Minnan innoittamana tasa-arvoisempaa Suomea rakentamassa – #MinnanInnoittamana

Huomenna 19.3. vietetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Tänä vuonna hänen syntymästään on kulunut 175 vuotta. Minna Canth oli kirjailija, lehtinainen ja yrittäjä. Hän oli myös yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä tasa-arvon ja koulutuksen edistäjä. Kaikkinainen tasa-arvo oli Canthin keskeinen teema.

18.3.2019
Minna Canth ”Niin kauan kuin sukupuolten suhde ei perustu tasa-arvoon, ei voi puhua rakkaudesta, ei oikeusvaltiosta eikä yhteiskunta voi merkittävästi kehittyä.”

Akavan tehtäviin kuuluu toimia tasa-arvon asiantuntijana ja edistäjänä sekä yhteiskunnallisena keskustelijana ja vaikuttajana. Tasa-arvo on Akavalle, sen liitoille ja akavalaisille keskeinen arvo. Vuonna 2018 Akava Worksin kyselyssä 18–35-vuotiaat korkeakoulutetut pitivät eriarvoisuuden vähenemistä ja sukupuolten välisen tasa-arvon paranemista erittäin keskeisenä tekijänä tulevaisuuden Suomessa.

Maaliskuussa tasa-arvon päivän viikolla nostamme esiin tasa-arvon keskeisiä tunnuslukuja, joiden kautta tarkastelemme nimenomaan korkeakoulutettujen tasa-arvon tilaa. Jos lämmittelyksi otamme sukupuolten välisen palkkaeron akavalaisilla, se on edelleen karua luettavaa, kuten oheinen taulukko osoittaa.

Naisten ja miesten palkkaero on monisyinen ilmiö ja analyyttinen tarkastelu vaatisi palkkaeron purkamista eri tekijöihin ja näiden tekijöiden tarkastelua yhdessä ja erikseen (asemataso, sektori, organisaation koko ja sijainti, jne.). Vahvasti yksinkertaistaen: akavalaisten joukossa sukupuolten välisen palkkaeron poistamiseksi tarvittaisiin ”toimintatonni”.

Kun toimintatonneja ei ole jaossa, palkkaeroa on lähdettävä pienentämään eri tavoin, määrätietoisesti ja rohkeasti. Palkkatasa-arvoa ja samapalkkaisuutta tulee kehittää vahvistamalla lainsäädäntöä, niin että lisätään palkkauksen läpinäkyvyyttä ja palkka-avoimuutta. Palkkatasa-arvo vaatii palkkausjärjestelmien ja niiden toimivuuden kehittämistä työpaikoilla. Palkoista pitää puhua ja huolehtia siitä, että jokainen tietää miten palkkaukseensa voi vaikuttaa ja kuinka palkkoja työpaikalla korotetaan. Hankalin asia on segregaatiosta johtuva palkkaero. Siksi tarvitsemme ongelman ratkaisua varten välineen, jolla pystytään palkkaeroja tarkastelemaan ja arvioimaan yli sektori -ja sopimusalarajojen.

Minna Canth oli aikansa radikaali. Tasa-arvon parantaminen Suomessa vaatii yhä vähintään asenteiden, mutta myös uudistusten radikalismia. Useissa kirjoituksissa olen nähnyt pohdittavan, mitä Minna Canth tekisi tänään. Hän oli rohkea ja puolusti heikompiosaisia välittämättä siitä, mitä muut ajattelivat. Itse ajattelen, että Canth puuttuisi kaikella (hengästyttävällä) energialla epäkohtiin, jotka ovat vallinneet muuttumattomina vuosia tai vuosikymmeniä. Luultavasti hän hämmästelisi suuresti, miten nykyajan maailmassa asioiden parantaminen on näin hidasta ja laiskaa.

Mielenkiintoista ja ajatuksia herättävää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää ja viikkoa!

Minna Canth: ”Naisen työala tulevaisuudessa on laaja, hänen tehtävänsä tärkeä. Mitä vuosisadat, vuosituhannet ovat rikkoneet ja laiminlyöneet, se kaikki tulee hänen korjata ja parantaa.”

Lisätietoja:

Lotta Savinko

tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö

+358 40 5044356

Lue lisää aiheesta