Tiedotteet ja uutiset

Tältä sivulta löydät Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava: Vuosilomalakia koskeva esitys pääosin hyvä

Akava pitää hallituksen esitystä vuosilomalakia muuttavasta laista pääosin hyvänä ja on tyytyväinen, että EU-tuomioistuimen edellyttämät muutokset saadaan viimeinkin Suomen vuosilomalakiin. Jos työntekijälle tulee pitkä sairauspoissaolo, hänellä on oikeus uuden lain tultua voimaan neljän viikon vuosilomaan sairaudesta tai kuntoutuksesta johtuvasta poissaolosta huolimatta.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto: SPJL:n jäsenistä 58 % kertoo työviihtyvyyden heikentyneen – työmäärä kasvaa, henkilöstö vähenee ja väkivalta kentällä lisääntyy

SPJL:n jäsenkyselystä selviää, että työpaikoilla voidaan huonommin. Yhteensä 58 % vastaajista kertoo, että työviihtyvyys on heikentynyt. Tärkeimpänä syynä on liian vähäinen henkilöstömäärä suhteessa työmäärään. Kiireessä laatu heikkenee – kärsijänä kansalainen Tekijöitä on koko ajan vähemmän samalla kun työmäärä ja työn vaatimukset kasvavat. ”Työkuorma on musertava”, kuten eräs vastaaja kuvailee. Resurssien

Lue lisää »

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Työntekijöiden syyttäminen ei auta lapsia

Järjestöjen edustajien mukaan sosionomit uupuvat nopeasti ja vaihtavat kevyempiin töihin. Johtopäätöksenä he toteavat, ettei sosionomikoulutus anna riittäviä valmiuksia sijaishuollon vaativaan työhön. – Työnantajien on nyt aiheellista katsoa peiliin, eikä syyttää työntekijöitä tilanteesta. Jos alalle koulutetut ammattilaiset karttavat työtä sijaishuollossa, niin syy on muussa kuin koulutuksessa, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Lue lisää »

Akavan Erityisalat: Tutkimus: Suomalaiset luottavat museoihin – puoluekanta näkyy museomielipiteissä yllättävän vähän

Neljä viidestä suomalaisesta pitää tärkeänä, että kulttuuriperinnöstä huolehditaan Suomessa asiantuntevasti. Yhtä moni katsoo, että museoiden laadun takeena on ammattitaitoinen henkilöstö ja että museoiden tuottamaan tietoon voi luottaa. Neljä viidestä suomalaisesta edellyttää, että museoiden julkinen rahoitus on turvattava. Tiedot ilmenevät Kantar TNS:n suomalaisten museokäsityksiä selvittäneestä tutkimuksesta. Valtaosa näkee, että museoiden tehtävä

Lue lisää »

Yhteenvedot Akavan hallituksen kokouksista