Äänimäärät

Akavan jäsenliittojen äänimäärät perustuvat jäsenmääriin. Äänimäärien tarkastelussa käytetään tammikuun alun tilannetta kunakin vuonna. Äänimääriä sovelletaan liittokokouksessa. Suluissa oleva luku on kokonaisjäsenmäärä.

1.3.2024

Akavan liittojen äänimäärät 1.1.2024

(suluissa kokonaisjäsenmäärät)

Agronomiliitto: 8 (5 880)

Akavan Erityisalat: 48 (25 087)

Akavan sairaanhoitajat ja Taja: 5 (4 313)

Akavan Yleinen Ryhmä AYR: 2 (819)

AKI-liitot:6 (4 720)

Ammattiliitto Ava: 6 (3 572)

Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl: 3 (1 433)

Asiantuntijat ja Esihenkilöt ASIA 22 (11202)

DIFF Ingenjörerna i Finland: 4 (3 544)

Insinööriliitto IL: 94 (74 109)

Juristiliitto: 24 (15 905)

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT: 2 (862)

KTK Tekniikan Asiantuntijat: 8 (6 094)

Kuntoutusalan Asiantuntijat: 18 (9 885)

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu: 23 (17 124)

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: 26 (15 923)

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: 169 (113 982)

Professoriliitto: 4 (2 702)

Päällystöliitto: 3 (2 970)

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: 47 (26 163)

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: 2 (2 205)

Suomen Ekonomit: 58 (58 954)

Suomen Eläinlääkäriliitto: 5 (3 085)

Suomen Farmasialiitto: 11 (7 466)

Suomen Hammaslääkäriliitto: 9 (7 413)

Suomen Lääkäriliitto: 50 (29 764)

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL: 21 (10 765)

Suomen Psykologiliitto: 11 (8 106)

Suomen Puheterapeuttiliitto: 3 (1 974)

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL: 8 (6 019)

Suomen Työterveyshoitajaliitto: 3 (1 138)

Tekniikan akateemiset TEK: 97 (79 362)

Tieteentekijöiden liitto: 14 (6 826)

Tradenomiliitto TRAL: 47 (33 522)

Upseeriliitto: 11 (6 633)

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: 22 (13 778)

________

Yhteensä: 894 (623 299)