Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava: Korkeakoulutetut arvostavat kuntien koulutuspalveluita ja kaipaavat isompia kuntia

Koulutus nousi kärkisijalle tulevaisuuden kunnan kuntapalvelujen joukossa, kertoo Akavan teettämä kysely. Neuvolapalvelut ja infrastruktuuri ovat myös tärkeimpiä palveluja kyselyyn vastanneiden mielestä. Muiden kuin korkeakoulutettujen vastauksissa korostuivat lisäksi perheiden tukipalvelut ja työllisyyspalvelut. Noin kolmannes korkeakoulutetuista vastaajista katsoi, että sopiva kuntakoko olisi vähintään 20 000 asukasta.
Lue lisää »

Akava: Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus aloitettava nopeasti

Akava vaatii, että hallitusohjelmaan kirjattu yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen valmistelu aloitetaan viipymättä ja valmistelu tehdään kolmikantaisesti. Lakia on uudistettava, jotta työelämässä tapahtuva syrjintä saadaan poistettua. Akava nostaa esiin joukon ehdotuksia yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Kuka on “Higher Education Developer of the year 2020”? Hae mukaan kilpailuun 31.8. mennessä!

Maailma on murroksessa, jonka johdosta myös korkeakoulutus on muutoksen pyörteissä. Yhtenä isona muutoksena on ollut siirtyminen yhä vahvemmin verkkopedagogiikkaan, mutta laadukkaan korkeakoulutuksen toteutumiseen vaaditaan myös paljon muuta. Nyt sinulla tai yhteisölläsi on oiva tilaisuus tuoda esiin innovatiivisia ratkaisuja korkeakoulujen palvelukehitykseen ja jatkuvan oppimisen saamiseksi keskeiseen rooliin modernissa korkeakoulutuksessa. Hacking Higher Education (HHE) FInland tarjoaa mahdollisuuden päästä esittämään suurelle yleisölle korkeakoulutusta mullistavan ratkaisusi!
Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentialta suurlakkovaroitus kymmeneen kaupunkiin – sosiaali- ja varhaiskasvatusalan palkkakyykytys lopetettava

Kunta-ala polkee edelleen sopimuksettomassa tilassa, ja tilannetta ratkaisee parhaillaan työministerin asettama sovittelulautakunta. Työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät tuloksettomina työnantajan ilmoituksesta 28.2.2022, jonka jälkeen neuvotteluita on vauhditettu kunta-alan lakoilla eri puolilla Suomea.
Lue lisää »

Yhteenvedot Akavan hallituksen kokouksista