Muutokset Akavan organisaatiossa – Akavan hallintopäälliköksi on nimitetty Susanna Luhtalampi

Akavan toimisto organisoidaan uudella tavalla ja muutokset tulevat voimaan vuoden 2021 alusta alkaen.

4.12.2020

Akavan työmarkkinajohtajana aloittaa Katarina Murto 4. tammikuuta 2021. Työtehtävä on uusi. Työmarkkinajohtajan vastuualueeseen yhdessä asiantuntijoiden kanssa kuuluvat työelämälainsäädäntö, työmarkkinajärjestelmän kehittäminen, eläkepolitiikka sekä sosiaali- ja työttömyysturva. Uudessa yksikössä työskentelevät tasa-arvopäällikkö Lotta Savinko, johtavat asiantuntijat Miia Kannisto ja Katri Ojala sekä erityisasiantuntija Miika Sahamies. Yksikön assistenttina toimii Helena Kallinen.

Pekka Piispanen jatkaa Akavan vaikuttamistoiminnon johtajana. Hän vastaa jatkossa myös Akavan taloudesta ja toimii Akavan hallituksen sihteerinä. Vaikuttamistoiminnon vastuualueena ovat koulutuspolitiikka, osaaminen, työvoimapolitiikka, elinkeino- ja yrittäjyyspolitiikka, kasvuasiat sekä maakuntavaikuttaminen, sote-asiat ja EU-vaikuttaminen. Tiimissä työskentelevät yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkoski, johtavat asiantuntijat Juha Kirstilä, Elina Sojonen, Anu Tuovinen ja Emmi Venäläinen, ekonomisti Heikki Taulu sekä kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen. Yksikön assistenttina toimii Arja Joivio.

Akavassa ei ole enää talousjohtajan tehtävää organisaatiomuutoksen jälkeen. Risto Kauppinen ei ole enää Akavan palveluksessa. Kirjanpito on ulkoistettu Rantalainen Oy:lle, jonka palvelukseen kirjanpitäjä Ulla Halonen voi halutessaan siirtyä liikkeenluovutuksen kautta. Akavan hallintopäälliköksi on nimitetty Susanna Luhtalampi. Hallinnon assistentti Sini Asikainen on vanhempainvapaalla.

Akavan viestintäjohtaja Jyrki Kemppainen vastaa viestinnän lisäksi Akava Worksin toiminnasta. Yksikköön kuuluvat verkkoviestinnän asiantuntija Ritva Siikamäki, viestinnän asiantuntija Eeva Karhamo (hänen hoitovapaansa sijaisena on Sanna Leporanta), Akava Worksin tuottaja Vesa Saarinen (hänen hoitovapaansa sijaisena on Jussi Nousiainen), tutkija Joonas Miettinen, asiantuntija Tomi Husa ja opintovapaalla oleva pääekonomisti Eugen Koev. Viestinnän assistenttina on Paula Jääskeläinen ja Akava Worksin assistenttina Helena Kallinen.

Kehityspäällikkö Ida Mielityinen vastaa Akavan järjestöllisestä kehittämisestä ja liittoyhteistyöstä. Järjestäytymisen tiimi ja vaikuttamisen toiminto vastaavat yhteistyössä Akavan maakuntavaikuttamisesta. Yksikössä ovat palvelupäällikkö Jaana Ignatius ja asiantuntija Veikka Kuusisto. Yksikön assistentteina ovat Solja Lapilainen ja Synnöve Hytönen.

Pääekonomisti Pasi Sorjosen vastuulla Akavassa on talous- ja veropolitiikka. Puheenjohtaja Sture Fjäderin assistenttina on Mervi Metz.

Akavan opiskelijoiden puheenjohtajana vuoden 2021 alussa aloittaa Veera Nyfors.