Akavan puheenjohtajavaali: Esittelyssä Maria Teikari

Akavan puheenjohtaja seuraavalle nelivuotiskaudelle valitaan 25.8.2020 järjestettävässä liittokokouksessa. Ehdokkaiksi ovat ilmoittautuneet tähän mennessä palvelujohtaja Maria Teikari Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:stä (YKA) ja Akavan nykyinen puheenjohtaja Sture Fjäder.

10.6.2020

Yhdenvertaisuus, avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Näin luettelee tärkeimmät arvonsa Maria Teikari.

– Aika hyvin arvoni tulevat näkyviin työelämässä siinä, miten johdan. Avoimuus esimerkiksi tarkoittaa, että tieto siitä, missä päätöksiä on tehty ja millä perusteluilla, on helposti saatavilla.

Yhdenvertaisuuden puolesta Teikari kertoo tehneensä töitä ison osan työurastaan.

– Olen perustanut työelämäverkosto Ompeluseuran, jonka pohja-arvona on nimenomaan yhdenvertaisuuden edistäminen.

Akavan puheenjohtajana Teikari keskittyisi kehittämään kahta suurta kokonaisuutta. Ensimmäisenä muovattaisiin uusiksi, miten Akava toimii. Teikari kaipaisi lisää avoimuutta.

– Ihmisillä pitäisi olla tieto siitä, miten prosessit etenevät. Avoimuuden velvollisuus koskee koko Akava-yhteisöä. Pitäisin huolta siitä, että osallistaminen olisi laajempaa kantojen yhteisessä valmistelussa.

– Akavan strategia pitäisi kirjoittaa kokonaan uudestaan jälleenrakennusnäkökulmasta. Koronakriisi on muuttanut suomalaista yhteiskuntaa niin isosti.

Toinen suuri työmaa koskee Akavan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

– Kun tavoitteena on olla yhteiskunnallisesti vaikuttava, sitä pitää pystyä myös mittaamaan. Muuttaako suomalaista yhteiskuntaa ja työelämää se, mitä Akava tekee?

Suomalaisesta työelämästä puhuttaessa Teikari mainitsee, että kansainvälisesti vertailtuna meillä on jo moni asia hyvin. Palkkaepätasa-arvoa ja työsyrjintää silti on. Johtamisessa olisi siinäkin paljon parannettavaa.

– Kuten tutkimuksesta tiedämme, panostamalla enemmän johtamiseen, henkilöstö voisi paremmin. Se taas nostaisi henkilöstötuottavuutta, mikä siirtyisi suoraan Suomen kilpailukykyyn. Peräänkuulutan kansallista johtamisen ohjelmaa, jossa Akavalla olisi aloitteentekijän rooli.

Teikarin mukaan koronakriisi on tuonut esiin, että suomalaiset kyllä sopeutuvat ja omaksuvat uusia asioita nopeasti.

– Kriisin yhteydessä suomalaiset työntekijät ovat oppineet paljon uusia toimintatapoja. Mutta kenen vastuulla on, että työntekijät oppivat työelämätaitoja kuten etätyöskentely, itseohjautuvuus, itsensäjohtaminen tai ajankäytön hallinta ja suunnittelu.

Omaksumis- ja innovaatiokykyä suomalaisella yhteiskunnalla Teikarin mukaan riittää.

– On ollut älyttömän upea suoritus, miten kansakuntana olemme mukautuneet tähän vallitsevaan tilanteeseen.

 

Maria Teikari

  • 33-vuotias, syntynyt ja varttunut Porissa
  • Asuu Helsingissä
  • Hallintotieteiden maisteri
  • SDP:n jäsen
  • Kuntien Asiantuntijat Kumula ry:n valtuuston jäsen 2009–2012, Palkansaajajärjestö Pardian hallintopäällikkö 2015–2017, YKAn palvelujohtaja 2017–
  • Harrastukset: laulu, kuntoliikunta, työelämäverkosto Ompeluseura, kirjojen kirjoittaminen

 

Katso ehdokkaan videoesittely

 

Teksti Iida Ylinen
Kuvat Liisa Takala