Äänimäärät

Akavan jäsenliittojen äänimäärät perustuvat jäsenmääriin. Äänimäärien tarkastelussa käytetään tammikuun alun tilannetta kunakin vuonna. Äänimääriä sovelletaan liittokokouksessa. Suluissa oleva luku on kokonaisjäsenmäärä.

30.3.2022

Akavan liittojen äänimäärät 1.1.2022
(suluissa kokonaisjäsenmäärät)

Agronomiliitto: 8 (5 951)

Akavan Erityisalat: 53 (26 267)

Akavan sairaanhoitajat ja TAJA: 4 (3 177)

Akavan Yleinen Ryhmä AYR: 2 (792)

AKI-liitot:6 (4 885)

Ammattiliitto Ava:7 (3 858)

Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl: 3 (1 605)

DIFF Ingenjörerna i Finland: 4 (3 303)

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY: 21 (10 770)

Insinööriliitto IL: 92 (69 979)

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT: 2 (959)

KTK Tekniikan Asiantuntijat: 10 (7 153)

Kuntoutusalan asiantuntijat: 18 (9 844)

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu: 22 (15 646)

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: 29 (17 593)

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: 170 (117 633)

Professoriliitto: 4 (2 617)

Päällystöliitto: 3 (3 186)

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: 52 (25 776)

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: 2 (2 399)

Suomen Ekonomit: 57 (56 653)

Suomen Eläinlääkäriliitto: 6 (3 000)

Suomen Farmasialiitto: 11 (7 572)

Suomen Hammaslääkäriliitto: 9 (7 454)

Suomen Lakimiesliitto: 24 (16 205)

Suomen Lääkäriliitto: 47 (28 748)

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL: 21 (10 889)

Suomen Psykologiliitto: 10 (7 726)

Suomen Puheterapeuttiliitto: 3 (1 821)

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL: 9 (6 734)

Suomen Työterveyshoitajaliitto: 3 (1 179)

Tekniikan akateemiset TEK: 95 (75 791)

Tieteentekijöiden liitto: 14 (6 994)

Tradenomiliitto TRAL: 44 (31 172)

Upseeriliitto: 11 (6 480)

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: 21 (12 977)

Yhteensä: 897 (614 788)