Äänimäärät

Akavan jäsenliittojen äänimäärät perustuvat jäsenmääriin. Äänimäärien tarkastelussa käytetään tammikuun alun tilannetta kunakin vuonna. Äänimääriä sovelletaan liittokokouksessa. Suluissa oleva luku on kokonaisjäsenmäärä.

3.3.2023

Akavan liittojen äänimäärät 1.1.2023
(suluissa kokonaisjäsenmäärät)

Agronomiliitto: 8 (5 919)

Akavan Erityisalat: 51 (25 231)

Akavan sairaanhoitajat ja Taja: 4 (3 784)

Akavan Yleinen Ryhmä AYR: 2 (791)

AKI-liitot:6 (4 800)

Ammattiliitto Ava: 7 (3 669)

Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl: 3 (1 587)

DIFF Ingenjörerna i Finland: 4 (3 349)

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY: 21 (11 013)

Insinööriliitto IL: 93 (71 959)

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT: 2 (923)

KTK Tekniikan Asiantuntijat: 9 (6 670)

Kuntoutusalan asiantuntijat: 18 (10 009)

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu: 22 (16 567)

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: 27 (16 831)

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: 169 (114 349)

Professoriliitto: 4 (2 642)

Päällystöliitto: 3 (3 094)

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: 52 (25 740)

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: 2 (2 160)

Suomen Ekonomit: 57 (58 232)

Suomen Eläinlääkäriliitto: 6 (3 040)

Suomen Farmasialiitto: 11 (7 520)

Suomen Hammaslääkäriliitto: 9 (7 473)

Suomen Lakimiesliitto: 24 (16 163)

Suomen Lääkäriliitto: 49 (29 261)

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL: 21 (10 891)

Suomen Psykologiliitto: 11 (7 965)

Suomen Puheterapeuttiliitto: 3 (1 916)

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL: 9 (6 547)

Suomen Työterveyshoitajaliitto: 2 (1 038)

Tekniikan akateemiset TEK: 97 (76 636)

Tieteentekijöiden liitto: 14 (6 738)

Tradenomiliitto TRAL: 45 (31 937)

Upseeriliitto: 11 (6 449)

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: 22 (13 113)

Yhteensä: 898 (616 006)