenkin sitä, että kaikilla lääkäreillä sekä sairaan- ja terveydenhoitajilla on mahdollisuus laatia lausunto, jonka pohjalta Kela voi ratkaista tartuntatautipäivärahahakemuksen.

 

Lisätietoja

EK:n johtaja Ilkka Oksala, puh. 050 301 8590

Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto, puh. 050 568 9188

KiTin kirkkoneuvos Anna Kaarina, puh. 040 688 1472

KT:n neuvottelupäällikkö Anna Kukka, puh. 050 347 9342

STTK:n johtaja Minna Ahtiainen, puh. 050 387 7030

SAK:n johtaja Heli Puura, puh. 050 525 2673