Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelma on julkaistu

Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt ovat neuvotelleet yhteiset samapalkkatoimenpiteet vuosille 2020–2023. Samapalkkaohjelman tavoitteena on naisten ja miesten keskimääräisen palkkaeron kaventaminen. Tavoitteeseen pyritään muun muassa palkka- ja sopimuspolitiikalla, palkkausjärjestelmien kehittämisellä, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisella sekä purkamalla työelämän sukupuolen mukaista eriytymistä.
Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Mitä Akavan puheenjohtajan tehtäviin kuuluu?

Akavan puheenjohtajan tehtävä on päätoiminen. Puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana, edustaa Akavaa julkisuudessa ja johtaa Akavan toimiston työskentelyä. Akavan liittokokous valitsee Akavan puheenjohtajan neljän vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtajan valinta tehdään 25. elokuuta 2020 pidettävässä liittokokouksessa.
Lue lisää »

Yritykset ja järjestöt TEM:n selvityksestä: Kansalliselle yritysvastuulaille on laaja tuki ja sen valmistelua tulee jatkaa

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään julkaissut hallitusohjelman mukaisen oikeudellisen selvityksen Suomen kansallisesta yritysvastuulaista. Yli 60 yritystä ja järjestöä kiittää selvityksestä ja kannustaa pääministeri Sanna Marinin hallitusta etenemään yritysvastuulain valmistelussa. – Tänään julkaistu selvitys kertoo, että erilaisia yritysvastuulakeja on viety läpi jo monissa muissa maissa, ja että laki voidaan toteuttaa myös
Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Yhteenvedot Akavan hallituksen kokouksista