Uskalla oppia kansainvälisyyttä #daretogomobile

Kohta on jälleen se aika vuodesta, kun kotimaiset ja kansainväliset oppimisintoilijat kokoontuvat Helsingin Kaapelitehtaalle Dare to Learn -oppimistapahtumaan. Se on Pohjois-Euroopan suurin oppimisen festivaali, joka tuo 18.–19 syyskuuta yhteen oppimisen ja osaamisen toimijoita koulumaailmasta yrityksiin ja järjestöihin.

10.9.2018

Akava on toiminut tapahtuman yhtenä pääyhteistyökumppanina sen perustamisesta lähtien. Tänä vuonna muina pääyhteistyökumppaneina ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallitus ja suomalaiset yliopistot.

Akavan workshop- ja tapahtumatila, Skills Bakery, tarjoaa osallistumisen ja kohtaamisen mahdollisuuksia osana Dare to Learnia koko tapahtuman ajan. Tapahtumatilassa järjestävät ohjelmaa muun muassa Akavan opiskelijat, Suomen Ekonomit, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut sekä Tekniikan akateemiset TEK ja Akavan Erityisalat.

Akava järjestää yhdessä Tieteentekijöiden liiton kanssa työpajan, jonka teemaksi on valittu kansainvälinen liikkuvuus. Boost your mobility -nimisessä työpajassa pohditaan, millaista osaamista kansainvälisillä työmarkkinoilla tarvitaan, miten kyseisiä taitoja kehitetään sekä miten kansainvälinen liikkuvuus tukee korkeakoulutettuja työuralla – tietysti omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista samalla huolehtien.

Kansainvälisyys-teema nousi vahvasti esille Akavan tiedontuotannon selvityksissä alkuvuodesta. Nuorten korkeakoulutettujen aikuisten joukossa tehdyn laajan kyselytutkimuksen mukaan 44 prosenttia vastaajista piti ulkomaille muuttoa omalla kohdallaan todennäköisenä vaihtoehtona. Muuttoa ulkomaille perusteltiin nimenomaan työuralähtöisesti ja sen tuomien myönteisten vaikutusten kautta. Ulkomailla asumisen uskottiin parantavan omaa työmarkkina-arvoa ja tuovan parempia urakehitysmahdollisuuksia

Useiden korkeakoulutettujen uralla kansainvälisyyden ja kotimaisuuden raja on häilyvä. Muuttohalukkuuden rinnalla enemmistö (55 prosenttia) Akavan kyselyyn vastanneista nuorista korkeakoulutetuista uskoi, että suomalaisessa työelämässä tarvitaan jatkossa yhä enemmän kansainvälistä työvoimaa.

Tulevaisuuden työelämässä muuttoliike kulkee moniin suuntiin. Osaamisvaatimukset kasvavat heilläkin, jotka eivät ajattele muuttavansa ulkomaille työn perässä. Vaatii rohkeutta kaikilta osapuolilta heittäytyä oppimaan taitoja, jotka auttavat kansainvälistyvässä työelämässä. Siellä pärjäävät he, jotka uskaltavat oppia uutta.

Lisätietoja:

Miika Sahamies

johtava asiantuntija

+358 50 530 5366

Lue lisää aiheesta