Esittelyssä johtava asiantuntija Hannele Fremer: työelämän muutokset lähtökohtana lainsäädännön kehittämisessä

Oikeustieteen maisteri Hannele Fremer aloitti Akavan työelämäyksikössä johtavana asiantuntijana vuoden 2022 loppupuolella. Hän pitää tärkeänä, että työelämän lainsäädäntöä kehitetään vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeita.

24.2.2023

Akavassa Fremerin tehtäviin kuuluu työelämälainsäädännön kehittäminen ja valmistelu. Lisäksi hän toimii työryhmissä Akavan edustajana.

– Olen työskennellyt työelämän lakiasioiden parissa välillä työntekijän edustajana, välillä työnantajan edustajana. Työehtosopimusneuvotteluihin osallistumisesta ja lakien soveltamisesta yrityksen henkilöstöhallinnossa on työelämän lainsäädännön kehittämisen kannalta ollut hyötyä, kertoo johtava asiantuntija Hannele Fremer.

 

– Osana perehtymistäni uuteen tehtävään ja työympäristöön olen tavannut Akavan toimiston sekä liittojen asiantuntijoita. Mielestäni on tärkeää tutustua liittojen toimintaan sekä kartoittaa niiden näkökantoja ja painotuksia työelämäasioissa ja työelämän lainsäädännössä.

– Monissa asioissa ja tavoitteissa on yhtäläisyyksiä Akavan liittojen kesken, esimerkiksi työhyvinvoinnin edistäminen ja mahdollistaminen on kaikille yhteinen ja keskeinen tavoite. Akava-kentässä on toki moniäänisyyttä ja lukuisia alakohtaisia erityispiirteitäkin. Niiden tunteminen on tärkeää, sillä ne ovat lähtökohtana muodostettaessa Akavan tavoitteita ja kantoja. Otamme työssämme huomioon jäsenlittojemme tavoitteita ja viestejä sekä pyrimme edistämään niitä.

– Osa Suomen työlainsäädäntöä tulee Euroopan unionista, joten on tärkeä vaikuttaa EU-tasollakin. Ajankohtaisia teemoja ovat muun muassa alustatyö, eurooppalaisten yritysneuvostojen toiminta ja etätyön sääntely. Tähän vaikuttamistyöhön osallistuminen kuuluu tehtävääni.

Fremer nostaa esiin suomalaisen työelämän vahvuutena, että työntekijöillä on vankkaa osaamista ja osaamisen kehittämiseen panostetaan. Työhyvinvoinnin, työkyvyn ja osallisuuden varmistaminen mahdollisimman monelle ovat yhteiskunnallisesti keskeisiä tavoitteita.

Fremerin vaikutelmat uudesta tehtävästä ja työyhteisöstä sekä Akavan toimistossa että Akava-yhteisössä ovat myönteisiä. Hän arvostaa, että saa tehdä työtä merkityksellisten asioiden parissa, ja mahdollisuus vaikuttaa puhuttelee häntä myös.

Vapaa-ajallaan Fremerillä on ohjelmassaan ruuhkavuosirumbaa, retkeilyä ja ratsastusta sekä yrityksiä löytää aikaa lukemiselle ja ystäville. Vapaa-aikaan kuuluu myös mökkeily kotiseudulla Jyväskylän suunnalla.

 

Teksti Ritva Siikamäki

Kuvat Liisa Takala

Lue lisää aiheesta