Äänimäärät

Akavan jäsenliittojen äänimäärät perustuvat jäsenmääriin. Äänimäärien tarkastelussa käytetään tammikuun alun tilannetta kunakin vuonna. Äänimääriä sovelletaan liittokokouksessa. Suluissa oleva luku on kokonaisjäsenmäärä.

29.4.2020

Akavan liittojen äänimäärät 1.1.2020
(suluissa kokonaisjäsenmäärät)

Agronomiliitto 8 (6 016)

Akavan Erityisalat 50 (26 484)

Akavan sairaanhoitajat ja TAJA 4 (2 842)

Akavan Yleinen Ryhmä AYR 2 (749)

Ammattiliitto Ava ry 8 (5 054)

Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl 3 (1 685)

DIFF Ingenjörerna i Finland 4 (3 269)

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY 22 (11 217)

Insinööriliitto IL 91 (69 327)

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT 2 (1 072)

Kirkon Akateemiset AKI 6 (5 272)

KTK Tekniikan Asiantuntijat 11 (7 835)

Kuntoutusalan asiantuntijat 17 (9 336)

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu 21 (14 282)

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA 30 (18 950)

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 170 (117 351)

Professoriliitto 4 (2 559)

Päällystöliitto 4 (3 447)

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 52 (25 994)

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA 2 (2 771)

Suomen Ekonomit 53 (53 311)

Suomen Eläinlääkäriliitto 5 (2 876)

Suomen Farmasialiitto 11 (7 961)

Suomen Hammaslääkäriliitto 9 (7 426)

Suomen Lakimiesliitto 22 (16 045)

Suomen Lääkäriliitto 44 (27 399)

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL 21 (10 942)

Suomen Psykologiliitto 10 (7 548)

Suomen Puheterapeuttiliitto 3 (1 740)

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL 9 (7 143)

Suomen Työterveyshoitajaliitto 3 (1 327)

Tekniikan akateemiset TEK 92 (72 178)

Tieteentekijöiden liitto 13 (7 130)

Tradenomiliitto TRAL 41 (31 441)

Upseeriliitto 10 (6 289)

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut 20 (12 543)

Yhteensä: 877 (608 811)