Akava Leadership aloittaa: Tervetuloa mukaan johtamisen ja esihenkilötyön verkostoon!

Akava Leadership on johtamis- ja esihenkilötyötä tekevien tueksi perustettu verkosto ja alusta aktiiviselle yhteiskunnalliselle keskustelulle. Liity mukaan LinkedIn-ryhmään. Akava Leadership on avoin kaikille teemoista kiinnostuneille.

11.10.2019

Akava Leadership on johtamis- ja esihenkilötyötä tekevien tueksi perustamamme verkosto ja alusta aktiiviselle yhteiskunnalliselle keskustelulle. Akava Leadershipin takana ovat Akava ja sen jäsenjärjestöt. Akavalaisista jopa neljäsosa työskentelee johtajina tai esihenkilötehtävissä.

Työelämän muutokset haastavat työpaikkoja. Teknologian kehitys ja kansainvälistyminen muuttavat työtä, työmarkkinoiden rakennetta, työnteon tapoja, työaikoja, työn tekemisen paikkaa ja työyhteisöjä. Yhä useampi työskentelee jaksoittain, limittäin tai rinnakkain eri asemassa, eri tehtävissä sekä erilaisissa työyhteisöissä.

Tulevaisuuden työpaikoilla tarvitaan entistä syvempää yhteistyötä ja vastavuoroisuutta henkilöstön, kumppanien ja asiakkaiden kanssa. Lähin esihenkilö on tärkeä muutoksentekijä organisaatiossa; muutos vaatii aikaa, sitoutumista ja hyvää johtamista. Erilaisten työkalujen avulla esihenkilö voi edesauttaa muutoksen onnistumista.

Akavalaisista jopa 25 % toimii johto- tai esihenkilötehtävissä. He toimivat eri toimialoilla ja työnantajasektoreilla, mutta esihenkilötyöhön liittyvät kysymykset ovat usein kaikille samanlaisia. Heidän tekemänsä työ on äärimmäisen tärkeä niin yksittäisten työntekijöiden kuin koko työyhteisön dynamiikan kannalta; ammattitaitoinen esihenkilötyö vaikuttaa myönteisesti työhyvinvointiin ja edelleen työn tuottavuuteen.

 

Tämä on Akava Leadership

Akava perusti vuonna 2013 yhdessä jäsenliittojensa kanssa erityisen verkoston johtamis- ja esihenkilötyötä tekevien tueksi. Verkostotoimintaa toteutettiin osana työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 – hankekokonaisuutta, yhteistyössä monien sidosryhmien kanssa. Toiminnan tavoitteena oli herättää ja innostaa esihenkilönä työskenteleviä akavalaisia kehittymään ja verkostoitumaan.

Hankeyhteistyön päätyttyä hyvät käytännöt ja kokemukset päätettiin kerätä yhteen. Näin sai alkunsa Akava Leadership. Sen tarkoitus on tarjota kaikille esihenkilö- ja johtavassa asemassa oleville tukea oman osaamisen kehittämiseen sekä tuoda esiin tutkitun tiedon pohjalta työelämän muutoksia esihenkilötyön ja johtamisen näkökulmasta.

 

Tervetuloa mukaan LinkedInissä!  Akava Leadership

 

Jaana Ignatius, palvelupäällikkö, Akava
Miika Sahamies, erityisasiantuntija, Akava

Lue lisää aiheesta