Lapsi mukaan töihin -päivää vietetään 22. marraskuuta

Lapsi mukaan töihin päivä on 22. marraskuuta. Päivän järjestäjinä ovat Lapsiasiavaltuutettu, Lastensuojelun Keskusliitto sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Teemapäivää vietetään valtakunnallisesti lapsen oikeuksien viikolla. Akava liittoineen sekä muut työmarkkinajärjestöt ovat mukana päivän vietossa.

14.11.2019

Lasten on hyvä tietää, missä aikuiset tekevät työtä ja mitä työnteko on.  Lapsi mukaan töihin -päivän järjestäjät uskovat, että työpaikkojen kannustava ja työelämäkäytänteitä kehittävä ote takaa, että työn ja perheen yhteensovittamisessa onnistutaan paremmin. Toivomme, että lasten näkyminen työpaikoilla teemapäivänä helpottaa keskustelua työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamisesta vuoden muinakin päivinä.

Teemapäivän vietto onnistuu useimmilla työpaikoilla, kun päivän ohjelman suunnitteluun käytetään hieman aikaa ja luovuutta. Tutustumisen ei tarvitse kestää koko päivää. Sen aluksi voidaan käydä läpi yhteiset pelisäännöt, miten työpaikoilla käyttäydytään. Päivän ohjelmassa voi olla esittelytilaisuus, tutustumiskierroksia tai työpaikan toimialaan liittyvää ohjelmaa. Esimerkiksi lasten tekemät kokousmuistiinpanot voivat tuoda tuoreita oivalluksia!

Voit ilmoittaa työpaikkasi päivän viettoon osoitteessa www.lapsimukaantöihin.fi

Samalla sivustolla voit käydä haastamassa muita työpaikkoja mukaan tapahtuman viettoon.

Jos lapsen vanhemmilla ei ole työtä, myös isovanhempi, kummi tai muu lapselle läheinen aikuinen voi ottaa lapsen mukaan työpaikalleen. Niille lapsille, joiden vanhempien ei ole mahdollista ottaa lapsia mukaan töihin, voitaisiin kouluissa ja päiväkodeissa järjestää muuta lapsen oikeuksiin liittyvää ohjelmaa tai työelämävierailuja.

Lue lisää aiheesta