Hieno historia vai loistava tulevaisuus? Akavan huominen rakennetaan tänään

Akava herättää tavallisissa ihmisissä harvoin tunteita, ja innostusta vielä harvemmin. Tietty osa harmaudesta toki kuuluukin keskusjärjestölle. Koska yhteiskunnan uudistaminen on pitkäjänteistä työtä, Akavan asialistalle kuuluvat nekin asiat, joista kahvipöydissä ei jakseta puhua.

21.8.2020

Mutta vaikka keskusjärjestö ei ole glamouria tai glitteriä, sen pitäisi olla terävä keskustelija, ketterä palveluorganisaatio ja suunnannäyttäjä. Vain näin Akava ja ay-liike ovat jatkossakin relevantti voima yhteiskunnassa.

Jotta tästä visiosta tulisi totta, meidän täytyy ruveta hommiin. Minä olen siihen valmis.

Mitä siis tekisin Akavan puheenjohtajana?

Meidän on nostettava järjestäytymisastetta. Emme voi enää katsoa liikkeen kuihtumista sivusta. Tärkeintä olisi saada nuoremmat sukupolvet, alle 40-vuotiaat mukaan. Meidän on oltava myös heidän asiallaan, ymmärrettävä ja kuultava heitä. Meidän täytyy huomioida usein juuri heitä koskevat epätyypilliset työsuhteet ja puolustaa niitä, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Olemme hyviä edunvalvonnassa, mutta sen rinnalle tarvitaan muuta. Akavan on tunnettava työelämän arki ja päivän puheenaiheet ja kuljettava osaajien rinnalla. Jotta tähän päästään, Akavan tulee ensin tuntea moninaiset jäsenensä entistä paremmin. Akavan on siis rakennettava itsestään kuunteleva, tutkittua tietoa hyödyntävä järjestö.

Akavan on aika tunnustaa todelliset arvonsa. Meidän on nostettava yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kärkitavoitteiksemme. Itseään kunnioittavan ay-liikkeen asialistoilla työsyrjintä ja palkkatasa-arvo eivät voi olla vain sivulauseita.

Miten tämä kaikki käytännössä tehdään?

Fiksu puheenjohtaja hyödyntää moninaisen Akava-yhteisön osaamisen. Minä ottaisin liitot mukaan kantojen valmisteluun alusta asti. Puheenjohtajana varmistaisin, että kaikkien ääni kuuluu ja liitot saavat tarvitsemaansa tukea.

Minun Akavassani linjat laaditaan yhdessä. Puheenjohtajana minun tehtäväni on viedä liikettä eteenpäin, herätellä, uudistaa toimintatapoja sekä huolehtia, että jokainen kohdataan kunnioittavasti.

Avoimuus ja vuoropuhelu rakentavat luottamusta ja yhteistyötä, jotka ovat aina puheenjohtajan vastuulla. Akavan tulee toimia läpinäkyvästi. Puheenjohtajana huolehdin, että koko yhteisömme tietää, miten ja milloin päätösten tekemiseen voi osallistua, millä perusteella päätökset tehdään ja miksi ne tehdään.

Ammattijohtajana tiedän, että menestys rakentuu tiedolle ja strategiatyölle. Haluan, että Akava kuuntelee herkällä korvalla liittojaan ja hyödyntää niiden tietotaidon – missä muualla alojen ja osaajien tarpeet paremmin tunnettaisiinkaan! Akavassa johtamisen täytyy nojata tietoon jäsenistön arjesta, tarpeista ja toiveista.

Akavaa tarvitaan tulevaisuudessa vain, jos vastaamme uuden työelämän haasteisiin. Meidän on muututtava, koska työkin muuttuu. Puheenjohtajana kokoan kenttämme yhteen rakentamaan yhteiset tavoitteet – ja yhteisen tulevaisuuden.

Lopulta kysymys on varsin yksinkertainen.

Hyväksymmekö sen, että Akava jämähtää harmaaksi historian menestystarinaksi?

Vai nousemmeko kohtaamaan huomisen haasteet?

Minun valintani on selvä.

 

  • Maria Teikari, palvelujohtaja, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, puheenjohtajaehdokas