Kuntavaalit 2021 -kyselyn tulokset

Akava teetti kuntavaalikyselyn 13.–20. marraskuuta 2020. Kyselyllä kartoitettiin korkeakoulutettujen ja muiden kuin korkeakoulutettujen näkemyksiä kuntien koosta, kuntien talouden hoidosta ja kuntien tärkeimmistä palveluista.

21.1.2021

Aineiston keräsi Kantar TNS. Kyselyyn vastasi 1 107 korkeakoulutettua ikäryhmässä 18–64-vuotiaat, joilla on vähintään alempi korkeakouluasteen tutkinto ja 1 050 työvoimaan kuuluvaa 18–64-vuotiasta koulutustaustaltaan muuta kuin korkeakoulutettua, joilla on perusasteen, toisen asteen tai alimman korkea-asteen tutkinto.

Kysymykset koskivat tulevaisuuden kuntaa eli kuntien toimintaa sote-uudistuksen jälkeen.

Tärkeimmät palvelut tulevaisuudessa

Koulutus nousee esille tärkeimpänä kuntien palveluna sekä korkeakoulutettujen että muiden kuin korkeakoulutettujen vastauksissa.

 

 

 

Kuntakoko

Korkeakoulutettujen ja muiden kuin korkeakoulutettujen välillä ei ole juurikaan eroja kuntakokoa koskevissa näkemyksissä. Enemmistö vastaajista arvioi vähintään  20 000 asukasta sopivaksi kuntakooksi, joka pysyy turvaamaan laadukkaat peruspalvelu asukkailleen.

 

 

Kunnan talous ja palvelut

Jos kotikuntasi heikko talouskehitys edellyttää valinnan tekemistä, olisiko tärkeämpää…?

Korkeakoulutetuissa on suhteellisesti enemmän niitä jotka säilyttäisivät palvelut ennallaan ja nostaisivat veroja.

Kaavio kertoo vastauksista, miten tulisi toimia verotuksen suhteen jos kunnan talouskehitys edellyttää valintoja? Akavan kuntavaalikysely 2021

Kuntavaalikyselyn tulosten mukaan yli puolet korkeakoulutetuista (51 %) pitäisi parempana palvelujen säilyttämistä ennallaan ja verotuksen korottamista kuin palvelujen karsimista tai niiden laadusta tinkimistä.

 

Miten kuntien taloutta tulisi vahvistaa tulojen vähentyessä ja menojen kasvaessa?

Akavan kyselyssä tiedusteltiin, miten kuntien taloutta tulisi vahvistaa tulojen vähentyessä ja menojen kasvaessa. Akavan kuntavaalikysely 2021.

Korkeakoulutetut sijoittivat ensimmäiseksi vaihtoehdoksi talouden vahvistamisessa sen, että kunnan elinvoimaisuutta vahvistettaisiin esimerkiksi yritystoiminnasta saatavilla veroilla.

 

Kokonaisveroaste

Kyselyssä tiedusteltiin kokonaisveroasteesta ja maakuntaveron käyttöönotosta sote-uudistuksen rahoituksen varmistamiseksi. Lähes puolet vastanneista katsoi, ettei kokonaisveroasteen tulisi nousta sote-uudistuksen yhteydessä.

 

Kaaviossa vastaukset kysymykseen kokonaisveroasteesta, kuntavaalikysely 2021

Akavan kuntavaalikyselyssä tiedusteltiin kantaa kokonaisveroasteeseen, jossa huomioidaan valtionvero, maakuntavero ja kunnallisvero. Vastausten mukaan korkeakoulutetuilla on samankaltainen suhtautuminen kokonaisveroasteen nostamiseen kuin muilla vastaajilla.

 

Lisätietoja:

Joonas Miettinen

Anu Tuovinen

johtava asiantuntija

+358 50 308 6943

Lue lisää aiheesta