Äänimäärät

Akavan jäsenliittojen äänimäärät perustuvat jäsenmääriin. Äänimäärien tarkastelussa käytetään tammikuun alun tilannetta kunakin vuonna. Äänimääriä sovelletaan liittokokouksessa. Suluissa oleva luku on kokonaisjäsenmäärä.

8.3.2021

Akavan liittojen äänimäärät 1.1.2021
(suluissa kokonaisjäsenmäärät)

Agronomiliitto: 8 (6 015)

Akavan Erityisalat: 53 (27 741)

Akavan sairaanhoitajat ja TAJA: 4 (2 953)

Akavan Yleinen Ryhmä AYR: 2 (781)

AKI-liitot: 6 (5 102)

Ammattiliitto Ava: 8 (4 069)

Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl: 3 (1 645)

DIFF Ingenjörerna i Finland: 4 (3 361)

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY: 22 (11 614)

Insinööriliitto IL: 91 (69 616)

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT: 2 (1 020)

KTK Tekniikan Asiantuntijat: 10 (7 345)

Kuntoutusalan asiantuntijat: 17 (9 424)

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu: 21 (14 604)

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: 30 (18 482)

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: 170 (116 545)

Professoriliitto: 4 (2 611)

Päällystöliitto: 3 (3 296)

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: 53 (26 207)

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: 2 (2 431)

Suomen Ekonomit: 57 (54 839)

Suomen Eläinlääkäriliitto: 5 (2 925)

Suomen Farmasialiitto: 11 (7 672)

Suomen Hammaslääkäriliitto: 9 (7 454)

Suomen Lakimiesliitto: 24 (16 229)

Suomen Lääkäriliitto: 46 (28 025)

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL: 21 (10 952)

Suomen Psykologiliitto: 10 (7 607)

Suomen Puheterapeuttiliitto: 3 (1 785)

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL: 9 (7 130)

Suomen Työterveyshoitajaliitto: 3 (1 248)

Tekniikan akateemiset TEK: 92 (74 122)

Tieteentekijöiden liitto: 14 (6 970)

Tradenomiliitto TRAL: 43 (30 265)

Upseeriliitto: 11 (6 425)

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: 21 (12 881)

Yhteensä: 892 (611 391)