Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 3/2019: liittokokouksen valmisteluja, ohjelmien käsittelyä, Sampo Terho vierailulla

Akavan hallituksen kokous 3/2019 pidettiin 25. maaliskuuta. Sen yhteydessä puheenjohtaja Sampo Terho esitteli Sinisen tulevaisuuden vaalitavoitteita. Hallitus käsitteli ja hyväksyi talouspoliittiset linjaukset ja liittokokoukselle esitettävän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Lisäksi hyväksyttiin liittokokouksen ennakkokutsu ja tehtiin henkilövalintoja toimielimiin ja ulkoisiin edustuksiin.

27.3.2019

Hallitus päätti yrittäjäpalkinnon myöntämisestä yrittäjäpalkintoryhmän tekemän esityksen mukaisesti. Palkinto luovutetaan Akavan yrittäjäseminaarin yhteydessä perjantaina 26.4.2019.

Merkittiin tiedoksi järjestötoimikunnan päättämät ansiomerkkien saajat (Akavan pronssiset, pronssiset ansiomerkit hopeisin lehvin ja hopeiset ansiomerkit) ansiomerkkiohjesäännön mukaisesti.

Akavan sosiaaliturvauudistuslinjausten (Kohti työtä) valmistelu on käynnissä ja asiakirja käsiteltiin ensimmäistä kertaa. Linjauksissa kuvataan Akavan sosiaaliturvauudistusta koskevat päälinjaukset ja sitä on valmisteltu Akavan sosiaali- ja terveyspoliittisessa toimikunnassa ja työvaliokunnassa. Sosiaaliturvaa koskevien linjausten toinen käsittely on myöhemmin keväällä.

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen yhtiökokouksessa 6.5.2019 valitaan uusia jäseniä yhtiön hallintoneuvostoon. Akavan hallitus päätti 22.1.2019, että nykyistä hallintoneuvoston jäsentä, toiminnanjohtaja Kenneth Jönssonia (DIFF– Ingenjörerna i Finland), ehdotetaan Veritaksen hallituksen jäseneksi vuoden 2020 alusta alkavalle toimikaudelle.

Hallitus päätti esittää Veritaksen hallintoneuvoston jäseniksi toinen puheenjohtaja Kristina Holmbergiä (Kuntoutusalan Asiantuntijat), puheenjohtaja Christer Holmlundia (Finlands Svenska Lärarförbund FSL) ja työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinkoa Akavan toimistosta.

Hallitus päätti nimetä Akavan edustajiksi Palkansaajien tutkimuslaitos PT:n hallitukseen vuosille 2019–2020 työelämäasioiden päällikkö Lotta Savingon henkilökohtaisena varajäsenenään pääekonomisti Pasi Sorjonen ja Teemu Hankamäen (Tekniikan akateemiset TEK, Ylemmät toimihenkilöt YTN) henkilökohtaisena varajäsenenään ekonomisti Mika Väisänen (Opetusalan ammattijärjestö OAJ)

Akavan hallitus sai ajankohtaiskatsauksen yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittisesta tilanteesta puheenjohtaja Sture Fjäderiltä, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n puheenjohtaja Olli Luukkaiselta, Ylemmät toimihenkilöt YTN:n varapuheenjohtaja Samu Salolta, AKY- Akavalaiset yrittäjät puheenjohtaja Timo Saranpäältä ja Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokiselta.

Hallitus päätti nimittää Akavaa edustavaksi jäseneksi kulukorvausasiain neuvottelukuntaan pääekonomisti Pasi Sorjosen 14.11. 2020 ulottuvaksi toimikaudeksi.

Päätettiin Tradenomiliiton esityksestä nimittää sosiaali- ja terveyspoliittiseen toimikuntaan varsinaiseksi jäseneksi Mikko Vieltojärven tilalle Maija Lindeman.

Päätettiin Insinööriliitto IL ry:n esityksestä nimittää sosiaali- ja terveyspoliittiseen toimikuntaan varsinaiseksi jäseneksi Niina Suvannon tilalle Katri Manninen ja varajäseneksi Jouko Malisen tilalle Mikko Valtonen.

Päätettiin täydentää Akavan opiskelijoiden valtuuskuntaa Suomen Eläinlääkäriliiton edustajalla Marja Lehto.

Akavan hallituksen seuraava kokous järjestetään tiistaina 23.4.2019 kello 13.

Lue lisää aiheesta