Kuntavaalit 2021 -kyselyn tulokset

Akava teetti kuntavaalikyselyn 13.–20. marraskuuta 2020. Kyselyllä kartoitettiin korkeakoulutettujen ja muiden kuin korkeakoulutettujen näkemyksiä kuntien koosta, kuntien talouden hoidosta ja kuntien tärkeimmistä palveluista.

21.1.2021

Aineiston keräsi Kantar TNS. Kyselyyn vastasi 1 107 korkeakoulutettua ikäryhmässä 18–64-vuotiaat, joilla on vähintään alempi korkeakouluasteen tutkinto ja 1 050 työvoimaan kuuluvaa 18–64-vuotiasta koulutustaustaltaan muuta kuin korkeakoulutettua, joilla on perusasteen, toisen asteen tai alimman korkea-asteen tutkinto.

Kysymykset koskivat tulevaisuuden kuntaa eli kuntien toimintaa sote-uudistuksen jälkeen.

 

Tärkeimmät palvelut tulevaisuudessa

Koulutus nousee esille tärkeimpänä kuntien palveluna sekä korkeakoulutettujen että muiden kuin korkeakoulutettujen vastauksissa.

 

 

 

Kuntakoko

Korkeakoulutettujen ja muiden kuin korkeakoulutettujen välillä ei ole juurikaan eroja kuntakokoa koskevissa näkemyksissä. Enemmistö vastaajista arvioi vähintään  20 000 asukasta sopivaksi kuntakooksi, joka pysyy turvaamaan laadukkaat peruspalvelu asukkailleen.

 

 

 

 

Lisätietoja:

Joonas Miettinen

Joonas Miettinen

tutkija

+358 44 515 3511

Anu Tuovinen

Anu Tuovinen

johtava asiantuntija

+358503086943